Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:REJESTRY I ARCHIWA : Rejestr tłumaczy języka migowego


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
- Wydział Infrastruktury
- Wydział Polityki Społecznej
- Biuro Organizacyjne i Kadr
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami
- Wydział Nadzoru i Kontroli
- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
- Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
- ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH
- Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
- Biuro Gospodarcze
- Rejestr tłumaczy języka migowego
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3941979
26-06-2012 09:30
Rejestr tłumaczy języka migowego

W dniu 12 września 2011 r. została podpisana przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Ustawa określa zasady:

  • korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi
    w tych obszarach;
  • obsługi osób uprawnionych w kontaktach z organami administracji publicznej;
  • dofinansowania kosztów kształcenia osób uprawnionych, członków ich rodzin oraz innych osób mających stały lub bezpośredni kontakt z osobami uprawnionymi w zakresie polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych na różnych poziomach;
  • monitorowania rozwiązań wspierających komunikowanie się i dostępu do nich.

Ustawa weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r., za wyjątkiem przepisów zapewniających prawo osoby uprawnionej do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z podmiotami zobowiązanymi, które weszły w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Plik do pobrania:

Na podstawie art. 16 wyżej wymienionej ustawy Minister Pracy i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (Dz. U. poz. 652), które weszło w życie w dniu 14 czerwca 2012 r.

Plik do pobrania:

W związku z tym, wszystkie osoby chcące dokonać wpisu do ww. rejestru tłumaczy prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego, mogą złożyć wniosek na zamieszczonym poniżej formularzu. Wniosek o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem potwierdzającym znajomość jednej z form komunikowania się lub wniosek o zmianę danych można złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu lub przysłać tradycyjną pocztą. Wniosek można również przesłać wniosek drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.

Pliki do pobrania:
 Rejestr_tlumaczy_jezyka_migowego.pdf      Plik do pobraniaautor:
Sławomir Banasiak
zatwierdził do publikacji:
Katarzyna Jankowiak
opublikował:
Izabela Milczarek
ostatnie zmiany: 21-09-2012 13:37 przez
Michał Szerwiński
czytany: 3840
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd