Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:INFORMACJE O URZĘDZIE : Zarządzenia Dyrektora Generalnego : 2009


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
- Dyrektor Generalny
- Wydziały Urzędu
- Delegatura Urzędu
- Majątek
- Statut
- Regulamin Organizacyjny
- Zarządzenia Dyrektora Generalnego
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3717037
14-04-2009 00:00
Zarządzenia Dyrektora Generalnego na 2009 r.
 


ZARZĄDZENIE nr 23

z dnia 1 lipca
2009r.

- w sprawie ustalenia zasad archiwizacji
dokumentów związanych z wdrażaniem programów  współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim

/
zarz.general/
zarzadzenie_nr_23.doc
ZARZĄDZENIE nr 24
z dnia 6 lipca
2009r.

- zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu kont i zasad rachunkowościw Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

/
zarz.general/
zarzadzenie_nr_24.doc

ZARZĄDZENIE nr 25
z dnia 9 lipca
2009r.

- zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia   Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i ustalenia regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych

/
zarz.general/
zarzadzenie_nr_25.doc
ZARZĄDZENIE  nr 26
z dnia 9 lipca
2009r.                    

- w sprawie powołania Zespołu odbiorowego wielobranżowej dokumentacji projektowej na
przebudowę i rozbudowę budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

/
zarz.general/
zarzadzenie_nr_26.doc
ZARZĄDZENIE  nr 27
z dnia 27 lipca
2009r.

- w sprawie ustalenia dla pracowników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego dodatkowego dnia
wolnego od pracy

/
zarz.general/
zarzadzenie_nr_27.doc

ZARZĄDZENIE  nr 28

z dnia 07 lipca
2009r.
- w  sprawie   przygotowania  i  przeprowadzenia badania  klimatu  organizacyjnego i  satysfakcji pracowników w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim/
zarz.general/
zarzadzenie_nr_28.doc


ZARZĄDZENIE  nr 29

z dnia 30 lipca
2009r.                


- w sprawie powołania zespołu przeprowadzającego
nabór na stanowisko dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

/
zarz.general/
zarzadzenie_nr_29.doc


ZARZĄDZENIE nr 30

z dnia 31 lipca
2009r.
- w sprawie powołania komisji przetargowej/
zarz.general/
zarzadzenie_nr_30.doc
ZARZĄDZENIE nr 31
z dnia 31 lipca
2009r.

- w sprawie ustalenie Polityki zarządzania ryzykiem oraz Procedury zarządzania ryzykiem w Wydziale Instytucji Pośredniczącej Certyfikacji w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim
/
zarz.general/
zarzadzenie_nr_31.doc

ZARZĄDZENIE nr 32

z dnia 26 sierpnia 2009r.

- zmieniające w sprawie powołania zespołu przeprowadzającego nabór na stanowisko dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp

/
zarz.general/
zarzadzenie_nr_32.docZARZĄDZENIE nr 33

z dnia 28 sierpnia 2009r.

- w sprawie powołania zespołu przeprowadzające-
go nabór na   stanowisko   dyrektora  Wydziału Gospodarki   Nieruchomościami   w   Lubuskim
Urzędzie   Wojewódzkim   w  Gorzowie  Wlkp.
/
zarz.general/
zarzadzenie_nr_33.doc

ZARZĄDZENIE nr 34
z dnia 31 sierpnia
2009 r.

- w sprawie powołania zespołu urzędowego do  analizy Rocznego programu działania Urzędu
oraz zespołów wydziałowych do analizy planów
pracy wydziałów w Lubuskim Urzędzie Woj
w Gorzowie Wlkp.
/
zarz.general/
zarzadzenie_nr_34.doc


ZARZĄDZENIE nr
35
z dnia 14 sierpnia
2009 r.


- w sprawie powołania zespołu do opracowania systemu awansowania i nagradzania pracowników
z uwzględnieniem obowiązującego systemu ocen pracowników służby cywilnej

/
zarz.general/
zarzadzenie_nr_35.doc


ZARZĄDZENIE nr
36
z dnia 9 września
2009 r.
- w sprawie powołania komisji przetargowej/
zarz.general/
zarzadzenie_nr_36.doc

ZARZĄDZENIE nr 37
z dnia 24 września 2009 r.
- w sprawie ustalenia Regulaminu służby przygotowawczej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim./
zarz.general/
zarzadzenie_nr_37.doc
ZARZĄDZENIE nr 38
z dnia 30 września 2009 r.
- w sprawie powołania zespołu do opracowania harmonogramu działań związanych z likwidacją gospodarstw pomocniczych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. /
zarz.general/
zarzadzenie_nr_38.doc
 ZARZĄDZENIE nr 39
z dnia 18 września 2009r.
- w sprawie wprowadzenia obowiązku zapoznawania nowozatrudnionych pracowników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z ustanowioną Polityką Jakości, Kodeksem Etyki Służby Cywilnej i Obywatelską Kartą Antykorupcyjną/
zarz.general/
zarzadzenie_nr_39.doc
 ZARZĄDZENIE nr 40
z dnia 7 października 2009r.
 - zmieniające zarządzenie w sprawie zagranicznych podróży służbowych pracowników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego/
zarz.general/
zarzadzenie_nr_40.doc
ZARZĄDZENIENR nr 41
z dnia 30 września 2009r.
 - w sprawie utworzenia i zasad działania  w intranecie rozwiązania organizacyjnego umozliwiajacego zgłaszanie przez pracowników urzedu propozycji działań modernizacyjnych i innowacyjnych /
zarz.general/
zarzadzenie_nr_41.doc
ZARZĄDZENIE nr 42
z dnia 16 października 2009r.
 - w sprawie powołania komisji przetargowej/
zarz.general/
zarzadzenie_nr_42.doc

ZARZĄDZENIE nr 43
z dnia 13 listopada 2009r.

- w sprawie uastalenia komisji egzaminacyjnej  na egzamin kończacy słuzbę przygotowawczą

/
zarz.general/
zarzadzenie_nr_43.doc

ZARZĄDZENIE nr 44
z dnia 13 listopada 2009r.
 - w sprawie powołania komisji przetargowej/
zarz.general/
zarzadzenie_nr_44.doc
ZARZĄDZENIE nr 45
z dnia 13 listopada 2009r. 
 - zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i ustalenia regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych

/
zarz.general/
zarzadzenie_nr_45.doc

ZARZADZENIE nr 46
z dnia 20 listopada 2009r.
 -  w sprawie powołania Komisji do przejęcia pomieszczeń biurowych wynajmowanych przez Zarząd Drogowych Przejść Granicznych w Gorzowie Wlkp. /
zarz.general/
zarzadzenie_nr_46.doc
ZARZĄDZENIE nr 47
z dnia 20 listopada 2009r.
 -  w sprawie ustalenia dla pracowników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego dodatkowego dnia wolnego od pracy/
zarz.general/
zarzadzenie_nr_47.doc
ZARZĄDZENIE nr 48
z dnia 20 listopada 2009r.
 - w sprawie powołania komisji przetargowej/
zarz.general/
zarzadzenie_nr_48.doc
ZARZĄDZENE nr 49
z dnia 15 grudnia 2009r.

 - w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. oraz w Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze

/
zarz.general/
zarzadzenie_nr_49.doc
ZARZĄDZENIE nr 50
z dnia 16 grudnia 2009r.

 - zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i zasad działania w intranecie rozwiązania organizacyjnego umozliwiajacego zgłaszanie przez pracowników urzedu propozycji działań modernizacyjnych i nnowacyjnych

/
zarz.general/
zarzadzenie_nr_50.doc
ZARZĄDZENIE nr 51
z dnia 18 grudnia 2009r.

  - w sprawie powołania komisji do odbioru prac związanych z budową połączeń poziomych nowej instalacji teleinformatycznej i elektroenergetycznej na 7 i 14 piętrze w budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego

/
zarz.general/
zarzadzenie_nr_51.doc

ZARZĄDZENIE NR  52 z dnia 30 października  2009r.

- w sprawie systemu awansowania i nagradzania spójnego z systemem ocen okresowych pracowników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego

/
zarz.general/
zarzadzenie_nr_52.doc

/
zarz.general/zalacznik52.xls

ZARZĄDZENIE NR 53
z dnia 22 grudnia 2009 roku

- w sprawie powołania zespołu do opracowania planu restauracji ośrodka wczasowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pobierowie

/
zarz.general/
zarzadzenie_nr_53.doc
ZARZĄDZENIE NR 54
z dnia 24 grudnia 2009r.

- zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego Urzędu i Zespołu Redaktorów Wydziałowych do spraw Biuletynu Informacji Publicznej oraz wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej niezbędnych informacji do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej

/
zarz.general/
zarzadzenie_nr_54.doc
ZARZĄDZENIE NR 55
z dnia 31 grudnia 2009r.

- w sprawie ustalenia procedury naboru kandydatów do korpusu słuzby cywilnej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim

/
zarz.general/
zarzadzenie_55.
pdf


autor:
Jarosław Barańczak
zatwierdził do publikacji:
Magdalena Kaliczyńska
< Wróć  
opublikował:
Barbara Koziorowicz
ostatnie zmiany: 03-11-2010 09:23 przez
Magdalena Wilińska
czytany: 3342
Rejestr zmian

Drukuj   
Zgłoś błąd