Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:KOMUNIKATY


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3939462
31-07-2009 00:00
Rozpoczęcie naboru wniosków w ramach II edycji do Programu Wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"

Zgodnie z harmonogramem realizacji programu Wojewoda Lubuski ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków do II edycji Programu.
Województwo Lubuskie otrzymało kwotę 46 960 tys. zł. do równego podziału na powiaty (23 480 tys. zł.) i gminy (23 480 tys.zł.) województwa lubuskiego w ramach  Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011r.
Wzorem roku ubiegłego opracowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji program ma wesprzeć:

  • przebudowę, budowę lub remonty kluczowych odcinków dróg gminnych
    i powiatowych
  • poprawić bezpieczeństwo na drogach i zwiększyć płynność ruchu

Program skierowany jest do samorządu terytorialnego (gminy, powiaty).
Na realizację projektu w 2010 roku rząd przeznaczył 1 mld zł. w skali całego kraju.

Terminy
Nabór wniosków do programu trwa  od 1 września br do 30 września br.
 
Wojewoda  Lubuski  Pani  Helena  Hatka zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania wniosków o dofinansowanie zadań. W urzędzie do dyspozycji samorządowców są  kompetentni pracownicy, którzy odpowiedzą na każde pytanie dotyczące programu.
Osobą do kontaktu dla samorządowców jest Bożena Jankowska, tel. 095 7115 466, pokój 1109, 11 piętro, bozena.jankowska@uwoj.gorzow.pl
Ponadto informacje o programie znajdują się na stronie www.mswia.gov.pl.

SKŁADANIE WNIOSKÓW:

Od 1 do 30 września 2009 roku do godz. 15.30 w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8, Wydział Infrastruktury sekretariat pokój 1112 (XI piętro).

Uwaga:   Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowało  nowy wzór wniosku o dofinansowanie przebudowy, budowy i remontu drogi lokalnej, a także nowe instrukcje wypełniania wniosku oraz jego oceny przez komisję wojewódzką. Powyższe dokumenty, które zostaną udostępnione na stronie  internetowej  MSWiA, będą obowiązywały w  toku naboru, rozpatrywania i oceny wniosków o dofinansowanie na lata 2010-2011.

Harmonogram realizacji programu:

1.08.2009 r. Ogłoszenie w Internecie o naborze wniosków w ramach ProgramuWieloletniego na 2010 r.
1 – 30.09.2009 r. Nabór wniosków na rok 2010.
do 30.10.2009 r. Rozpatrywanie i ocena wniosków przez komisje wojewódzkie;
Ogłoszenie przez wojewodów list rankingowych wniosków.
do 7.11.2009 r. Zgłaszanie przez wnioskodawców zastrzeżeń do list rankingowych.
do 14.11.2009 r. Rozpatrywanie ich przez komisje wojewódzkie.
do 28.11.2009 r. Zatwierdzenie list rankingowych 2010 r. przez ministrawłaściwego do spraw administracji publicznej.
do 31.03.2010 r. Rozstrzygnięcie przetargów na realizację inwestycji 2010 r.
do 30.11.2010 r. Realizacja inwestycji 2010 r.
do 31.12.2010 r. Rozliczenie inwestycji 2010 rautor:
Bożena Jankowska
zatwierdził do publikacji:
Anna Maćkowiak
< Wróć  
opublikował:
Barbara Koziorowicz
ostatnie zmiany: 10-09-2009 11:17 przez
Barbara Koziorowicz
czytany: 3461
Rejestr zmian

Drukuj   
  Zobacz Również:

Wykaz miejsc szkoleniowych dla lekarzy i lekarzy dentystów na terenie województwa lubuskiego  więcej


Komunikat Wojewody Lubuskiego - wyniki otwartego konkursu ofert  więcej


Dotacje podmiotowe na 2012 r. dla Gminnych Spółek Wodnych  więcej


Monitorowanie realizacji Narodowego Programu Zdrowia za 2011 rok  więcej


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu "Razem Bezpieczniej"  więcej


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert  więcej


Wykaz kodowy lekarzy dodatkowo zakwalifikowanych do rozpoczęcia specjalizacji po postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym w terminie od 01.03.2012r. do 31.03.2012r. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE  więcej


Ogłoszenie o konkusie Bezpieczeństwo imprez sportowych  więcej


Wykaz kodowy lekarzy zakwalifikowanych do rozpoczęcia specjalizacji w postępowaniu kwalifikacyjnym  więcej


Wykazkodowy lekarzy niezakwalifikowanych do rozpoczęcia specjalizacji w postępowaniu kwalifikacyjnym w terminie od 01.03.2012r. do 31.03.2012r. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE  więcej


Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w ramach rządowego programu "Razem Bezpieczniej".  więcej


Instrukcja wypełniania tabel stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2008r. w sprawie przekazywania informacji o programach zdrowotnych oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje (Dz.U. Nr 163, poz. 1024).  więcej


KOMUNIKAT  więcej


WORS – składanie wniosków o rozpoczęcie specjalizacji lekarskiej do jednostki urzędu wojewódzkiego  więcej


Kwestionariusz dotyczący informacji na temat placówek zajmujących się pomocą osobom z problemem narkotykowym  więcej


Monitorowanie realizacji Narodowego Programu Zdrowia za 2010 rok.  więcej


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert  więcej


Komunikat Centrum Egzaminów Medycznych  więcej


INFORMACJA DOTYCZĄCA USTAWY O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ  więcej


Rozstrzygnięcie konkursu ofert programu "Razem Bezpiecznie"  więcej


OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT  więcej


KONKURS RAZEM BEZPIECZNIEJ  więcej


Komunikat  więcej


Konsultacje społeczne na temat prognozy oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015   więcej


ZARZĄDZENIE NR 317 WOJEWODY LUBUSKIEGO  więcej


Razem Bezpiecznie  więcej


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert   więcej


Komunikat   więcej


KONKURS  więcej


Komunikat NSZZ "Solidarność"  więcej


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  więcej


KONKURS  więcej


INFORMACJA  więcej


Informacja dotycząca zlecenia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego  więcej


Rozpoczęcie naboru wniosków w ramach II edycji do Programu Wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"


Rozstrzygnięcie konkursu  więcej


INFORMACJA WOJEWODY LUBUSKIEGO W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU  więcej


KOMUNIKAT W SPRAWIE WYDAWANIA PASZPORTÓW Z DWOMA CECHAMI BIOMETRYCZNYMI  więcej


OGŁOSZENIE OTWARTEG KONKURSU OFRERT DLA GMIN I POWIATÓW  więcej


KOMUNIKAT WOJEWODY LUBUSKIEGO O OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ „RAZEM BEZPIECZNIEJ''  więcej


OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT  więcej


LUBUSKA LISTA RANKINGOWA NPPDL  więcej


Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011r.  więcej


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ  więcej


Komunikat Wojewody Lubuskiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert - adresowanego do podmiotów uprawnionych w pomocy społecznej „Powrót Osób Bezdomnych do Społeczności 2008”  więcej


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ  więcej


Dyrektor Generalny LUW informuje  więcej


Lubuski Urząd Wojewódzki przyłączył się do Kampanii społecznej „Łańcuch Krewniaków – Karta Oświadczenia Woli”  więcej


SUSZA 2008  więcej


WOJEWODA INFORMUJE  więcej


Dyrektor Generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje  więcej


Dyrektor Generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje  więcej


Uprawa maku i konopi włóknistych w województwie lubuskim w 2008r.  więcej


Roztrzygnięcie Konkursu  więcej


Wojewoda Lubuski ogłasza konkurs grantowy  więcej


Dyrektor Generalny informuje  więcej


Wojewoda Lubuski ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego  więcej


Wojewoda Lubuski ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych  więcej


Komunikat dotyczący tłumaczy przysięgłych  więcej


Wojewoda Lubuski wydał decyzję w sprawie budowy autostrady A2  więcej

Zgłoś błąd