Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:INFORMACJE O URZĘDZIE : Wydziały Urzędu : Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
- Dyrektor Generalny
- Wydziały Urzędu
- Delegatura Urzędu
- Majątek
- Statut
- Regulamin Organizacyjny
- Zarządzenia Dyrektora Generalnego
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3942007
18-01-2007 12:19
ZESPÓŁ DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
 
Pełnomocnik ds Ochrony Informacji Niejawnych

Andrzej Szymczak

andrzej.szymczak@lubuskie.uw.gov.pl

  Biuro:

Nr tel.
e-mail

piętro I,  pokój 129

(95) 7 115 304
niejawne@lubuskie.uw.gov.pl

W Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych znajduje się Kancelaria Tajna


Stanowisko
Imię i nazwisko
pracownika

Piętro
Nr pokoju

Nr telefonu

Email

Kierownik Kancelarii

Aneta Andruszko

I
127

(95) 7 115 304

 aneta.andruszko@lubuskie.uw.gov.pl


Zakres działań Zespołu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych;
   
 2. ochrona systemów i sieci teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne;
   
 3. opracowanie planu ochrony informacji niejawnych Urzędu i nadzorowanie jego realizacji;
   
 4. zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie;
 5. kontrola informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w Urzędzie oraz w przedsiębiorstwach , dla których organem założycielskim jest Wojewoda;
   
 6. kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych;
   
 7. prowadzenie kancelarii tajnej Urzędu;
   
 8. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
   
 9. opracowywanie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone", "poufne", "tajne";
   
 10. przeprowadzanie zwykłego postępowania sprawdzającego na polecenie Wojewody, wobec kandydatów na stanowiska z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne";
   
 11. przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających, prowadzonych w odniesieniu do osób ubiegających się o stanowisko lub zlecenie pracy, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych;
   
 12. przeprowadzanie kolejnych postępowań sprawdzających w stosunku do osób, którym wydano poświadczenie bezpieczeństwa;
   
 13. prowadzenie wykazu osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych;
   
 14. współdziałanie w trakcie postępowania sprawdzającego oraz w trakcie kontroli ze służbami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.


autor:
Aneta Andruszko
zatwierdził do publikacji:
Ryszard Andruszczak
opublikował:
ostatnie zmiany: 13-02-2012 13:42 przez
Izabela Milczarek
czytany: 8473
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd