Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:KOMISJE I ZESPOŁY : Komisja egzaminacyjna - dot. instruktorów nauki jazdy


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
- Kolegium Doradcze Wojewody
- Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
- Komisja egzaminacyjna - dot. instruktorów nauki jazdy
- Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego
- Wojewódzki Komitet Ochrony Pamieci Walk i Męczeństwa
- Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Lubuskim
- Komisja Dyscyplinarna Lubuskiego Urzedu Wojewódzkiego
- Wojewódzka Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3569795
15-05-2007 08:00
INFORMACJE PODSTAWOWE


Komisja egzaminacyjna do sprawdzania wiedzy i umiejętności osób ubiegających się o wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy i instruktorów nauki jazdy skierowanych na egzamin przez starostę została powołana Zarządzeniem Wojewody Lubuskiego Nr 32/2007 z dnia 21 lutego 2007r. wydanym na podstawie art. 105 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) i § 40 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217, poz. 1834 z późn. zm.).

Miejscem składania wniosków na egzamin a także miejscem przeprowadzania egzaminów jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska 18.


Osobą wyznaczoną do przyjmowania wniosków jest
Pani Lidia Szymkowiak – sekretarz Komisji.
tel: (095) 7 257 644, (095) 7 324 331. regulamin09062011.doc      REGULAMIN WEWNĘTRZNY KOMISJIautor:
Marek Maciejewski
zatwierdził do publikacji:
Anna Maćkowiak
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 12-06-2007 11:15 przez
Magdalena Wilińska
czytany: 8357
Rejestr zmian
 

Drukuj   
 
Członkowie Komisji
 
Sprawozdania z prac Komisji
 
Zgłoś błąd