Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:KOMUNIKATY


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3902111
26-09-2008 11:00
Komunikat Wojewody Lubuskiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert - adresowanego do podmiotów uprawnionych w pomocy społecznej „Powrót Osób Bezdomnych do Społeczności 2008”


Wojewoda Lubuski po zasięgnięciu opinii Zespołu Opiniującego konkurs ofert Programu Rządowego „Powrót Osób Bezdomnych do Społeczności w 2008” – Tor Regionalny – przyznał dofinansowanie na realizację programu następującym podmiotom uprawnionym:


1. Stowarzyszenie  Hospicjum Św. Kamila  w  Gorzowie Wlkp.  Moduł I - 5.000zł / Zakup żywności, leków dla osób bezdomnych/.

2. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata. Alberta -  Koło w Żarach (dwie oferty) -19.400zł, 
a) Stołówka charytatywna: w tym: Moduł  I – 7.000zł. / na zakup żywności i opłaty za media  stołówki charytatywnej/,
b) Dom Samotnej Matki:–12.400zł / w tym: Moduł I -  3.000zł na zakup żywności, 3.000zł opłaty za media  i  Moduł II 6.400zł na poradnictwo specjalistyczne w  Domu Samotnej Matki/.

3. Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „KRĄG” w Gorzowie Wlkp. Moduł I – 5.000zł /  na zakup pralki i materiałów do wykonania toalety przy pralni./

4. Koło Gorzowskie Towarzystwa  Pomocy im. Św. Brata Alberta  w  Gorzowie Wlkp.  – 12.200zł , w tym: Moduł I – 4.000zł  / na zakup opału, materiały do zajęć i bilety wstępu/, Moduł II – 8.200zł. /  wynagrodzenia za warsztaty umiejętności społeczno – zawodowe i aktywnego poszukiwania pracy oraz grupy wsparcia/.

5. Stowarzyszenie Miłosierdzia   św. Wincentego a’Paulo  przy   parafii p.w. Krzyża Świętego w Gorzowie Wlkp.  Moduł I – 9.000zł / zakup żywności, odzieży i obuwia, na prace remontowe i opłaty za media. /

6. Stowarzyszenie Samopomocowe „Rodzina” w Drezdenku Moduł II – 7.000zł. / na doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, instruktorów zawodu i na zakup sprzętu/.

7. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze , Moduł II – 5.300zł. /na wynagrodzenia osób prowadzących mediacje, zajęcia z gospodarstwa domowego, na pomoc prawną, czynsz za mieszkania chronione, readaptacyjne/.

8. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „24 Godziny” w  Gorzowie Wlkp. – Moduł II 4.000zł /na warsztaty psychologiczne i opłatę mediów/.


9. Stowarzyszenie  Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna  w  Gorzowie Wlkp. - 11.800zł . na  Program Wychodzenia z Bezdomności - „Od Bezdomności do Aktywności” mieszkańców schronisk dla bezdomnych w Gorzowie Wlkp i Ośrodku na Długiem; Moduł II - w tym: na zakup sprzętu komputerowego i na zajęcia komputerowe, wynagrodzenia psychologa i kierowników noclegowni/.

10. Kościół Zielonoświątkowy Zbór „Betlejem” w Gubinie – Moduł I – 3.000zł /wg kosztorysu/.

11. Parafialny Zespół CARITAS przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Gorzowie Wlkp. – 7.000zł w tym:  Moduł  I – 4.500zł / Dofinansowanie zakupu  leków i żywności dla bezdomnych/ - Moduł II – 2.500zł  / na pomoc psychologa dla bezdomnych/.

12.  CARITAS  Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Zielonej Górze –  33.500zł w tym: Moduł I - 23.500zł /na koszty eksploatacyjne magazynów żywności  i stołówek oraz zakup żywności/, Moduł II – 10.000zł. / na zajęcia specjalistyczne i terapię dla bezdomnych/.

13. Fundacja - Dom Wspólnoty „Barka”  w Drezdenku - 11.800zł w tym: Moduł II / na zatrudnienie specjalistów i poradnictwo specjalistyczne/.


 autor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Teresa Ozimek
< Wróć  
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 3575
Rejestr zmian

Drukuj   
  Zobacz Również:

Wykaz miejsc szkoleniowych dla lekarzy i lekarzy dentystów na terenie województwa lubuskiego  więcej


Komunikat Wojewody Lubuskiego - wyniki otwartego konkursu ofert  więcej


Dotacje podmiotowe na 2012 r. dla Gminnych Spółek Wodnych  więcej


Monitorowanie realizacji Narodowego Programu Zdrowia za 2011 rok  więcej


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu "Razem Bezpieczniej"  więcej


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert  więcej


Wykaz kodowy lekarzy dodatkowo zakwalifikowanych do rozpoczęcia specjalizacji po postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym w terminie od 01.03.2012r. do 31.03.2012r. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE  więcej


Ogłoszenie o konkusie Bezpieczeństwo imprez sportowych  więcej


Wykaz kodowy lekarzy zakwalifikowanych do rozpoczęcia specjalizacji w postępowaniu kwalifikacyjnym  więcej


Wykazkodowy lekarzy niezakwalifikowanych do rozpoczęcia specjalizacji w postępowaniu kwalifikacyjnym w terminie od 01.03.2012r. do 31.03.2012r. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE  więcej


Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w ramach rządowego programu "Razem Bezpieczniej".  więcej


Instrukcja wypełniania tabel stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2008r. w sprawie przekazywania informacji o programach zdrowotnych oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje (Dz.U. Nr 163, poz. 1024).  więcej


KOMUNIKAT  więcej


WORS – składanie wniosków o rozpoczęcie specjalizacji lekarskiej do jednostki urzędu wojewódzkiego  więcej


Kwestionariusz dotyczący informacji na temat placówek zajmujących się pomocą osobom z problemem narkotykowym  więcej


Monitorowanie realizacji Narodowego Programu Zdrowia za 2010 rok.  więcej


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert  więcej


Komunikat Centrum Egzaminów Medycznych  więcej


INFORMACJA DOTYCZĄCA USTAWY O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ  więcej


Rozstrzygnięcie konkursu ofert programu "Razem Bezpiecznie"  więcej


OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT  więcej


KONKURS RAZEM BEZPIECZNIEJ  więcej


Komunikat  więcej


Konsultacje społeczne na temat prognozy oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015   więcej


ZARZĄDZENIE NR 317 WOJEWODY LUBUSKIEGO  więcej


Razem Bezpiecznie  więcej


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert   więcej


Komunikat   więcej


KONKURS  więcej


Komunikat NSZZ "Solidarność"  więcej


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  więcej


KONKURS  więcej


INFORMACJA  więcej


Informacja dotycząca zlecenia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego  więcej


Rozpoczęcie naboru wniosków w ramach II edycji do Programu Wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"  więcej


Rozstrzygnięcie konkursu  więcej


INFORMACJA WOJEWODY LUBUSKIEGO W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU  więcej


KOMUNIKAT W SPRAWIE WYDAWANIA PASZPORTÓW Z DWOMA CECHAMI BIOMETRYCZNYMI  więcej


OGŁOSZENIE OTWARTEG KONKURSU OFRERT DLA GMIN I POWIATÓW  więcej


KOMUNIKAT WOJEWODY LUBUSKIEGO O OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ „RAZEM BEZPIECZNIEJ''  więcej


OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT  więcej


LUBUSKA LISTA RANKINGOWA NPPDL  więcej


Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011r.  więcej


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ  więcej


Komunikat Wojewody Lubuskiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert - adresowanego do podmiotów uprawnionych w pomocy społecznej „Powrót Osób Bezdomnych do Społeczności 2008”


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ  więcej


Dyrektor Generalny LUW informuje  więcej


Lubuski Urząd Wojewódzki przyłączył się do Kampanii społecznej „Łańcuch Krewniaków – Karta Oświadczenia Woli”  więcej


SUSZA 2008  więcej


WOJEWODA INFORMUJE  więcej


Dyrektor Generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje  więcej


Dyrektor Generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje  więcej


Uprawa maku i konopi włóknistych w województwie lubuskim w 2008r.  więcej


Roztrzygnięcie Konkursu  więcej


Wojewoda Lubuski ogłasza konkurs grantowy  więcej


Dyrektor Generalny informuje  więcej


Wojewoda Lubuski ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego  więcej


Wojewoda Lubuski ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych  więcej


Komunikat dotyczący tłumaczy przysięgłych  więcej


Wojewoda Lubuski wydał decyzję w sprawie budowy autostrady A2  więcej

Zgłoś błąd