Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:PORADNIK KLIENTA : USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PORADNIK KLIENTA
- CUDZOZIEMCY, OBYWATELSTWO
- ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW
- PASZPORTY
- MIENIE ZABUŻAŃSKIE
- POMOC SPOŁECZNA
- OCHRONA ZDROWIA
- RYNEK PRACY
- ROLNICTWO
- BUDOWNICTWO
- BEZPIECZEŃSTWO
- MATERIAŁY WYBUCHOWE
- SKARGI
- GOSPODARKA PRZESTRZENNA
- ORDERY I ODZNACZENIA
- MANDATY
- REJESTR PODMIOTÓW LECZNICZYCH
- USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3939445
13-07-2012 12:15
Zasady udzielania pomocy finansowej w formie zasiłków celowych

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych,  pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej -  opracowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych w dniu 9 lipca 2012r zasady_przyznawania_pomocy.pdf      zasady przyznawania pomocy w formie zasiłków celowych osobom lub rodzinom poszkodowanym w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej

 zasady_tryb_wyplaty_zasilkow_do_100tys_zl.pdf      Zasady i tryb wypłaty zasiłków do 100 tys.zł na remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

 zasady_udzielania_pomocy_na_remont.pdf      Zasady udzielania pomocy, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zasiłków celowych na remontautor:
Ewelina Tomaszewska
zatwierdził do publikacji:
Grażyna Jelska
opublikował:
Izabela Milczarek
czytany: 5206
Rejestr zmian
 

10-11-2010 10:00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
 

 1_opiniowanie_29032012.doc      Opiniowanie wniosku jednostek samorządu terytorialnego o dotację z budżetu państwa do zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej

 2_formularz_rozliczenia_koncowego_kosztow_29032012.doc      Formularz rozliczenia końcowego kosztów

 3_ramowy_wzor_umowy_29032012.doc      Ramowy wzór umowy

 4_wykaz_dokumentow_niezbednych_do_przygotowania_umowy_o_dotacje.doc      Wykaz dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dotacjęautor:
Monika Podsiadło - Orzeł
zatwierdził do publikacji:
Anna Maćkowiak
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 29-03-2012 12:43 przez
Izabela Milczarek
czytany: 7107
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd