Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:REJESTRY I ARCHIWA : Biuro Organizacyjne i Kadr


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
- Wydział Infrastruktury
- Wydział Polityki Społecznej
- Biuro Organizacyjne i Kadr
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami
- Wydział Nadzoru i Kontroli
- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
- Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
- ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH
- Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
- Biuro Gospodarcze
- Rejestr tłumaczy języka migowego
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3941948
07-05-2007 08:00
REJESTRY I ARCHIWA - BIURO ORGANIZACYJNE I KADR

 


Lp.


Nazwa rejestru/ewidencji/archiwum


Sposoby i zasady udostępniania danych

1.

Rejestr porozumień i umów zawieranych przez Wojewodę
do użytku wewnętrznego, dostępny w Oddziale Organizacyjnym.
Osoba do kontaktu
Agnieszka Wawrzyniak

2.

Rejestr pełnomocnictw Wojewody Lubuskiego
do użytku wewnętrznego, dostępny w Oddziale Organizacyjnym.
Osoba do kontaktu Małgorzata Nowak

3.

Rejestr upoważnień wojewody
do użytku wewnętrznego ,dostępny w Oddziale Organizacyjnym.
Osoba do kontaktu
Małgorzata Nowak

4.

Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego
do użytku wewnętrznego, dostępny w Oddziale Organizacyjnym. 
Osoba do kontaktu
Małgorzata Nowak

5.

Rejestr upoważnień Dyrektora Generalnego
do użytku wewnętrznego, dostępny w Oddziale Organizacyjnym.
Osoba do kontaktu Małgorzata Nowak


autor:
Małgorzata Nowak
zatwierdził do publikacji:
Krystyna Kowałko
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 22-07-2010 13:51 przez
Małgorzata Nowak
czytany: 7318
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd