Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:REJESTRY I ARCHIWA : Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
- Wydział Infrastruktury
- Wydział Polityki Społecznej
- Biuro Organizacyjne i Kadr
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami
- Wydział Nadzoru i Kontroli
- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
- Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
- ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH
- Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
- Biuro Gospodarcze
- Rejestr tłumaczy języka migowego
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3941944
03-03-2010 00:00
REJESTRY I ARCHIWA - WOJEWÓDZKA INSPEKCJA NADZORU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO


Lp


Nazwa rejestru/ewidencji/archiwum


Sposoby i zasady udostępniania danych


1


Rejestr granic i powierzchni jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa w zakresie dotyczącym województwa


Dane z rejestru udostępniane są na wniosek nieodpłatnie, do wykorzystania w celach służbowych jednostkom administracji publicznej realizującym zadania z zakresu geodezji i kartografii.
Ponadto dane z rejestru można zakupić wg cen urzędowych w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie.
Osoba do kontaktu: Piotr Foltyński


2


Ewidencja lokalnych systemów informacji o terenie


Do użytku wewnętrznego; informacje o zaewidencjonowanych systemach udostępniane są na wniosek jednostkom, które wykorzystują bądź tworzą te systemy.
Osoba do kontaktu: Aleksander Bońka


3


Wykaz osób upoważnionych do przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie województwa lubuskiego


Na wniosek udostępniane wszystkim zainteresowanym.
Ponadto wykaz jest udostępniony na tablicach ogłoszeń Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Osoba do kontaktu: Aleksander Bońkaautor:
Marcin Astramowicz
zatwierdził do publikacji:
Grzegorz Dłubek
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 15-03-2010 11:00 przez
Magdalena Wilińska
czytany: 5122
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd