Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:BUDŻET


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3862688
17-04-2007 08:00
BUDŻET

Budżet Wojewody Lubuskiego jako integralna część budżetu państwa, jest rocznym planem finansowym województwa lubuskiego, obejmującym dochody i wydatki budżetowe wszystkich jednostek organizacyjnych podległych Wojewodzie – jako dysponentowi części budżetowej.

Ponadto budżet Wojewody Lubuskiego obejmuje dotacje, głównie dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów i samorządu województwa) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych.

Ponad 80% ogółu wydatków budżetu Wojewody Lubuskiego stanowią dotacje na realizację zadań bieżących (przekazywanych głównie dla jednostek samorządu terytorialnego).

Budżet Wojewody Lubuskiego jest realizowany w oparciu o ustawę budżetową na dany rok, gdzie określone są kwoty dochodów i wydatków w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz w grupach ekonomicznych. Środki finansowe  przekazywane są zgodnie z harmonogramem rocznym wydatków.

Plan wydatków w działach klasyfikacji budżetowej (np. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 852 – Pomoc społeczna) ulega zmianie w sytuacji zwiększenia z rezerw celowych bądź rezerwy ogólnej budżetu państwa).

Dochody budżetu państwa zaplanowane części 85/08 (województwo lubuskie) uzyskane przez jednostki objęte budżetem Wojewody Lubuskiego są w całości przekazywane na rachunek centralny  Ministerstwa Finansów.


Pełną informacje o budżecie państwa, znajdziecie Państwo na stronach Ministerstwa Finansów http://www.mf.gov.pl.autor:
Małgorzata Ratajczak
zatwierdził do publikacji:
Barbara Ziółkowska
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 11-09-2007 10:50 przez
Magdalena Wilińska
czytany: 20637
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd