Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:REJESTRY I ARCHIWA : Wydział Infrastruktury


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
- Wydział Infrastruktury
- Wydział Polityki Społecznej
- Biuro Organizacyjne i Kadr
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami
- Wydział Nadzoru i Kontroli
- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
- Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
- ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH
- Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
- Biuro Gospodarcze
- Rejestr tłumaczy języka migowego
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3902175
24-04-2007 08:00
REJESTRY I ARCHIWA - WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY

Nazwa rejestru

Sposoby i zasady udostępniania  danych

Zagospodarowanie przestrzenne

1

 

Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętychna wniosek  przy zastosowaniu ustawy o ochronie danych osobowych.
Osoba do kontaktu Renata Dobra

2

Rejestr zadań rządowychod lipca 2003r. zadanie należy do kompetencji ministra właściwego ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej

Administracja budowlana

3

Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę

 

na wniosek przy zastosowaniu ustawy o ochronie danych osobowych, udostępniane organom kontrolnym i nadzorowi budowlanemu. Osoba do kontaktu Danuta Rajchel

4

Rejestr wniosków o pozwoleniu na budowę na terenach zamkniętych

 

na wniosek  przy zastosowaniu ustawy o ochronie danych osobowych, udostępniane organom kontrolnym i nadzorowi budowlanemu. Osoba do kontaktu Danuta Rajchel

5

Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę na terenach zamkniętych

 

na wniosek  przy zastosowaniu ustawy o ochronie danych osobowych, udostępniane organom kontrolnym i nadzorowi budowlanemu. Osoba do kontaktu Danuta Rajchel

6

Rejestr zatwierdzonych projektów budowlanych

 

na wniosek przy zastosowaniu ustawy o ochronie danych osobowych, udostępniane organom kontrolnym i nadzorowi budowlanemu. Osoba do kontaktu Danuta Rajchel

7

Rejestr wniosków o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę

 

na wniosek  przy zastosowaniu ustawy o ochronie danych osobowych, udostępniane organom kontrolnym i nadzorowi budowlanemu. Osoba do kontaktu Danuta Rajchel

8

Rejestr zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

 

na wniosek  przy zastosowaniu ustawy o ochronie danych osobowych, udostępniane organom kontrolnym i nadzorowi budowlanemu. Osoba do kontaktu Danuta Rajchel

9

Rejestr zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę na terenach zamkniętych

 

na wniosek przy zastosowaniu ustawy o ochronie danych osobowych, udostępniane organom kontrolnym i nadzorowi budowlanemu. Osoba do kontaktu Danuta Rajchel

10

Rejestr zmian sposobu użytkowania obiektu

 

na wniosek  przy zastosowaniu ustawy o ochronie danych osobowych, udostępniane organom kontrolnym i nadzorowi budowlanemu. Osoba do kontaktu Danuta Rajchel

11

Rejestr zmian sposobu użytkowania obiektu na terenach zamkniętych

 

na wniosek  przy zastosowaniu ustawy o ochronie danych osobowych, udostępniane organom kontrolnym i nadzorowi budowlanemu. Osoba do kontaktu Danuta Rajchel

12

Rejestr odwołań od decyzji organów niższych szczebli

 

na wniosek  przy zastosowaniu ustawy o ochronie danych osobowych, udostępniane organom kontrolnym i nadzorowi budowlanemu. Osoba do kontaktu Danuta Rajchel

13

Rejestr postępowań wznowieniowych, stwierdzeń nieważności decyzji

 

na wniosek  przy zastosowaniu ustawy o ochronie danych osobowych, udostępniane organom kontrolnym i nadzorowi budowlanemu. Osoba do kontaktu Danuta Rajchel

14

Rejestr dzienników budowy

 

na wniosek  przy zastosowaniu ustawy o ochronie danych osobowych, udostępniane organom kontrolnym i nadzorowi budowlanemu. Osoba do kontaktu Danuta Rajchel

15

Rejestr dzienników budowy na terenach zamkniętych

 

na wniosek  przy zastosowaniu ustawy o ochronie danych osobowych, udostępniane organom kontrolnym i nadzorowi budowlanemu. Osoba do kontaktu Danuta Rajchel

16

Rejestr pozwoleń na użytkowanie

 

Od 11.07.21003r. zadanie należy do kompetencji Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

17

Rejestr wniosków o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

 

na wniosek  przy zastosowaniu ustawy o ochronie danych osobowych, udostępniane organom kontrolnym i nadzorowi budowlanemu. Osoba do kontaktu Danuta Rajchel

18

Rejestr decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

 

na wniosek  przy zastosowaniu ustawy o ochronie danych osobowych, udostępniane organom kontrolnym i nadzorowi budowlanemu. Osoba do kontaktu Danuta Rajchel
Przejścia graniczne i komunikacja

19

Ewidencja egzaminatorów państwowych na prawo jazdyod 01.01.2006r. zadanie należy do kompetencji  Marszałka Województwa

20

Ewidencja psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych z zakresu psychologii transportuod 01.01.2006r. zadanie należy do kompetencji  Marszałka Województwa.

21

Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne z zakresu psychologii transportuod 01.01.2006r. zadanie należy do kompetencji  Marszałka Województwa

22

Wykaz  składnic   złomu   dla   pojazdów   podlegających   wyrejestrowaniu  w przypadku
Utylizacji
od marca 2005r. zadanie należy do kompetencji Wydziału Środowiska i Rolnictwa tut. Urzędu

23

Archiwum protokołów egzaminacyjnych na prawo jazdy z lat 1951-1998na wniosek przy zastosowaniu ustawy o ochronie danych osobowych.
Osoba do kontaktu Maciej Dotka

24

Rejestr ośrodków szkoleniana wniosek
Osoba do kontaktu Maciej Dotka

25

Rejestr ośrodków doskonalenia techniki jazdy

na wniosek
Osoba do kontaktu Maciej Dotka

26

Ewidencja instruktorów techniki jazdyna wniosek przy zastosowaniu ustawy o ochronie danych osobowych.
Osoba do kontaktu Maciej Dotka.

27

Wojewódzka ewidencja pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów i przyczepod 01.01.2004r. zadanie przekazano do kompetencji ministra właściwego ds. administracji publicznej.

28

Rejestr przechowawców dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywaniaod 01.01.2006r. zadanie należy do kompetencji  Marszałka Województwa.

29

archiwum nadanych uprawnień budowlanych oraz tytułu rzeczoznawcy budowlanegona wniosek przy zastosowaniu ustawy o ochronie danych osobowych.
Osoba do kontaktu Bożena Jankowska

Turystyka 
(zadania z zakresu turystki w całości przekazano do Marszałka Województwa)

30

Ewidencja pilotów wycieczekod 01.01.2006r. zadanie należy do kompetencji  Marszałka Województwa.

31

Ewidencja przewodników turystycznychod 01.01.2006r. zadanie należy do kompetencji  Marszałka Województwa

32

Ewidencja obiektów hotelarskichod 01.01.2006r. zadanie należy do kompetencji  Marszałka Województwa

33

Ewidencja organizatorów turystyki, pośredników turystycznych i agentów turystycznychod 01.01.2006r. zadanie należy do kompetencji  Marszałka Województwa
 

 

 

autor:
Monika Podsiadło - Orzeł
zatwierdził do publikacji:
Anna Maćkowiak
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 08-03-2011 13:50 przez
Magdalena Wilińska
czytany: 8098
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd