Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:KOMUNIKATY


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3939470
27-08-2012 12:00
Wykaz miejsc szkoleniowych dla lekarzy i lekarzy dentystów na terenie województwa lubuskiego
                

 Wykaz_miejsc_szkoleniowych_na_terenie_wojewodztwa_lubuskiego.pdf      pobierz dokumentautor:
Edyta Piotrowska
zatwierdził do publikacji:
Grażyna Jelska
opublikował:
Barbara Koziorowicz
czytany: 24602
Rejestr zmian
 

12-07-2012 10:00
Komunikat Wojewody Lubuskiego - wyniki otwartego konkursu ofert

Komunikat Wojewody Lubuskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów uprawnionych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2012r.

Marcin Jabłoński Wojewoda Lubuski po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej zaakceptował listę ofert organizacji pozarządowych i podmiotów uprawnionych, które uzyskały dofinansowanie w Konkursie. komunikat_wojewody_wyniki_konkursu.pdf      Komunikat Wojewody Lubuskiego - wyniki otwartego konkursu ofertautor:
Ewelina Muszyńska
zatwierdził do publikacji:
Grażyna Jelska
opublikował:
Izabela Milczarek
czytany: 25944
Rejestr zmian
 

11-06-2012 08:00
Dotacje podmiotowe na 2012 r. dla Gminnych Spółek Wodnych

Wojewoda Lubuski w dniu 5 czerwca 2012 r. przyznał dotację podmiotową na 2012 rok dla Gminnych Spółek Wodnych działających na terenie województwa lubuskiego, których podstawowym zadaniem jest utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Dla poszczególnych GSW przyznano:

 1 GSW Babimost
 13 000 zł
 2 GSW Kłodawa 17 027 zł
 3 GSW Niegosławice
22 619 zł
 4 GSW Nowogród Bobrzański
 9 038 zł
 5 GSW Zielona Góra
 38 672 zł
 6 GSW Lubrza5 167 zł
 7 GSW Łagów 2 100 zł
 8 GSW Skąpe
 4 054 zł
 9 GSW Szczaniec 16 295 zł
 10 GSW Świebodzin 19 473 zł
 11 GSW Zbąszynek 15 104 zł
 12 PSW Wschowa 83 809 zł
 13 GSW Krzeszyce 51 937 zł
 14 GSW Lubiszyn
 49 107 zł
 15 GSWŚ Santok 20 337 zł
 16 GSW Czerwieńsk 22 261 zł
 17 Razem 390 000 złautor:
Marcin Astramowicz
zatwierdził do publikacji:
Grzegorz Dłubek
opublikował:
Barbara Koziorowicz
ostatnie zmiany: 11-06-2012 08:14 przez
Barbara Koziorowicz
czytany: 27529
Rejestr zmian
 

25-05-2012 08:20
Monitorowanie realizacji Narodowego Programu Zdrowia za 2011 rok

Zgodnie z pismem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie rozpoczęto monitorowanie realizacji Narodowego Programu Zdrowia za 2011 rok. W związku z powyższym, podobnie jak w latach ubiegłych, opracowano wzór sprawozdania, który jest skierowany do urzędów miast i gmin, starostw powiatowych oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu: (95) 7 115 415.

Wypełniony formularz w formie  pisemnej oraz  elektronicznej  prosimy  przesyłać w terminie do 31 sierpnia 2012r. na adres:
Lubuski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
e-mail: ewelina.muszynska@lubuskie.uw.gov.pl

Załącznik: wzór sprawozdania z realizacji celów i zadań NPZ w 2011 roku. wzor_sprawozdania_z_realizacji_celow_i_zadan_NPZ_w_2011_roku.doc      pobierz dokumentautor:
Ewelina Muszyńska
zatwierdził do publikacji:
Małgorzata Krasowska-Marczyk
opublikował:
Barbara Koziorowicz
ostatnie zmiany: 25-05-2012 08:27 przez
Barbara Koziorowicz
czytany: 29211
Rejestr zmian
 

08-05-2012 15:00
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu "Razem Bezpieczniej"

Wojewoda Lubuski informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpiecznie" rozstrzygniecie_konkursu.pdf      pobierz dokumentautor:
Jerzy Ratajczak
zatwierdził do publikacji:
Jarosław Śliwiński
opublikował:
Barbara Koziorowicz
ostatnie zmiany: 08-05-2012 15:21 przez
Barbara Koziorowicz
czytany: 30177
Rejestr zmian
 

07-05-2012 13:00
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Wojewoda Lubuski zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie (dofinansowanie) realizacji zadań zleconych dla podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ww. ustawy, które działają na terenie województwa lubuskiego i prowadzą działalność statutową w zakresie:

  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
  • ochrony i promocji zdrowia.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (95) 7 115 415. ogloszenie_o_otwartym_konkursie_ofert_07052012.doc      pobierz dokumentautor:
Ewelina Muszyńska
zatwierdził do publikacji:
Grażyna Jelska
opublikował:
Izabela Milczarek
ostatnie zmiany: 07-05-2012 13:29 przez
Izabela Milczarek
czytany: 30139
Rejestr zmian
 

17-04-2012 07:00
Wykaz kodowy lekarzy dodatkowo zakwalifikowanych do rozpoczęcia specjalizacji po postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym w terminie od 01.03.2012r. do 31.03.2012r. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
 

 wykaz_kodowy_lekarzy_dodatkowo_zakwalifikowanych.pdf      pobierz dokumentautor:
Anna Stutko
zatwierdził do publikacji:
Grażyna Jelska
opublikował:
Izabela Milczarek
czytany: 31016
Rejestr zmian
 

12-04-2012 12:00
Ogłoszenie o konkusie Bezpieczeństwo imprez sportowych

Minister Spraw Wewnętrznych ogłasza konkurs pn. "Bezpieczeństwo imprez sportowych" na projekt dotyczący bezpieczeństwa imprez sportowych, termin nadsyłania ofert jest do 27 kwietnia 2012 roku. Oferty należy przesyłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW. regulamin_bis_2012.pdf      regulamin konkursu "Bezpieczeństwo imprez sportowych"autor:
Jerzy Ratajczak
zatwierdził do publikacji:
Jarosław Śliwiński
opublikował:
Izabela Milczarek
czytany: 31038
Rejestr zmian
 

01-04-2012 06:10
Wykaz kodowy lekarzy zakwalifikowanych do rozpoczęcia specjalizacji w postępowaniu kwalifikacyjnym
 

 wykaz_kodowy_lekarzy_zakwalifikowanych_01042012.pdf      pobierz dokumentautor:
Anna Stutko
zatwierdził do publikacji:
Małgorzata Krasowska-Marczyk
opublikował:
Izabela Milczarek
ostatnie zmiany: 02-04-2012 08:44 przez
Izabela Milczarek
czytany: 31781
Rejestr zmian
 

01-04-2012 06:00
Wykazkodowy lekarzy niezakwalifikowanych do rozpoczęcia specjalizacji w postępowaniu kwalifikacyjnym w terminie od 01.03.2012r. do 31.03.2012r. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
 

 wykaz_kodowy_lekarzy_niezakwalifikowanych_01042012.pdf      pobierz dokumentautor:
Anna Stutko
zatwierdził do publikacji:
Małgorzata Krasowska-Marczyk
opublikował:
Izabela Milczarek
ostatnie zmiany: 02-04-2012 08:43 przez
Izabela Milczarek
czytany: 31753
Rejestr zmian
 

13-03-2012 11:00
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w ramach rządowego programu "Razem Bezpieczniej".

Wojewoda Lubuski ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w ramach rządowego programu "Razem Bezpieczniej". Konkurs_Razem_Bezpieczniej_2012.pdf      pobierz dokumentautor:
Jerzy Ratajczak
zatwierdził do publikacji:
Jarosław Śliwiński
opublikował:
Barbara Koziorowicz
ostatnie zmiany: 09-05-2012 13:31 przez
Barbara Koziorowicz
czytany: 30392
Rejestr zmian
 

25-01-2012 09:00
Instrukcja wypełniania tabel stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2008r. w sprawie przekazywania informacji o programach zdrowotnych oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje (Dz.U. Nr 163, poz. 1024).

„Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2008r. w sprawie przekazywania informacji o programach zdrowotnych oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje (Dz.U. Nr 163, poz. 1024) informacje o zrealizowanych w ubiegłym roku programach zdrowotnych oraz o programach zdrowotnych planowanych na rok bieżący:
•    gminy przekazują powiatowi (do dnia 31 stycznia każdego roku),
•    powiaty przekazują marszałkowi województwa (do dnia 05 lutego każdego roku),
•    samorząd województwa przekazuje wojewodzie (do dnia 12 lutego każdego roku).
Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) wojewoda przekazuje zbiorczą informację Ministrowi Zdrowia do dnia 15 lutego każdego roku”. instrukcja_wypelniania_tabel.pdf      pobierz dokumentautor:
Ewelina Muszyńska
zatwierdził do publikacji:
Grażyna Jelska
opublikował:
Izabela Milczarek
czytany: 35416
Rejestr zmian
 

23-12-2011 00:00
KOMUNIKAT
Informacja dla organizacji społecznych działających na rzecz praw pacjentów w województwie lubuskim na temat możliwości zgłaszania kandydatów na członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

 zalacznik_info_1.doc      pobierz dokument

 zalacznik_info_2.doc      pobierz dokument

 zalacznik_info_3.doc      pobierz dokument

 zalacznik_info_4.doc      pobierz dokumentautor:
Katarzyna Habiera
zatwierdził do publikacji:
Anna Maszkiewicz - Stawiarska
opublikował:
Małgorzata Nowak
ostatnie zmiany: 27-12-2011 14:10 przez
Małgorzata Nowak
czytany: 36384
Rejestr zmian
 

12-09-2011 12:30
WORS – składanie wniosków o rozpoczęcie specjalizacji lekarskiej do jednostki urzędu wojewódzkiego
http://wors.cmkp.edu.pl/


autor:
Anna Stutko
zatwierdził do publikacji:
Małgorzata Krasowska-Marczyk
opublikował:
Barbara Koziorowicz
ostatnie zmiany: 12-09-2011 12:42 przez
Barbara Koziorowicz
czytany: 40076
Rejestr zmian
 

10-08-2011 10:15
Kwestionariusz dotyczący informacji na temat placówek zajmujących się pomocą osobom z problemem narkotykowym
 

 Kwestionariusz__placowki_zajmujace_sie_problemem_narkotykowym.doc      pobierz_dokumentautor:
Ewelina Muszyńska
zatwierdził do publikacji:
Małgorzata Krasowska-Marczyk
opublikował:
Izabela Milczarek
czytany: 40857
Rejestr zmian
 

08-07-2011 08:00
Monitorowanie realizacji Narodowego Programu Zdrowia za 2010 rok.
Zgodnie z pismem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie rozpoczęto monitorowanie realizacji Narodowego Programu Zdrowia za 2010 rok. W związku z powyższym, podobnie jak w latach ubiegłych, opracowano wzór sprawozdania, który jest skierowany do urzędów miast i gmin, starostw powiatowych oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu: (095) 7 115 415.
Wypełniony formularz w formie pisemnej oraz elektronicznej prosimy przesyłać
w terminie do 31 sierpnia 2011r. na adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
e-mail: ewelina.muszynska@uwoj.gorzow.pl Wzor_sprawozdania_z_realizacji_celow_i_zadan_NPZ_w_2010_roku.doc      pobierz dokumentautor:
Ewelina Muszyńska
zatwierdził do publikacji:
Małgorzata Krasowska-Marczyk
opublikował:
Izabela Milczarek
czytany: 41760
Rejestr zmian
 

06-07-2011 10:00
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dotyczące przyznanych dotacji w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert dla podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, t.j.) na wsparcie (dofinansowanie) realizacji zadań zleconych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom (przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii) i w zakresie ochrony zdrowia (zapobieganie zakażeniom HIV/AIDS) w 2011 roku. ogloszenie06072011.doc      pobierz dokumentautor:
Ewelina Muszyńska
zatwierdził do publikacji:
Grażyna Jelska
opublikował:
Izabela Milczarek
czytany: 41791
Rejestr zmian
 

04-07-2011 11:00
Komunikat Centrum Egzaminów Medycznych
 

 komunikatcem04072011.pdf      pobierz dokumentautor:
Anna Stutko
zatwierdził do publikacji:
Małgorzata Krasowska-Marczyk
opublikował:
Izabela Milczarek
czytany: 42047
Rejestr zmian
 

01-07-2011 00:00
INFORMACJA DOTYCZĄCA USTAWY O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

Z dniem 1 lipca 2011 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), natomiast utraci moc dotychczas obowiązująca ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 z późn. zm.).
Ustawa porządkuje i ujednolica formy prawne, w jakich udzielane są świadczenia zdrowotne oraz kompleksowo reguluje zasady prowadzenia działalności leczniczej.
Podmioty prowadzące zakłady opieki zdrowotnej winny dostosować swoją działalność do przepisów ustawy o działalności leczniczej w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie (art. 206 ustawy o działalności leczniczej).
Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy postępowania:
1)w sprawie wpisania, wykreślenia i zmian w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym na podstawie dotychczasowych przepisów, podlegają umorzeniu z mocy prawa;
2)w sprawie wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów wobec samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej są prowadzone po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy;
3)w sprawie czasowego zaprzestania działalności są prowadzone po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy;
4)prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej wobec samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej są prowadzone na dotychczasowych zasadach.
Ustawa o działalności leczniczej : http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111120654autor:
Tomasz Zabiszak
zatwierdził do publikacji:
Małgorzata Krasowska-Marczyk
opublikował:
Izabela Milczarek
ostatnie zmiany: 01-07-2011 11:27 przez
Izabela Milczarek
czytany: 42130
Rejestr zmian
 

20-05-2011 00:00
Rozstrzygnięcie konkursu ofert programu "Razem Bezpiecznie"

Wojewoda Lubuski informuje, ze został rozstrzygnięty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację  zadań w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej". konkurs20052011.pdf      Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert programu "Razem Bezpiecznie".autor:
Jerzy Ratajczak
zatwierdził do publikacji:
Jarosław Śliwiński
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 23-02-2012 12:32 przez
Izabela Milczarek
czytany: 34533
Rejestr zmian
 

14-04-2011 00:00
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Wojewoda Lubuski zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, j.t.) ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów wymienionych w art.11 ust.3 ww. ustawy z terenu województwa lubuskiego na wsparcie (dofinansowanie) realizacji zadań zleconych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i w zakresie ochrony zdrowia w 2011 roku w następującym zakresie:

- przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu,

- przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków,

- przeciwdziałanie zakażeniom HIV/AIDS. ogl14042011.doc      Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

 wzor14042011.doc      Wzór ofert

 zasady14042011.doc      Tryb i zasady przyznawania dotacji z budżetu Wojewody Lubuskiego na wsparcie (dofinansowanie) realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom (przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii) i w zakresie ochrony zdrowia (zapobiegaautor:
Ewelina Muszyńska
zatwierdził do publikacji:
Grażyna Jelska
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 14-04-2011 13:27 przez
Magdalena Wilińska
czytany: 44127
Rejestr zmian
 

17-03-2011 00:00
KONKURS RAZEM BEZPIECZNIEJ

Wojewoda Lubuski ogłasza otwarty konkurs ofert dla gmin i powiatów Województwa Lubuskiego na realizację zadań w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem BezpiecznieJ", w obszarze "Bezpieczeństwo imprez sportowych". razembezp117032011.pdf      Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych woj.lubuskiego

 razem_bezp17032011.pdf      Otwarty konkurs ofert dla gmin i powiatów woj.lubuskiego

 regulamin17032011.pdf      REGULAMIN KONKURSUautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Jarosław Śliwiński
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 44991
Rejestr zmian
 

30-10-2010 12:10
Komunikat
Wojewoda Lubuski przedstawia listy rankingowe  wniosków zgłoszonych do dofinansowania w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” na 2011r.
Zastrzeżenia do list rankingowych można składać do 7 listopada 2010r.

 Lista_rankingowa__gminy.doc      pobierz dokument

 Lista_rankingowa__powiaty.doc      pobierz dokumentautor:
Bożena Jankowska
zatwierdził do publikacji:
Anna Maćkowiak
opublikował:
Izabela Milczarek
ostatnie zmiany: 30-10-2010 20:59 przez
Izabela Milczarek
czytany: 48547
Rejestr zmian
 

13-09-2010 00:00
Konsultacje społeczne na temat prognozy oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015

Informujemy, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  przeprowadza konsultacje społeczne na temat prognozy oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015.

Szczegółowe informacje znajdują sie pod adresem KONSULTACJE SPOŁECZNE GGDDKIA autor:
Magdalena Kaliczyńska
zatwierdził do publikacji:
Katarzyna Jankowiak
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 13-09-2010 14:02 przez
Magdalena Wilińska
czytany: 49421
Rejestr zmian
 

24-08-2010 00:00
ZARZĄDZENIE NR 317 WOJEWODY LUBUSKIEGO

z dnia 19 sierpnia 2010r.
w sprawie organizacji akcji kurierskiej tresc_zarzadzenia_wojewody.pdf      pobierz dokument

 zalacznik_schemat_organizacyjny.pdf      pobierz dokumentautor:
Jerzy Ratajczak
zatwierdził do publikacji:
Jarosław Śliwiński
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 24-08-2010 08:07 przez
Izabela Milczarek
czytany: 50131
Rejestr zmian
 

27-07-2010 00:00
Razem Bezpiecznie
Wojewoda Lubuski informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpiecznie”. konkurs_27072010.pdf      KONKURS RAZEM BEZPIECZNIEautor:
Jerzy Ratajczak
zatwierdził do publikacji:
Jarosław Śliwiński
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 50387
Rejestr zmian
 

30-06-2010 09:45
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dotyczące przyznanych dotacji w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert dla podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) na wsparcie (dofinansowanie) realizacji zadań zleconych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom (przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii) i w zakresie ochrony zdrowia (zapobieganie zakażeniom HIV/AIDS) w 2010 roku.


 ogloszenie_30062010.doc      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursuautor:
Ewelina Muszyńska
zatwierdził do publikacji:
Małgorzata Krasowska-Marczyk
opublikował:
Izabela Milczarek
czytany: 51054
Rejestr zmian
 

02-06-2010 00:00
Komunikat
Informacja o „Szacowaniu szkód powstałych w rolnictwie w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych”.

 zalacznik502062010.pdf      WZÓR PROTOKOŁU SZACOWANIA STRAT

 zalocznik102062010.pdf      ZASADY SZACOWANIA STRATautor:
Marcin Astramowicz
zatwierdził do publikacji:
Grzegorz Dłubek
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 51795
Rejestr zmian
 

24-05-2010 00:00
KONKURS

Wojewoda Lubuski ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych o wsparcie realizacji zadań w ramach rządowego programu ograniczania przestepczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"

KONKURS - pobierz dokumentautor:
Robert Maćkała
zatwierdził do publikacji:
Jarosław Śliwiński
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 24-05-2010 13:23 przez
Magdalena Wilińska
czytany: 52044
Rejestr zmian
 

22-04-2010 00:00
Komunikat NSZZ "Solidarność"
Wilka majówka w Zakopaniem
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy SPSzW w Gorzowie Wielkopolskim w dniach 29 kwietnia – 03 maja 2010 r. organizuje wycieczkę do ZAKOPANEGO – PORONINA.
Zapisy przyjmowane są  w pokoju nr 26 Sekcji Socjalnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego (numer telefonu 95 73 31 187).
Całkowity koszt wyjazdu wynosi jedyne 350 zł/os. Przy zapisach pobierana jest zaliczka w wysokości 200zł.
Zbiórka uczestników wycieczki 29 kwietnia o godz. 22.45 przy pomniku Adama Mickiewicza.
W cenę wycieczki wliczony jest transport, wyżywienie, noclegi oraz … wieczorna biesiada w szałasie.
W drodze powrotnej zwiedzanie atrakcyjnych miejscowości.

POLECAMY!!!autor:
NSZZ Solidarność
zatwierdził do publikacji:
Ewa Dudek
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 22-04-2010 11:35 przez
Magdalena Wilińska
czytany: 52857
Rejestr zmian
 

14-04-2010 00:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Wojewoda Lubuski zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów wymienionych w art.11 ust.3 ww. ustawy z terenu województwa lubuskiego na wsparcie (dofinansowanie) realizacji zadań zleconych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom (przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii) i w zakresie ochrony zdrowia (zapobieganie zakażeniom HIV/AIDS) w 2010 roku:

· przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu,
· przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków,
· przeciwdziałanie zakażeniom HIV/AIDS.autor:
Ewelina Muszyńska
zatwierdził do publikacji:
Małgorzata Krasowska-Marczyk
więcej
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 14-04-2010 14:13 przez
Magdalena Wilińska
czytany: 3621
Rejestr zmian
 

08-04-2010 00:00
KONKURS

Wojewoda Lubuski ogłasza otwarty konkurs dla gmin i powiatów Województwa Lubuskiego na realizację zadań w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej", w obszarze "Bezpieczeństwo imprez sportowych", oraz "Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego. ogloszenie.doc      OGŁOSZENIE O KONKURSKIE

 regulamin.doc      Regulamin Konkursu na projekt miasteczka ruchu drogowego pn. „Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego”

 regulamin2.doc      Regulamin Konkursu na projekt dotyczący bezpieczeństwa imprez sportowych pn. „Bezpieczeństwo imprez sportowych”.autor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Jarosław Śliwiński
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 53252
Rejestr zmian
 

17-03-2010 00:00
INFORMACJA

Informacja o prowadzonym rozpoznaniu rynku usług w zakresie przeprowadzenia audytu komunikacji wewnętrznej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

http://bip.kprm.gov.pl/efs/projekty/304_3597.htmlautor:
Małgorzata Nowak
zatwierdził do publikacji:
Krystyna Kowałko
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 53700
Rejestr zmian
 

05-03-2010 00:00
Informacja dotycząca zlecenia na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego
Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego zaprasza do składania ofert szkoleniowych w zakresie:

„Zadania powiatowych urzędów pracy wynikające z przepisów ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych osobom, które utraciły pracę oraz zasady i tryb wydatkowania środków Funduszu Pracy w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”.

Uczestnicy szkolenia: pracownicy urzędu wojewódzkiego oraz wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy województwa lubuskiego

Instytucja szkoleniowa musi spełniać następujące warunki:

- Posiadać wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
- Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny niezbędny do realizacji szkolenia.
- Dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz dysponować wykładowcami posiadającymi przygotowanie, kwalifikacje, referencje i doświadczenie zawodowe i wiedzy dydaktycznej w zakresie tematyki szkolenia.
- Zapewnić uczestnikom szkolenia materiały dydaktyczne, biurowe i piśmiennicze przechodzące na własność uczestnika.
- Prowadzić nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości szkolenia, polegający na bieżącej kontroli jakości i efektów szkolenia. Nadzór wewnętrzny nie może sprawować wykładowca wskazany do realizacji szkolenia.
- Zabezpieczyć bazę noclegową i żywieniową.
- Po zakończeniu szkolenia wydać certyfikat lub inny dokumentu potwierdzający ukończenie szkolenia ze wskazaniem zakresu szkolenia oraz liczby godzin szklenia.
- Złożyć pisemną ofertę szkolenia zgodną z treścią ogłoszenia, która będzie zawierała między innymi: termin i miejsce szkolenia, program szkolenia, preliminarz kosztów szkolenia (z wyliczeniem kosztu szkolenia jednej osoby) itp. Ponadto proszę o udokumentowanie kwalifikacji, referencji i doświadczenia wiedzy dydaktycznej w zakresie tematyki szkolenia osoby wskazanej do przeprowadzenia szkolenia.

Liczba uczestników szkolenia: ok. 30 osób.

Termin wykonania szkolenia: miesiąc kwiecień br., (dokładny termin rozpoczęcia szkolenia powinien być wskazany w ofercie szkoleniowej).

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Ilość godzin szkolenia: 13 godz. zegarowych

Termin składania ofert: do dnia 17.03.2010r.
   

Oferty proszę przesyłać na adres: Lubuski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. lub na adres email: beata.malarek@uwoj.gorzow.pl
Telefon kontaktowy: (095) 7 115 309
Fax: (095) 7 115 492.autor:
Beata Malarek
zatwierdził do publikacji:
Małgorzata Krasowska-Marczyk
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 05-03-2010 14:03 przez
Magdalena Wilińska
czytany: 54074
Rejestr zmian
 

31-07-2009 00:00
Rozpoczęcie naboru wniosków w ramach II edycji do Programu Wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 r.
Zgodnie z harmonogramem realizacji programu Wojewoda Lubuski ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków do II edycji Programu.
Województwo Lubuskie otrzymało kwotę 46 960 tys. zł. do równego podziału na powiaty (23 480 tys. zł.) i gminy (23 480 tys.zł.) województwa lubuskiego w ramach  Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011r.
Wzorem roku ubiegłego opracowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji program ma wesprzeć:
· przebudowę, budowę lub remonty kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych
· poprawić bezpieczeństwo na drogach i zwiększyć płynność ruchuautor:
Bożena Jankowska
zatwierdził do publikacji:
Anna Maćkowiak
więcej
opublikował:
Barbara Koziorowicz
ostatnie zmiany: 10-09-2009 11:17 przez
Barbara Koziorowicz
czytany: 3462
Rejestr zmian
 

19-06-2009 00:00
Rozstrzygnięcie konkursu
Wojewoda Lubuski Informuje, iż został rozstrzygnięty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”.


 informacja_o_rozstrzygnieciu_konkursu_RAZEM_BEZPIECZNIEJ.doc      pobierz dokumentautor:
Anna Cieślak-Proch
zatwierdził do publikacji:
Jarosław Śliwiński
opublikował:
Barbara Koziorowicz
ostatnie zmiany: 10-07-2009 11:56 przez
Barbara Koziorowicz
czytany: 58751
Rejestr zmian
 

18-06-2009 00:00
INFORMACJA WOJEWODY LUBUSKIEGO W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
Informacja Wojewody Lubuskiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert dla podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia tj. przeciwdziałanie: alkoholizmowi, narkomanii oraz HIV/AIDS na 2009 rok.


autor:
Ewelina Muszyńska
zatwierdził do publikacji:
W-ce Wojewoda Lubuski.
więcej
opublikował:
Barbara Koziorowicz
ostatnie zmiany: 10-07-2009 11:54 przez
Barbara Koziorowicz
czytany: 3298
Rejestr zmian
 

26-05-2009 00:00
KOMUNIKAT W SPRAWIE WYDAWANIA PASZPORTÓW Z DWOMA CECHAMI BIOMETRYCZNYMI
Od 29 czerwca 2009 r. wydawane w Polsce paszporty zawierać będą drugą cechę biometryczną tj. obok obrazu twarzy, zapis odcisków palców.

Polska rozpoczęła wydawanie paszportów biometrycznych, do tej pory z jedną cechą, 28 sierpnia 2006r. Obowiązek taki nałożyło na kraje członkowskie Unii Europejskiej Rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie. Paszporty biometryczne w sposób wiarygodny określają związek pomiędzy dokumentem a jego posiadaczem, dzięki czemu ograniczają przestępczość związaną z kradzieżą tożsamości i fałszerstwami dokumentów.


autor:
MSWiA
zatwierdził do publikacji:
Paweł Klimczak
więcej
opublikował:
Barbara Koziorowicz
ostatnie zmiany: 26-05-2009 08:40 przez
Barbara Koziorowicz
czytany: 3744
Rejestr zmian
 

22-04-2009 00:00
OGŁOSZENIE OTWARTEG KONKURSU OFRERT DLA GMIN I POWIATÓW
 
Wojewoda Lubuski ogłasza otwarty konkurs ofert dla gmin i powiatów Województwa Lubuskiego na realizację zadań w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, w obszarze „Bezpieczeństwo imprez sportowych”.

Zasady przyznawania dotacji:

· zgodnie z Regulaminem Konkursu na projekt dotyczący bezpieczeństwa imprez sportowych pn. „Bezpieczeństwo imprez sportowych” ustalonym i zatwierdzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji (Regulamin w załączeniu).

Termin składania ofert:

· oferty należy składać w terminie do dnia 15 maja 2009 r. w sekretariacie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
·  składane oferty opisać: Konkurs „Bezpieczeństwo imprez sportowych”.

Termin, tryb i kryteria oceny ofert:

· złożone oferty zostaną rozpatrzone przez „Wojewódzki Zespół ds. wdrażania i koordynowania realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej” powołany Zarządzeniem Nr 107 Wojewody Lubuskiego z dnia 15 maja 2007 r. w terminie do 30 maja 2009 r., zgodnie z kryteriami ustalonymi w § 8 ww. Regulaminu. 
 regulamin_po_uzgodnieniach1.pdf      pobierz dokumentautor:
Zygmunt Kowalczuk
zatwierdził do publikacji:
Jarosław Śliwiński
opublikował:
Barbara Koziorowicz
ostatnie zmiany: 23-04-2009 08:44 przez
Barbara Koziorowicz
czytany: 59790
Rejestr zmian
 

03-04-2009 00:00
KOMUNIKAT WOJEWODY LUBUSKIEGO O OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ „RAZEM BEZPIECZNIEJ''
Podmioty ubiegające się o środki w ramach przedmiotowego konkursu winny złożyć oferty  w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia.
Współfinansowanie działań organizacji pozarządowych obejmować będzie realizację zadań w następujących obszarach programu „Razem Bezpieczniej:

1.Bezpieczeństwo w szkole.
2.Ochrona Dziedzictwa Narodowego przed kradzieżami, dewastacją i nielegalnym wywozem za granicę.

Środki budżetu Wojewody na 2009 r. na ww. zadania wynoszą 296.021 zł.
Oferta o przyznanie dotacji,  składana na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), powinna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego (Dz.U. Nr 264, poz. 2207).
Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w załączniku do komunikatu.


 ogloszenie_razem_bezpieczniej_2009.doc      pobierz dokumentautor:
Wojewoda Lubuski
zatwierdził do publikacji:
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
opublikował:
Barbara Koziorowicz
czytany: 60079
Rejestr zmian
 

27-03-2009 00:00
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Wojewoda Lubuski ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów wymienionych w art.11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, ze zm.) z terenu województwa lubuskiego na realizację zadań zleconych w obszarze przeciwdziałania patologiom społecznym oraz zapobiegania zakażeniom HIV/AIDS, tj:

 ·przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu,
 ·przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków,
·przeciwdziałanie zakażeniom HIV/AIDS.autor:
Ewelina Muszyńska
zatwierdził do publikacji:
Teresa Ozimek
więcej
opublikował:
Barbara Koziorowicz
ostatnie zmiany: 27-03-2009 14:52 przez
Barbara Koziorowicz
czytany: 3543
Rejestr zmian
 

08-12-2008 10:00
LUBUSKA LISTA RANKINGOWA NPPDL

W dniu 5 grudnia 2008 r. Wojewódzka Komisja do spraw oceny projektów realizowanych w ramach programu pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" zakończyła ocenę formalną i merytoryczną wniosków zgłoszonych do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 21 listopada 2008r.autor:
Małgorzata Nowak
zatwierdził do publikacji:
Teresa Tybiszewska
więcej
opublikował:
Izabela Milczarek
czytany: 3405
Rejestr zmian
 

31-10-2008 15:00
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011r.

Województwo Lubuskie otrzymało 62,5 mln zł. w ramach  Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011r.

Opracowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji program ma wesprzeć:

  • przebudowę, budowę lub remonty kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych
  • poprawić bezpieczeństwo na drogach i zwiększyć płynność ruchu


autor:
Bożena Jankowska
zatwierdził do publikacji:
Anna Maćkowiak
więcej
opublikował:
Izabela Milczarek
ostatnie zmiany: 12-11-2008 08:36 przez
Izabela Milczarek
czytany: 4238
Rejestr zmian
 

31-10-2008 00:00
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ

INFORMACJA WOJEWODY LUBUSKIEGO W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA FINANSOWE WSPARCIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2008 ROK - PONOWNY NABÓR WNIOSKÓW.autor:
Marta Nowak
zatwierdził do publikacji:
Teresa Ozimek
więcej
opublikował:
Izabela Milczarek
ostatnie zmiany: 31-10-2008 13:13 przez
Izabela Milczarek
czytany: 3647
Rejestr zmian
 

26-09-2008 11:00
Komunikat Wojewody Lubuskiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert - adresowanego do podmiotów uprawnionych w pomocy społecznej „Powrót Osób Bezdomnych do Społeczności 2008”

Wojewoda Lubuski po zasięgnięciu opinii Zespołu Opiniującego konkurs ofert Programu Rządowego „Powrót Osób Bezdomnych do Społeczności w 2008” – Tor Regionalny – przyznał dofinansowanie na realizację programu.autor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Teresa Ozimek
więcej
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 3598
Rejestr zmian
 

19-08-2008 08:00
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ


INFORMACJA WOJEWODY LUBUSKIEGO W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA FINANSOWE WSPARCIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2008 ROK.autor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Teresa Ozimek
więcej
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 3384
Rejestr zmian
 

25-07-2008 12:00
Dyrektor Generalny LUW informuje

Dyrektor Generalny LUW informuje o możliwości odbywania praktyki w Archiwum Zakładowym Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przez studentów kierunków związanych z archiwistyką i bibliotekarstwem, pragnących pracować w przyszłości w zawodzie archiwisty, którzy w ten sposób mogliby nabyć doświadczenie zawodowe.autor:
Sławomir Wróblewski
zatwierdził do publikacji:
Małgorzatę Wołejko
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 65255
Rejestr zmian
 

15-07-2008 14:00
Lubuski Urząd Wojewódzki przyłączył się do Kampanii społecznej „Łańcuch Krewniaków – Karta Oświadczenia Woli”

Powyższa kampania jest realizowana przez Europejską Fundację Honorowego Dawcy Krwi. Jej celem jest propagowanie, przybliżanie oraz dążenie do zwiększenia akceptacji społecznej idei transplantacji.

Kampanii towarzyszy strona internetowa www.transplantacje.org, na której znajdują się szczegółowe informacje z przebiegu kampanii i informacje na temat transplantacji oraz Karta oświadczenia woli, zawierająca formułę informującą o zgodzie posiadacza karty na pobranie narządów w przypadku śmierci. Osoba, która wyrazi taka zgodę winna nosić kartę oświadczenia woli  wraz z dokumentami.  

Powyższą Kartę można bezpłatnie otrzymać w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellończyka 8 na parterze – portiernia Urzędu.

Osobą odpowiedzialną za przebieg akcji w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim jest Pani Ewelina Muszyńska, Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych.  regulamin.pdf      REGULAMIN KAMPANI SPOŁECZNEJ „Łańcuch Krewniaków – Karta Oświadczenia Woli”autor:
Ewelina Muszyńska
zatwierdził do publikacji:
Krystyna Kowałko
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 17-07-2008 09:32 przez
Magdalena Wilińska
czytany: 65485
Rejestr zmian
 

10-07-2008 08:00
SUSZA 2008

Informacja dotycząca skutków suszy oraz założeń programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia jej skutków zalacznik100708.pdf      SUSZA2008 - PROGRAM POMOCY MRiRWautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Jan Rydzanicz
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 65523
Rejestr zmian
 

17-06-2008 08:00
WOJEWODA INFORMUJE

W związku z występująca suszą na terenie województwa lubuskiego, Wojewoda Helena Hatka zwróciła się do wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast o możliwe szybkie skierowanie stosownego wniosku do Wojewody Lubuskiego wraz z podaniem przedstawiciela urzędu gminy, który będzie uczestniczył w pracach komisji ds. szacowania strat. zalacznik1170608.pdf      pismo przewodnie

 zalacznik2170608.pdf      ZASADY SZACOWANIA STRAT

 zalacznik3170608.doc      OPINIA WOJEWODY LUBUSKIEGO

 zalacznik4200608.doc      NOWY WZÓR PROTOKOŁU

 zalacznik5040708.doc      PROTOKÓŁ - PLONY I CENY

 ZALACZNIK6040708.xls      Średnie plony i ceny do wyliczenia kwoty obniżenia dochodu województwo lubuskieautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Jan Rydzanicz
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 24-06-2008 11:25 przez
Magdalena Wilińska
czytany: 65837
Rejestr zmian
 

14-04-2008 14:00
Dyrektor Generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje

Dyrektor Generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  realizując Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2008 -2012 prowadzi nabór na nowopowstałe stanowiska pracy zarówno w Centrali w Warszawie jak i w Oddziałach rozmieszczonych w miastach wojewódzkich.

Ogłoszenia o stanowiskach są zamieszczane sukcesywnie na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.bip.kprm.gov.pl oraz na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad www.gddkia.gov.plautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Anna Maćkowiak
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 67368
Rejestr zmian
 

14-04-2008 14:00
Dyrektor Generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje

Dyrektor Generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  realizując Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2008 -2012 prowadzi nabór na nowopowstałe stanowiska pracy zarówno w Centrali w Warszawie jak i w Oddziałach rozmieszczonych w miastach wojewódzkich.

Ogłoszenia o stanowiskach są zamieszczane sukcesywnie na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.bip.kprm.gov.pl oraz na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad www.gddkia.gov.plautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Anna Maćkowiak
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 67176
Rejestr zmian
 

10-04-2008 08:00
Uprawa maku i konopi włóknistych w województwie lubuskim w 2008r.

Na podstawie art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.) Wojewoda Lubuski, w dniu 04 kwietnia 2008 roku, wydał Rozporządzenie nr 6 w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2008 roku.autor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Jan Rydzanicz
więcej
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 4087
Rejestr zmian
 

04-04-2008 13:00
Roztrzygnięcie Konkursu

Wojewoda Lubuski Informuje, iż został rozstrzygnięty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”. zal1040408.doc      informacja o roztrzygnięciu konkursuautor:
Małgorzata Nowak
zatwierdził do publikacji:
Teresa Tybiszewska-Setzkorn
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 68112
Rejestr zmian
 

12-03-2008 08:00
Wojewoda Lubuski ogłasza konkurs grantowy
Wojewoda Lubuski ogłasza konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych z terenu województwa lubuskiego działających w obszarze pomocy społecznej.

Termin  składania ofert  mija 20 kwietnia 2008 roku.


 konkurs.doc      założenia konkursu

 konkurs1.doc      wzór ofertu podmiotuautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Teresa Ozimek
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 68033
Rejestr zmian
 

10-03-2008 08:00
Dyrektor Generalny informuje

Dyrektor Generalny informuje, że do 21 marca trwa XVIII rekrutacja do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
W czasie 2-letniej nauki KSAP oferuje możliwość zdobycia wiedzy z zakresu nowoczesnej administracji, staże, w tym zagraniczne, intensywną naukę języków obcych, państwowe stypendium dla każdego słuchacza w okresie kształcenia.

Więcej informacji: www.rekrutacja.ksap.gov.pl/ksap/autor:
Jarosław Barańczak
zatwierdził do publikacji:
Teresa Tybiszewska-Setzkorn
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 68120
Rejestr zmian
 

05-03-2008 08:00
Wojewoda Lubuski ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego

Wojewoda Lubuski ogłasza konkurs dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz zapobiegania zakażeniom HIV/AIDS zalacznik02060308.doc      Warunki przeprowadzenia konkursu

 zalacznik1060308.doc      Tryb i zasady przyznawania dotacjiautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Teresa Ozimek
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 05-03-2008 14:52 przez
Magdalena Wilińska
czytany: 67980
Rejestr zmian
 

27-02-2008 14:00
Wojewoda Lubuski ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Wojewoda Lubuski ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”. komunikat.doc      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Jarosław Śliwiński
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 68058
Rejestr zmian
 

25-09-2007 08:00
Komunikat dotyczący tłumaczy przysięgłych

Uprzejmie informujemy, iż zbliża się końcowy termin posługiwania się przez tłumaczy przysięgłych dotychczasowymi pieczęciami (do dnia 27 stycznia 2008r.).autor:
Małgorzatę Wołejko
zatwierdził do publikacji:
Teresa Kaczmarek
więcej
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 4127
Rejestr zmian
 

07-08-2007 08:00
Wojewoda Lubuski wydał decyzję w sprawie budowy autostrady A2

 

W dniu 06 sierpnia 2007 r., na wniosek Piotra Kuczyńskiego, przedstawiciela firmy ORTOTRANS S.A. z siedzibą w Sopocie, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, Wojewoda Lubuski wydał decyzję określającą środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A-2 na odcinku Świecko (km 1+995) – Trzciel (km 92+533) na terenie województwa lubuskiego.
 Przedmiotowy odcinek autostrady zlokalizowany będzie w powiatach: słubickim, sulęcińskim, świebodzińskim i międzyrzeckim, w miastach i gminach: Słubice, Rzepin, Torzym, Łagów, Lubrza, Świebodzin, Szczaniec, Zbąszynek i Trzciel. Projektowana inwestycja będzie autostradą płatną, realizowaną kompleksowo, tzn. z pełnym wyposażeniem w urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obsługi podróżnych, ochrony środowiska oraz obwodów utrzymania autostrady.
 W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zdefiniowano warunki realizacji oraz eksploatacji drogi zapewniające ochronę środowiska. Powyższe warunki zostały uzgodnione przez Ministra Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.autor:
Jolanta Ciągło
zatwierdził do publikacji:
Jan Rydzanicz
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 07-08-2007 12:36 przez
Magdalena Wilińska
czytany: 70636
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd