Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:PORADNIK KLIENTA : REJESTR PODMIOTÓW LECZNICZYCH


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PORADNIK KLIENTA
- CUDZOZIEMCY, OBYWATELSTWO
- ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW
- PASZPORTY
- MIENIE ZABUŻAŃSKIE
- POMOC SPOŁECZNA
- OCHRONA ZDROWIA
- RYNEK PRACY
- ROLNICTWO
- BUDOWNICTWO
- BEZPIECZEŃSTWO
- MATERIAŁY WYBUCHOWE
- SKARGI
- GOSPODARKA PRZESTRZENNA
- ORDERY I ODZNACZENIA
- MANDATY
- REJESTR PODMIOTÓW LECZNICZYCH
- USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3939503
27-09-2010 00:00
Rejestr Podmiotów Leczniczych
Dnia 27 czerwca 2012r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, która m. in. przedłuża termin dostosowania działalności podmiotów leczniczych do przepisów ustawy o działalności leczniczej do 31 grudnia 2012r.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111120654

12 czerwca 2012r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. z 2012r. poz. 594) zobowiązujące podmioty wykonujące działalność leczniczą do złożenia wniosku o zmianę wpisu w zakresie  kodów zmienionych tym rozporządzeniem.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000594


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz.1319 z dnia 17 października 2011r.).

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112211319

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie dostosowania działalności podmiotów leczniczych do przepisów ustawy o działalności leczniczej.

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q101&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=0&ma=020106


 1RPL_0_Jak_zarejestrowac_podmiot_leczniczy.pdf      pobierz dokument

 1RPL_2_Obowiazek_przerejestrowania_podmiotow_leczniczych.pdf      pobierz dokument

 1_RPL_1_Druki_do_pobrania.doc      pobierz dokument

 Czy_dotychczasowe_zaklady_opieki_zdrowotnej_sa__PODMIOTAMI_LECZNICZYMI.doc      pobierz dokument

 MZ_09022012.pdf      stanowisko MZ dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych

 MZ_120072011.pdf      Interpretacja MZ dotycząca kodów resortowych dla gabinetów zabiegowych przy poradniach specjalistycznych

 MZ_20072011.pdf      Interpretacja MZ dotycząca pobierania opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz za wydanie zaświadczenia o wpisie

 MZ_20120613.pdf      Interpretacja MZ dotycząca zawierania polis OC

 MZ_305082011.pdf      Stanowisko MZ dotyczące formy opinii właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 Prezentacja.pdf      Instrukcja wypełniania wniosków rejestrowychautor:
Krystyna Żuk
zatwierdził do publikacji:
Małgorzata Krasowska-Marczyk
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 28-06-2012 14:43 przez
Izabela Milczarek
czytany: 14877
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd