Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:REJESTRY I ARCHIWA : Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
- Wydział Infrastruktury
- Wydział Polityki Społecznej
- Biuro Organizacyjne i Kadr
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami
- Wydział Nadzoru i Kontroli
- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
- Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
- ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH
- Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
- Biuro Gospodarcze
- Rejestr tłumaczy języka migowego
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3836807
12-11-2007 08:00
REJESTRY i ARCHIWA - WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH i CUDZOZIEMCÓW

   


Lp.

Nazwa rejestru


Sposoby i zasady udostępniania danych


Oddział Cudzoziemców

 1.Rejestry spraw dotyczących:

a) wiz,
b) zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony,
c) zezwoleń na osiedlenie się,
d) wydania polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca,
e) wydalenia z Rzeczypospolitej Polskiej,
f)  osób, którym udzielono zezwolenia na wjazd na podstawie art. 21a ust. 1,
g) zezwoleń na pobyt rezydenta    długoterminowego WE,
h) wydania polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca,
i)  pobytu obywatela UE;
j)  kart pobytu członka rodziny obywatela UE;
k) dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu;
l)  kart stałego pobytu członka rodziny obywatela UE.    


"Dane rejestrowane są w ramach elektronicznego systemu informatycznego POBYT i tworzone na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców; z danych korzysta w ramach bieżącej pracy Oddział Cudzoziemców. Dane z rejestrów udostępnia Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców".

 
Osoba do kontaktu:
Magdalena Walentynowicz


Stanowisko ds. obywatelstw

 

2.

Rejestr wniosków o nabycie obywatelstwa polskiego oraz osób, które nabyły obywatelstwo polskie
 

Dla organów administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Dla innych podmiotów jedynie dane statystyczne.
 

Osoba do kontaktu:
Magdalena Walentynowicz

 

3.

Rejestr wniosków o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego oraz osób, które utraciły obywatelstwo polskie
 

Dla organów administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Dla innych podmiotów jedynie dane statystyczne.
 

Osoba do kontaktu:
Magdalena Walentynowicz

4.

Rejestr oświadczeń o wyborze dla dziecka obywatelstwa państwa obcego
 

Dla organów administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Dla innych podmiotów jedynie dane statystyczne.
 

Osoba do kontaktu:
Magdalena Walentynowicz
 

autor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Paweł Klimczak
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 31-03-2009 10:31 przez
Barbara Koziorowicz
czytany: 8998
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd