Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:REJESTRY I ARCHIWA : Biuro Gospodarcze


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
- Wydział Infrastruktury
- Wydział Polityki Społecznej
- Biuro Organizacyjne i Kadr
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami
- Wydział Nadzoru i Kontroli
- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
- Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
- ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH
- Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
- Biuro Gospodarcze
- Rejestr tłumaczy języka migowego
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3941949
19-07-2010 00:00
REJESTRY I ARCHIWA - BIURO GOSPODARCZE

 

Lp.
Nazwa rejestru / ewidencji / archiwum
Sposoby i zasady udostępniania danych
1.
Centralny rejestr zamówień publicznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim
Do użytku wewnętrznego, dostępny w Oddziale Zamówień Publicznych.
Osoba do kontaktu Beata Żółkowska.
2.
Ewidencja majątku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
Do użytku wewnętrznego, dostępny w Oddziale Zamówień Publicznych.
Osoba do kontaktu Bożena Krystkiewicz.
3.
Archiwum zakładowe Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
Archiwum posiada swój oddział w Delegaturze LUW w Zielonej Górze
Dostępny w godzinach pracy Urzędu z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29.08.1977 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). Korzystanie z zasobów archiwum przez osoby trzecie za zgodą Dyrektora Generalnego LUW.
Kontakt Wieloosobowe stanowisko ds. Archiwum Zakładowego Urzędu.


autor:
Krzysztof Gumny
zatwierdził do publikacji:
Tomasz Nowicki
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 4972
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd