Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:KOMISJE I ZESPOŁY : Komisja Dyscyplinarna Lubuskiego Urzedu Wojewódzkiego


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
- Kolegium Doradcze Wojewody
- Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
- Komisja egzaminacyjna - dot. instruktorów nauki jazdy
- Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego
- Wojewódzki Komitet Ochrony Pamieci Walk i Męczeństwa
- Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Lubuskim
- Komisja Dyscyplinarna Lubuskiego Urzedu Wojewódzkiego
- Wojewódzka Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3785600
07-01-2010 00:00
Informacje podstawowe

Podstawa prawna działania:
Komisja Dyscyplinarna Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego została powołana Zarządzeniem nr 22 Dyrektora Generalnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie powołania w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim Komisji Dyscyplinarnej urzędu.

Cel powołania Komisji:
Zadaniem Komisji jest rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych członków służby cywilnej zatrudnionych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, za naruszenie obowiązków członka korpusu służby cywilnej.

Tryb działania Komisji:
Zasady i tryb postępowania przed Komisją oraz prawa, obowiązki i kadencje członków Komisji regulują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 60, poz. 493).
Tryb pracy Komisji określa regulamin uchwalony przez Komisję i zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Obsługę techniczno – biurową Komisji wykonuje Biuro Organizacyjno - Administracyjne.

Skład osobowy Komisji:
1. Katarzyna Kis;
2. Monika Grzesiak;
3. Joanna Kubasik;
4. Marek Maciejewski;
5. Anna Marchewka;
6. Małgorzata Ratajczak;
7. Małgorzata Staśkiewicz;
8. Agnieszka Wawrzyniak;
9. Aleksandra Wawrzyniak;
10.Mariola Żurawska.

Na mocy ww. Zarządzenia Dyrektora Generalnego LUW powołany został Rzecznik Dyscyplinarny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego; obowiązki Rzecznika wykonuje Pani Joanna Rutkowska.
Zasady i tryb działania Rzecznika Dyscyplinarnego Urzędu oraz jego prawa i obowiązki regulują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505).autor:
Magdalena Kaliczyńska
zatwierdził do publikacji:
Krystyna Kowałko
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 26-09-2011 08:11 przez
Izabela Milczarek
czytany: 7449
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd