Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:INFORMACJE O URZĘDZIE : Wydziały Urzędu : Wydział Infrastruktury : Oddział Gospodarki Przestrzennej


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
- Dyrektor Generalny
- Wydziały Urzędu
- Delegatura Urzędu
- Majątek
- Statut
- Regulamin Organizacyjny
- Zarządzenia Dyrektora Generalnego
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3939476
17-01-2007 14:16
ODDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W WYDZIALE INFRASTRUKTURY

 

Stanowisko
Imię i nazwisko pracownika

Piętro
Nr pokoju:

Nr telefonu:

E-mail:

Kierownik Oddziału
Bohdan Tołkacz                            

XI
1119

(95) 7 115 471

bohdan.tolkacz@lubuskie.uw.gov.pl

Anna Głażewska
ds. gospodarki przestrzennej

XI
1119

(95) 7 115 468

anna.glazewska@lubuskie.uw.gov.pl

Renata Tarkowska
ds. gospodarki przestrzennej

XI
1119
1120

(95) 7 115 354

renata.tarkowska@lubuskie.uw.gov.pl

Magdalena Biernacka
ds. gospodarki przestrzennej

 XI
1119

(95) 7 115 417

magdalena.biernacka@lubuskie.uw.gov.pl
Izabela Suska 
ds. gospodarki przestrzennej

XI
1119
1120

(95) 7 115 354 

izabela.suska@lubuskie.uw.gov.pl

Zadania:

 1. nadzór nad planem województwa, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego gmin, studiami uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (wnioski, opinie, uzgodnienia);
 2. ocena zgodności z prawem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.
 3. prowadzenie spraw i sporządzanie decyzji w postępowaniach nadzwyczajnych tj. wznowieniowych, nieważnościowych, zmian lub uchyleń niewadliwej decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej;
 4. prowadzenie spraw z zakresu ewidencji i wydawania decyzji o warunkach zabudowy i      zagospodarowania terenu na terenach zamkniętych;
 5. uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy w zakresie zadań rządowych.
 6. opiniowanie planistycznych opracowań regionalnych i transgranicznych;
 7. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych;
 8. wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie terminalu skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu;
 9. wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowych o znaczeniu państwowym;
 10. wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej;
 11. wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych.
 12. opiniowanie lokalizacji inwestcyji wynikających ze "specustaw".

 13. zmiany planów miejscowych dla obszarów, w stosunku do których gmina nie dokonała zmian w odniesieniu do lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej oraz wydanie zarządzenia zastępczego.autor:
Monika Podsiadło - Orzeł
zatwierdził do publikacji:
Anna Maćkowiak
opublikował:
ostatnie zmiany: 25-05-2012 07:24 przez
Izabela Milczarek
czytany: 12834
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd