Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW : Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
- Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
- Program na rzecz Społeczności Romskiej w Polsce
- Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
- Program wieloletni Pomoc państwa w zakresie dożywiania
- Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych-cyfrowa szkoła
Wizyt:
3509539
07-09-2011 11:00
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

Program Wieloletni pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych"  jest realizacją Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 i ma sprzyjać osiągnięciu jej głównego celu, jakim jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski.

Program ma status programu wieloletniego, co oznacza, że limit wydatków na jego realizację określała będzie corocznie ustawa budżetowa.

Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Minister Administracji i Cyfryzacji.

 

PUNKT INFORMACYJNY

Lubuski Urząd Wojewódzki,
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój 1109)
Osoba wyznaczona do udzielania informacji i wyjaśnień:
Bożena Jankowska
tel: 95 7115 466
e-mail:
bozena.jankowska@lubuskie.uw.gov.plautor:
Monika Podsiadło - Orzeł
zatwierdził do publikacji:
Anna Maćkowiak
opublikował:
Izabela Milczarek
ostatnie zmiany: 15-06-2012 15:18 przez
Barbara Koziorowicz
czytany: 6510
Rejestr zmian
 

Drukuj   
 
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
 
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność - Rozwój
 
Zgłoś błąd