Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:REJESTRY I ARCHIWA : Wydział Nadzoru i Kontroli


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
- Wydział Infrastruktury
- Wydział Polityki Społecznej
- Biuro Organizacyjne i Kadr
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami
- Wydział Nadzoru i Kontroli
- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
- Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
- ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH
- Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
- Biuro Gospodarcze
- Rejestr tłumaczy języka migowego
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3942027
27-06-2007 08:00
REJESTRY I ARCHIWA - WYDZIAŁ NADZORU I KONTROLI

 


Lp.


Nazwa rejestru/ewidencji

Sposoby i zasady udostępniania danych
1.
Rejestr wystąpień pokontrolnych organów kontroli zewnętrznej.
do użytku wewnętrznego; udostępniane organom kontrolnym.
Osoba do kontaktu Jolanta Borkowska - Jocz
2.
Rejestr upoważnień do kontroli.
do użytku wewnętrznego, dostępny w Oddziale Kontroli.
Osoba do kontaktu Jolanta Borkowska - Jocz
3.
Rejestr skarg i wniosków.
do użytku wewnętrznego.
Osoba do kontaktu Jolanta Seń
4.
Lista tłumaczy przysięgłych w województwie lubuskim.
dostępna na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: http://tlumacze.ms.gov.pl/index.php 
Osoba do kontaktu Justyna Jędrzejewska
5.
Wykaz osób zobligowanych do złożenia Wojewodzie oświadczenia o swoim stanie majątkowym, oświadczenia o działalności gospodarczej  prowadzonej przez małżonka, oświadczenia o umowach  cywilnoprawnych zawartych przez małżonka lub informacji o zatrudnieniu, rozpoczęciu świadczenia pracy lub wykonywania czynności zarobkowych albo zmianie stanowiska małżonka.do użytku wewnętrznego; dostępny w Oddziale Kontroli.
Osoba do kontaktu Hanna Kamińska
6.
Rejestr skarg:
- na akty prawne jednostek samorządu terytorialnego i związków gminnych;
- na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody
do użytku wewnętrznego.
Osoba do kontaktu Izabela Okonek


autor:
Małgorzata Wołejko
zatwierdził do publikacji:
Teresa Kaczmarek
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 20-04-2012 13:11 przez
Barbara Koziorowicz
czytany: 7575
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd