Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3569819
Pierwsza Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...  Następna Ostatnia

2012.09.28 12:09
Edycja treści artykułu Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 1 października 2012 roku
Wykonał:

2012.09.28 12:08
Zmiana przypisania artykułu do działu. Przeniesiony z działu / OBWIESZCZENIA / WS. WSKAŹNIKA PRZELICZENIOWEGO POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO do działu / OBWIESZCZENIA / WS. WSKAŹNIKA PRZELICZENIOWEGO POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO / 2012
Wykonał:

2012.09.28 12:03
Edycja treści artykułu Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 1 października 2012 roku
Wykonał:

2012.09.28 12:02
Edycja treści artykułu Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 1 października 2012 roku
Wykonał:

2012.09.28 11:54
Przypisanie artykułu Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 1 października 2012 roku do działu / OBWIESZCZENIA / WS. WSKAŹNIKA PRZELICZENIOWEGO POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO
Wykonał:

2012.09.28 11:52
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 1 października 2012 roku
Wykonał:

2012.09.28 11:37
Przypisanie artykułu Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.48.2012.RTar do działu / OBWIESZCZENIA
Wykonał:

2012.09.28 11:36
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.48.2012.RTar
Wykonał:

2012.09.28 11:17
Edycja treści artykułu PROJEKTY WYSTĄPIEŃ POKONTROLNYCH ORAZ WYSTĄPIENIA POKONTROLNE Z KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW W 2012 ROKU
Wykonał:

2012.09.28 11:11
Edycja treści artykułu PROJEKTY WYSTĄPIEŃ POKONTROLNYCH ORAZ WYSTĄPIENIA POKONTROLNE Z KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW W 2012 ROKU
Wykonał:

2012.09.28 11:09
Edycja treści artykułu PROJEKTY WYSTĄPIEŃ POKONTROLNYCH ORAZ WYSTĄPIENIA POKONTROLNE Z KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW W 2012 ROKU
Wykonał:

2012.09.28 11:03
Edycja treści artykułu PROJEKTY WYSTĄPIEŃ POKONTROLNYCH ORAZ WYSTĄPIENIA POKONTROLNE Z KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW W 2012 ROKU
Wykonał:

2012.09.27 08:52
Przypisanie artykułu Inspektor ds. planowania i realizacji budżetu, spraw organizacyjnych, sprawozdawczości i analiz w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej do działu / PRACA / OFERTY PRACY
Wykonał:

2012.09.27 08:52
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Inspektor ds. planowania i realizacji budżetu, spraw organizacyjnych, sprawozdawczości i analiz w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
Wykonał:

2012.09.26 12:07
Przypisanie artykułu Zarządzenie Wojewody nr 282 do działu / PRAWO / ZARZĄDZENIA WOJEWODY / 2012
Wykonał:

2012.09.26 12:07
Edycja treści artykułu Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.16.2012.AAnt
Wykonał:

2012.09.26 12:06
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Zarządzenie Wojewody nr 282
Wykonał:

2012.09.26 12:03
Przypisanie artykułu Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.16.2012.AAnt do działu / OBWIESZCZENIA
Wykonał:

2012.09.26 12:00
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.16.2012.AAnt
Wykonał:

2012.09.25 12:25
Edycja treści artykułu Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.45.2012.RTar
Wykonał:

Pierwsza Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...  Następna Ostatnia

Zgłoś błąd