Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3569796
Pierwsza Poprzednia  ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ...  Następna Ostatnia

2012.08.28 11:55
Edycja treści artykułu ODDZIAŁ ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ W BIURZE ORGANIZACYJNYM I KADR
Wykonał:

2012.08.28 11:49
Edycja treści artykułu ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO
Wykonał:

2012.08.28 11:22
Edycja treści artykułu PROTOKOŁY Z KONTROLI ORAZ WYSTĄPIENIA POKONTROLNE PRZEPROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY 2012
Wykonał:

2012.08.28 11:12
Edycja treści artykułu PROTOKOŁY Z KONTROLI ORAZ WYSTĄPIENIA POKONTROLNE PRZEPROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY 2012
Wykonał:

2012.08.28 11:08
Edycja treści artykułu PROTOKOŁY Z KONTROLI ORAZ WYSTĄPIENIA POKONTROLNE PRZEPROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY 2012
Wykonał:

2012.08.28 11:02
Edycja treści artykułu PROTOKOŁY Z KONTROLI ORAZ WYSTĄPIENIA POKONTROLNE PRZEPROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY 2012
Wykonał:

2012.08.28 10:58
Edycja treści artykułu PROTOKOŁY Z KONTROLI ORAZ WYSTĄPIENIA POKONTROLNE PRZEPROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY 2012
Wykonał:

2012.08.28 09:26
Przypisanie artykułu Inspektor wojewódzki ds. pomocy publicznej w rolnictwie w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami do działu / PRACA / OFERTY PRACY
Wykonał:

2012.08.28 09:25
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Inspektor wojewódzki ds. pomocy publicznej w rolnictwie w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Wykonał:

2012.08.27 14:43
Przypisanie artykułu Rejestr klubów integracji społecznej w województwie lubuskim do działu / REJESTRY I ARCHIWA / WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ
Wykonał:

2012.08.27 14:42
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Rejestr klubów integracji społecznej w województwie lubuskim
Wykonał:

2012.08.27 10:13
Edycja treści artykułu WYKAZ ZAKŁADÓW PRACY CHRONIONEJ W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Wykonał:

2012.08.27 08:07
Edycja treści artykułu Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.14.2012.AAnt
Wykonał:

2012.08.27 08:05
Przypisanie artykułu Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.14.2011.AAnt do działu / OBWIESZCZENIA
Wykonał:

2012.08.27 08:04
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.14.2011.AAnt
Wykonał:

2012.08.27 07:54
Edycja treści artykułu Inspektor do spraw obsługi sekretariatu Wojewody w Biurze Wojewody
Wykonał:

2012.08.24 13:03
Edycja treści artykułu ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE 2012
Wykonał:

2012.08.24 12:45
Edycja treści artykułu ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE 2012
Wykonał:

2012.08.24 12:37
Edycja treści artykułu ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE 2012
Wykonał:

2012.08.24 12:26
Edycja treści artykułu ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE 2012
Wykonał:

Pierwsza Poprzednia  ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ...  Następna Ostatnia

Zgłoś błąd