Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:KOMUNIKATY


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3862685
18-06-2009 00:00
INFORMACJA WOJEWODY LUBUSKIEGO W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
Informacja Wojewody Lubuskiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert dla podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia tj. przeciwdziałanie: alkoholizmowi, narkomanii oraz HIV/AIDS na 2009 rok.

Na podstawie art. 11 ust 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Wojewoda Lubuski w wyniku postępowania konkursowego przyznał dotacje na realizację programów w zakresie ochrony zdrowia (przeciwdziałanie: alkoholizmowi, narkomanii oraz HIV/AIDS) następującym podmiotom:

I.W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu (kod A):

1.Koło Gorzowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Gorzowie Wlkp. - „Alkoholizm to mój problem – zrozum i zmień swoje życie” – 4.000 zł
2.Fundacja „Contra Crimen” w Gorzowie Wlkp. - „Rodzina wolna od alkoholu – wolna od przemocy” – 5.230 zł
3.Stowarzyszenie Alternatywa w Sulęcinie - „Trzeźwe wakacje” – 6.000 zł
4.Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „PRZEŁOM” w Gorzowie Wlkp. -  „Szkoła dla Rodziców” – 6.100 zł
5.Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „PRZEŁOM” w Gorzowie Wlkp. - „Prowadzenie grupy wsparcia JEDYNKA dla osób uzależnionych od alkoholu” – 4.950 zł
6.Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „PRZEŁOM” w Gorzowie Wlkp. - „Zapobieganie nawrotom picia” – 3.720 zł

II.W  zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków (kod N):

1.Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „PRZEŁOM” w Gorzowie Wlkp. - „Trening asertywności dla osób uzależnionych od narkotyków” – 4.600 zł
2.Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „PRZEŁOM” w Gorzowie Wlkp. - „Trening umiejętności służących trzeźwieniu” – 3.000 zł
3.Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze -
„Twórcy lepszego świata” – 2.100 zł
4.Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. – „III - modułowy program profilaktyki pt. Młodzież znad Warty – wiele warta – Moduł III: „Dopalacze nas nie wypaczą kształtujący postawę abstynencji narkotykowej wśród młodzieży – wolontariuszy świetlic Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna” – 1.600 zł
5.Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii Monar w Gorzowie Wlkp. – „Zażywam tylko dźwięków” – 2.000 zł
6.Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży „Anastasis” w Przytocznej - „Program wsparcia dla osób uzależnionych od narkotyków utrzymujących abstynencję – Trzeźwe wakacje”
4.200 zł
7.Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. - „Działania profilaktyczne kierowane do młodzieży ze środowisk marginalizowanych” –
6.000 zł
8.Stowarzyszenie Alternatywa w Sulęcinie - „Młodzież wolna od środków psychoaktywnych” – 6.500 zł

III.W zakresie przeciwdziałania HIV/AIDS (kod H):

1.Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. - „Posłuchaj, poczuj, pomagaj” – szkolenie z zakresu problematyki HIV/AIDS dla pracowników ośrodków pomocy społecznej, poradni pomocy rodzinie, kuratorów społecznych województwa lubuskiego” – 2.070 zł
2.Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. - „Obchody Światowego Dnia AIDS na terenie województwa lubuskiego – kampania medialna oraz bezpośrednie działania edukacyjne” – 3.100 zł
3.Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. - „Profilaktyka HIV/AIDS wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na terenie Gorzowa Wlkp. – V edycja programu edukacyjnego” – 7.000 zł
4.Towarzystwo Rozwoju Rodziny Zarząd Oddziału w Zielonej Górze - „Szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i pielęgniarek szkół województwa lubuskiego dotyczące problematyki zdrowia, profilaktyki HIV/AIDS” – 3.000 zł
5.Towarzystwo Rozwoju Rodziny Zarząd Oddziału w Zielonej Górze - „Edukacja rówieśnicza – przeciwdziałanie HIV/AIDS” – 5.000 zł
6.Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. - „III - modułowy program profilaktyki pt. Młodzież znad Warty – wiele wartaModuł II: „HIV i AIDS – wystarczy jedna chwila kształtujący postawę abstynencji seksualnej wśród młodzieży – wolontariuszy świetlic Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna” – 1.830 zł


autor:
Ewelina Muszyńska
zatwierdził do publikacji:
W-ce Wojewoda Lubuski.
< Wróć  
opublikował:
Barbara Koziorowicz
ostatnie zmiany: 10-07-2009 11:54 przez
Barbara Koziorowicz
czytany: 3204
Rejestr zmian

Drukuj   
  Zobacz Również:

Wykaz miejsc szkoleniowych dla lekarzy i lekarzy dentystów na terenie województwa lubuskiego  więcej


Komunikat Wojewody Lubuskiego - wyniki otwartego konkursu ofert  więcej


Dotacje podmiotowe na 2012 r. dla Gminnych Spółek Wodnych  więcej


Monitorowanie realizacji Narodowego Programu Zdrowia za 2011 rok  więcej


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu "Razem Bezpieczniej"  więcej


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert  więcej


Wykaz kodowy lekarzy dodatkowo zakwalifikowanych do rozpoczęcia specjalizacji po postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym w terminie od 01.03.2012r. do 31.03.2012r. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE  więcej


Ogłoszenie o konkusie Bezpieczeństwo imprez sportowych  więcej


Wykaz kodowy lekarzy zakwalifikowanych do rozpoczęcia specjalizacji w postępowaniu kwalifikacyjnym  więcej


Wykazkodowy lekarzy niezakwalifikowanych do rozpoczęcia specjalizacji w postępowaniu kwalifikacyjnym w terminie od 01.03.2012r. do 31.03.2012r. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE  więcej


Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w ramach rządowego programu "Razem Bezpieczniej".  więcej


Instrukcja wypełniania tabel stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2008r. w sprawie przekazywania informacji o programach zdrowotnych oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje (Dz.U. Nr 163, poz. 1024).  więcej


KOMUNIKAT  więcej


WORS – składanie wniosków o rozpoczęcie specjalizacji lekarskiej do jednostki urzędu wojewódzkiego  więcej


Kwestionariusz dotyczący informacji na temat placówek zajmujących się pomocą osobom z problemem narkotykowym  więcej


Monitorowanie realizacji Narodowego Programu Zdrowia za 2010 rok.  więcej


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert  więcej


Komunikat Centrum Egzaminów Medycznych  więcej


INFORMACJA DOTYCZĄCA USTAWY O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ  więcej


Rozstrzygnięcie konkursu ofert programu "Razem Bezpiecznie"  więcej


OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT  więcej


KONKURS RAZEM BEZPIECZNIEJ  więcej


Komunikat  więcej


Konsultacje społeczne na temat prognozy oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015   więcej


ZARZĄDZENIE NR 317 WOJEWODY LUBUSKIEGO  więcej


Razem Bezpiecznie  więcej


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert   więcej


Komunikat   więcej


KONKURS  więcej


Komunikat NSZZ "Solidarność"  więcej


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  więcej


KONKURS  więcej


INFORMACJA  więcej


Informacja dotycząca zlecenia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego  więcej


Rozpoczęcie naboru wniosków w ramach II edycji do Programu Wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"  więcej


Rozstrzygnięcie konkursu  więcej


INFORMACJA WOJEWODY LUBUSKIEGO W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU


KOMUNIKAT W SPRAWIE WYDAWANIA PASZPORTÓW Z DWOMA CECHAMI BIOMETRYCZNYMI  więcej


OGŁOSZENIE OTWARTEG KONKURSU OFRERT DLA GMIN I POWIATÓW  więcej


KOMUNIKAT WOJEWODY LUBUSKIEGO O OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ „RAZEM BEZPIECZNIEJ''  więcej


OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT  więcej


LUBUSKA LISTA RANKINGOWA NPPDL  więcej


Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011r.  więcej


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ  więcej


Komunikat Wojewody Lubuskiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert - adresowanego do podmiotów uprawnionych w pomocy społecznej „Powrót Osób Bezdomnych do Społeczności 2008”  więcej


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ  więcej


Dyrektor Generalny LUW informuje  więcej


Lubuski Urząd Wojewódzki przyłączył się do Kampanii społecznej „Łańcuch Krewniaków – Karta Oświadczenia Woli”  więcej


SUSZA 2008  więcej


WOJEWODA INFORMUJE  więcej


Dyrektor Generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje  więcej


Dyrektor Generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje  więcej


Uprawa maku i konopi włóknistych w województwie lubuskim w 2008r.  więcej


Roztrzygnięcie Konkursu  więcej


Wojewoda Lubuski ogłasza konkurs grantowy  więcej


Dyrektor Generalny informuje  więcej


Wojewoda Lubuski ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego  więcej


Wojewoda Lubuski ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych  więcej


Komunikat dotyczący tłumaczy przysięgłych  więcej


Wojewoda Lubuski wydał decyzję w sprawie budowy autostrady A2  więcej

Zgłoś błąd