Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:INFORMACJE O URZĘDZIE : Wydziały Urzędu : Zespół Audytu Wewnętrznego


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
- Dyrektor Generalny
- Wydziały Urzędu
- Delegatura Urzędu
- Majątek
- Statut
- Regulamin Organizacyjny
- Zarządzenia Dyrektora Generalnego
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3934596
18-01-2007 12:21
ZESPÓŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO


Stanowisko
Imię i nazwisko pracownika

Piętro
Nr pokoju

Nr telefonu

E-mail

Audytor Wewnętrzny
Grzegorz Krzeski

V
528

(95) 7 115 256

grzegorz.krzeski@lubuskie.uw.gov.pl

Starszy Specjalista
Joanna Rutkowska

V
528

(95) 7 115 257

joanna.rutkowska@lubuskie.uw.gov.pl

Zespół Audytu Wewnetrznego
obejmuje ocenę i badanie adekwatności oraz skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz jakości realizowanych zadań, a w szczególności:
 1. przegląd ustanowionych mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz wiarygodności i rzetelności informacji operacyjnych, zarządczych i finansowych;
   
 2. ocenę procedur i praktyki sporządzania, klasyfikowania i przedstawiania informacji finansowej;
   
 3. ocenę przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych Urzędu oraz programów, strategii i standardów ustanowionych przez właściwe organy;
   
 4. ocenę zabezpieczenia mienia Urzędu;
   
 5. ocenę efektywności i gospodarności wykorzystania zasobów Urzędu;
   
 6. przegląd programów i projektów w celu ustalenia zgodności funkcjonowania Urzędu z planowanymi wynikami i celami.


autor:
Joanna Rutkowska
zatwierdził do publikacji:
Grzegorz Olejniczak
opublikował:
ostatnie zmiany: 13-02-2012 12:04 przez
Izabela Milczarek
czytany: 4089
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd