Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:PORADNIK KLIENTA : BEZPIECZEŃSTWO


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PORADNIK KLIENTA
- CUDZOZIEMCY, OBYWATELSTWO
- ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW
- PASZPORTY
- MIENIE ZABUŻAŃSKIE
- POMOC SPOŁECZNA
- OCHRONA ZDROWIA
- RYNEK PRACY
- ROLNICTWO
- BUDOWNICTWO
- BEZPIECZEŃSTWO
- MATERIAŁY WYBUCHOWE
- SKARGI
- GOSPODARKA PRZESTRZENNA
- ORDERY I ODZNACZENIA
- MANDATY
- REJESTR PODMIOTÓW LECZNICZYCH
- USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3939461
04-04-2007 11:29
BEZPECZEŃSTWO
    

 ZKII01.pdf      OPINIOWANIE PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ

 ZKIII02.pdf      UMIESZCZANIE OBIEKTÓW W WYKAZIE OBSZARÓW, OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ OCHRONIE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA

 ZKIII_01.pdf      ROZPATRYWANIE ODWOŁAŃ OD DECYZJI W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ NA RZECZ OBRONYautor:
Jerzy Ratajczak
zatwierdził do publikacji:
Jarosław Śliwiński
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 8171
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd