Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:REJESTRY I ARCHIWA : Wydział Polityki Społecznej


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
- Wydział Infrastruktury
- Wydział Polityki Społecznej
- Biuro Organizacyjne i Kadr
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami
- Wydział Nadzoru i Kontroli
- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
- Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
- ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH
- Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
- Biuro Gospodarcze
- Rejestr tłumaczy języka migowego
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3941984
27-08-2012 14:30
Rejestr klubów integracji społecznej w województwie lubuskim
 

 rejestr_klubow_integracji_spolecznej_w_wojewodztwie_lubuskim_27082012.pdf      pobierz dokumentautor:
Marta Zienkiewicz
zatwierdził do publikacji:
Grażyna Jelska
opublikował:
Izabela Milczarek
czytany: 5727
Rejestr zmian
 

30-05-2012 11:00
WYKAZ LEKARZY UPRAWNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ LEKARSKICH KIEROWCÓW I OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI

Osoba do kontaktu Edyta Molska

tel. 95 7115 540
e-mail: edyta.molska@lubuskie.uw.gov.pl druk_aktualizacja_rejestru_kierowcy_25052012.doc      pobierz dokument

 wykaz_kierowcy_BIP_25052012.xls      pobierz dokumentautor:
Edyta Molska
zatwierdził do publikacji:
Małgorzata Krasowska-Marczyk
opublikował:
Izabela Milczarek
ostatnie zmiany: 30-05-2012 11:11 przez
Izabela Milczarek
czytany: 7847
Rejestr zmian
 

16-05-2012 09:00
REJESTR PODMIOTÓW LECZNICZYCH
Rejestr jest dostępny na stronach internetowych pod adresem:
http://www.rejestrzoz.gov.pl/REJESTR/start/widok/P/typRejestr/RZOZ

autor:
Krystyna Żuk
zatwierdził do publikacji:
Grażyna Jelska
opublikował:
Barbara Koziorowicz
czytany: 8250
Rejestr zmian
 

20-02-2012 15:00
REJESTR WOLNYCH MIEJSC W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 


 rejestr_wolnych_miejsc_w_placowkach_opwych_31052012.pdf      pobierz dokumentautor:
Agnieszka Kraska
zatwierdził do publikacji:
Małgorzata Krasowska-Marczyk
opublikował:
Barbara Koziorowicz
ostatnie zmiany: 11-04-2012 13:54 przez
Izabela Milczarek
czytany: 10114
Rejestr zmian
 

17-02-2012 13:00
WYKAZ KONSULTANTÓW WOJEWÓDZKICH W SPECJALNOŚCIACH PODSTAWOWYCH, SZCZEGÓŁOWYCH MEDYCYNY ORAZ INNYCH
 
 Osoba do kontaktu: Renata Czetowicz


 wykaz_konsultantow_sierpien_2012.pdf      pobierz dokumentautor:
Renata Czetowicz
zatwierdził do publikacji:
Małgorzata Krasowska-Marczyk
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 17-08-2012 13:39 przez
Izabela Milczarek
czytany: 24838
Rejestr zmian
 

20-09-2011 12:30
WYKAZ ZAKŁADÓW PRACY CHRONIONEJ W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
   


 wykaz_zakladow_pracy_chronionej_21082012.pdf      pobierz dokumentautor:
Agnieszka Sadowska
zatwierdził do publikacji:
Małgorzata Krasowska-Marczyk
opublikował:
Izabela Milczarek
ostatnie zmiany: 27-08-2012 10:13 przez
Izabela Milczarek
czytany: 21733
Rejestr zmian
 

08-07-2011 08:00
REJESTR CENTRÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Osoba do kontaktu: Małgorzata Jaszkul

 rejestr08072011.pdf      pobierz dokumentautor:
Małgorzata Jaszkul
zatwierdził do publikacji:
Małgorzata Krasowska-Marczyk
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 08-07-2011 12:37 przez
Izabela Milczarek
czytany: 23994
Rejestr zmian
 

30-06-2011 00:00
WOJEWÓDZKI REJESTR PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH
 

 rejestr_calodobowych_placowek_opiekunczo_wychowawczych_30_06_2011.doc      pobierz dokumentautor:
Agnieszka Kraska
zatwierdził do publikacji:
Małgorzata Krasowska-Marczyk
opublikował:
Barbara Koziorowicz
ostatnie zmiany: 11-07-2011 12:04 przez
Izabela Milczarek
czytany: 20376
Rejestr zmian
 

28-06-2011 12:00
Rejestr Wojewody Lubuskiego Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa
  


 Rejestr_Wojewody_Lubuskiego_Jednostek_Specjalistycznego_Poradnictwa.pdf      pobierz dokumentautor:
Wiesława Mikołajczyk
zatwierdził do publikacji:
Małgorzata Krasowska-Marczyk
opublikował:
Izabela Milczarek
ostatnie zmiany: 11-01-2012 12:26 przez
Barbara Koziorowicz
czytany: 15082
Rejestr zmian
 

28-06-2011 08:00
Rejestr Wojewody Lubuskiego Placówek Zapewniających Miejsca Noclegowe
   

 Rejestr_Wojewody_Lubuskiego_Placowek_Zapewniajacych_Miejsca_Noclegowe.pdf      pobierz dokumentautor:
Wiesława Mikołajczyk
zatwierdził do publikacji:
Małgorzata Krasowska-Marczyk
opublikował:
Izabela Milczarek
czytany: 14950
Rejestr zmian
 

07-03-2011 09:00
WYKAZ ADRESOWY REALIZATORÓW FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
Osoba do kontaktu: Małgorzata Snacka

 wykazrejestrow07032011.doc      Stan marzec 2011autor:
Małgorzata Snacka
zatwierdził do publikacji:
Małgorzata Krasowska-Marczyk
opublikował:
Izabela Milczarek
ostatnie zmiany: 11-07-2011 11:43 przez
Izabela Milczarek
czytany: 22005
Rejestr zmian
 

05-03-2010 00:00
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, prowadzonym w ramach działalności gosp., bądź w ramach działalności statutowej stowarzyszeń.

   wniosek__placowka_calodobowa__dzialalnosc_statutowa_.doc      pobierz dokument

 wniosek__placowki_calodobowe.doc      pobierz dokument

 wydanie_zezwolenia.doc      pobierz dokumentautor:
Aleksandra Kaczmarek
zatwierdził do publikacji:
Małgorzata Krasowska-Marczyk
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 05-03-2010 09:03 przez
Magdalena Wilińska
czytany: 18874
Rejestr zmian
 

05-03-2010 00:00
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej.
 

 karta.doc      pobierz dokument

 wniosek_dps.doc      pobierz dokumentautor:
Aleksandra Kaczmarek
zatwierdził do publikacji:
Małgorzata Krasowska-Marczyk
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 18870
Rejestr zmian
 

05-03-2010 00:00
Wniosek o cofnięcie zezwolenia lub zezwolenia warunkowego na prowadzenie domu pomocy społecznej.
 

 karta2.doc      pobierz dokumentautor:
Aleksandra Kaczmarek
zatwierdził do publikacji:
Małgorzata Krasowska-Marczyk
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 18869
Rejestr zmian
 

05-03-2010 00:00
Wojewódzki Rejestr Placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku prowadzonym w ramach dział. statutowej lub gosp.
 

 Placowki_calodobowe__dzialalnosc_gospodarcza.pdf      pobierz dokumentautor:
Marta Mikołajczyk
zatwierdził do publikacji:
Małgorzata Krasowska-Marczyk
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 15-12-2011 12:23 przez
Barbara Koziorowicz
czytany: 18861
Rejestr zmian
 

05-03-2010 00:00
Wojewódzki Rejestr Domów Pomocy Społecznej - województwo lubuskie
 

 rejestr_domow_pomocy_spolecznej_31082012.pdf      pobierz dokumentautor:
Aleksandra Kaczmarek
zatwierdził do publikacji:
Małgorzata Krasowska-Marczyk
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 20-06-2012 09:41 przez
Barbara Koziorowicz
czytany: 18859
Rejestr zmian
 

26-04-2007 08:00
REJESTR ORGANIZATORÓW TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH

 

Komórka prowadząca rejestr: Oddział ds. Rynku Pracy

Zbiór jest dostępny na stronach internetowych pod adresem: http://ebon.mpips.gov.pl/wprowadzenie/autor:
Marlena Judczyc
zatwierdził do publikacji:
Małgorzata Krasowska-Marczyk
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 11-07-2011 11:47 przez
Izabela Milczarek
czytany: 24923
Rejestr zmian
 

26-04-2007 08:00
REJESTR OŚRODKÓW, W KTÓRYCH MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ TURNUSY REHABILITACYJNE

 

Komórka prowadząca rejestr: Oddział ds. Rynku Pracy

Zbiór jest dostępny na stronach internetowych pod adresem: http://ebon.mpips.gov.pl/wprowadzenie/autor:
Marlena Judczyc
zatwierdził do publikacji:
Małgorzata Krasowska-Marczyk
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 11-07-2011 11:49 przez
Izabela Milczarek
czytany: 24923
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd