Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:PORADNIK KLIENTA : GOSPODARKA PRZESTRZENNA


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PORADNIK KLIENTA
- CUDZOZIEMCY, OBYWATELSTWO
- ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW
- PASZPORTY
- MIENIE ZABUŻAŃSKIE
- POMOC SPOŁECZNA
- OCHRONA ZDROWIA
- RYNEK PRACY
- ROLNICTWO
- BUDOWNICTWO
- BEZPIECZEŃSTWO
- MATERIAŁY WYBUCHOWE
- SKARGI
- GOSPODARKA PRZESTRZENNA
- ORDERY I ODZNACZENIA
- MANDATY
- REJESTR PODMIOTÓW LECZNICZYCH
- USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3939453
27-06-2007 08:00
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 


 IBI01.doc      UZGODNIENIE PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY Z ZADANIAMI RZĄDOWYMI

 IBI02.doc      UZGODNIENIE PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY Z ZADANIAMI RZĄDOWYMI

 IBI03.doc      WYDAWANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA TERENACH ZAMKNIĘTYCH

 IBI03zalacznik1.doc      Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenuautor:
Bohdan Tołkacz
zatwierdził do publikacji:
Anna Maćkowiak
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 30-09-2011 15:07 przez
Izabela Milczarek
czytany: 8565
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd