Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:PORADNIK KLIENTA : POMOC SPOŁECZNA


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PORADNIK KLIENTA
- CUDZOZIEMCY, OBYWATELSTWO
- ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW
- PASZPORTY
- MIENIE ZABUŻAŃSKIE
- POMOC SPOŁECZNA
- OCHRONA ZDROWIA
- RYNEK PRACY
- ROLNICTWO
- BUDOWNICTWO
- BEZPIECZEŃSTWO
- MATERIAŁY WYBUCHOWE
- SKARGI
- GOSPODARKA PRZESTRZENNA
- ORDERY I ODZNACZENIA
- MANDATY
- REJESTR PODMIOTÓW LECZNICZYCH
- USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3939547
06-04-2007 08:30
POMOC SPOŁECZNA
   

 Karta_informacyjna_nr_PSI08__Akt_nadania_stopnia_awansu_zawodowego_nauczyciela_domowego.doc      pobierz dokument

 OPS7032011.xls      Jednostki organizacyjne pomocy społecznej woj. lubuskiego – stan na 7 marca 2011r.

 Porozumienie.pdf      Porozumienie z dnia 13-06-2000 pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Centralnym zarządem Służby Więziennej w sprawie organizacji pomocy dla osób zwalnianych z zakładów karnych i ich rodzin

 procedury__postepowania_przemoc_w_rodzinie.pdf      Procedury postępowania interwencyjnego w sytuacjach związanych z przemocą w rodzinie

 PSI01.pdf      WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

 PSI01zalacznik1.pdf      wniosek

 PSI02.pdf      COFANIE ZEZWOLENIA LUB ZEZWOLENIA WARUNKOWEGO NA PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

 PSI04.doc      ROZPATRYWANIE ODWOŁAŃ PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH OD OCENY PRACY DOKONANEJ PRZEZ DYREKTORA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ

 PSI05.doc      DOKONYWANIE OCENY PRACY DYREKTORÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH I OŚRODKÓW ADOPCYJNO - OPIEKUŃCZYCH

 PSI06.doc      ROZPATRYWANIE ODWOŁAŃ OD OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH ZATRUDNIONYCH W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH.

 PSI07.pdf      WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM, PRZEWLEKLE CHORYM LUB OSOBOM W PODESZŁYM WIEKU, PROWADZONYM W RAMACH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, BĄDŹ W RAMACH DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ STOWARZYSZEŃ

 PSI07zalacznik1.pdf      wzór wniosku o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

 PSI07zalacznik2.pdf      wzór wniosku o zezwolenie na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

 wniosek09032011.doc      wniosek o dokonanie wpisu jednostki specjalistycznego poradnictwa do rejestru wojewody lubuskiego

 wniosek_o_nadanie_stopnia_awansu_zawodowego.doc      pobierz dokument

 zalacznik0409032011.doc      Wskazówki dotyczące ubiegania się o wpis do rejestru wojewody lubuskiego jednostek specjalistycznego poradnictwa

 zalacznik109032011.doc      Wniosek o dokonanie wpisu placówki zapewniającej miejsca noclegowe do rejestru wojewody lubuskiego

 zalacznik209032011.doc      Wskazówki dotyczące ubiegania się o wpis do rejestru wojewody lubuskiego placówek zapewniających miejsca noclegowe;

 zalacznik_do_wniosku_o_wszczecie_postepowania_kwalifikacyjnego.doc      pobierz dokumentautor:
Agnieszka Kraska
zatwierdził do publikacji:
Małgorzata Krasowska-Marczyk
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 18-01-2010 09:13 przez
Magdalena Wilińska
czytany: 9632
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd