Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:KOMISJE I ZESPOŁY : Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
- Kolegium Doradcze Wojewody
- Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
- Komisja egzaminacyjna - dot. instruktorów nauki jazdy
- Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego
- Wojewódzki Komitet Ochrony Pamieci Walk i Męczeństwa
- Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Lubuskim
- Komisja Dyscyplinarna Lubuskiego Urzedu Wojewódzkiego
- Wojewódzka Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3741222
17-05-2007 08:00
INFORMACJE PODSTAWOWE


Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego (WZZK) powołany został Zarządzeniem Nr 228 Wojewody Lubuskiego z dnia 6 września 2007 r. w sprawie ustalenia składu i sposobu funkcjonowania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, wydanym na podstawie art. 14 ust. 7, 8, 9, 10, 11, 12 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzeniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590), art. 25 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o państwowym ratownictwie medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 590) w związku z art. 15 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452, z 2004 r. Nr 33, poz. 287 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 288, Nr 90, poz. 757, Nr 175, poz. 1462). struktura.jpg      Struktura Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 ZALACZNIK_DO_ZARZ_228.pdf      Regulamin Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 ZARZADZENIE228.pdf      z dnia 6 września 2007r. w sprawie ustalenia składu i sposobu funkcjonowania Wojewódzkiego Zespołu Zarzadzania Kryzysowegoautor:
Jerzy Ratajczak
zatwierdził do publikacji:
Jarosław Śliwiński
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 20-09-2007 13:06 przez
Magdalena Wilińska
czytany: 11420
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd