Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:KOMISJE I ZESPOŁY : Kolegium Doradcze Wojewody


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
- Kolegium Doradcze Wojewody
- Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
- Komisja egzaminacyjna - dot. instruktorów nauki jazdy
- Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego
- Wojewódzki Komitet Ochrony Pamieci Walk i Męczeństwa
- Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Lubuskim
- Komisja Dyscyplinarna Lubuskiego Urzedu Wojewódzkiego
- Wojewódzka Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3741234
24-10-2007 08:00
INFORMACJE PODSTAWOWE
Podstawa prawna działania Kolegium
Podstawą prawną działania Kolegium Doradczego jest Rozdział 3 Regulaminu Organizacyjnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 75 Wojewody Lubuskiego z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Tryb działania Kolegium
Obsługę organizacyjną i kancelaryjną posiedzeń Kolegium zapewnia Biuro Wojewody, dbając o należyty stan dokumentacji, niezwłoczne przekazywanie wniosków i ustaleń oraz egzekwowanie informacji ich wykonaniu. Nadzór nad realizacją wniosków i postanowień podjętych na posiedzeniach Kolegium sprawuje Dyrektor Biura Wojewody. Stanowisko wypracowane na Kolegium w formie ustaleń zamieszcza się w protokole posiedzenia, a następnie w formie zaleceń pisemnych przekazuje właściwym adresatom do realizacji. Mają oni obowiązek złożyć pisemną informację do Biura Wojewody o sposobie wykonania zaleceń zgodnie z określonym terminem. Biuro Wojewody prowadzi kontrolę realizacji ustaleń Kolegium.
Wojewoda może tworzyć inne zespoły doradcze.

Skład osobowy Kolegium
Skład osobowy Kolegium określa § 9 Regulaminu Organizacyjnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 75 Wojewody Lubuskiego z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., zgodnie z którym w skład Kolegium wchodzą Wicewojewoda, Dyrektor Generalny, Dyrektor Biura Wojewody, Lubuski Komendant Wojewódzki Policji, Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Do udziału w Kolegium mogą być zapraszane inne osoby, a w szczególności kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, kierownicy jednostek podporządkowanych Wojewodzie oraz dyrektorzy wydziałów Urzędu.

Obradom Kolegium przewodniczy
Marcin Jabłoński – Wojewoda Lubuski

W skład Kolegium wchodzą:
1. Wicewojewoda Lubuski
2. Dyrektor Generalny LUW
3. Dyrektor Biura Wojewody
4. Lubuski Komendant Wojewódzki Policji
5. Lubuski Komendant Państwowej Straży Pożarnej


autor:
Adam Ladowski
zatwierdził do publikacji:
Wojciech Woropaj
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 10-02-2012 11:25 przez
Izabela Milczarek
czytany: 11897
Rejestr zmian
 

Drukuj   
 
Roczny plan pracy
 
Protokoły Kolegium
 
Zgłoś błąd