Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:KOMISJE I ZESPOŁY : Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego : Członkowie Komisji


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
- Kolegium Doradcze Wojewody
- Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
- Komisja egzaminacyjna - dot. instruktorów nauki jazdy
- Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego
- Wojewódzki Komitet Ochrony Pamieci Walk i Męczeństwa
- Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Lubuskim
- Komisja Dyscyplinarna Lubuskiego Urzedu Wojewódzkiego
- Wojewódzka Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3601232
17-04-2007 08:00
CZŁONKOWIE WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO

I. STRONA  RZĄDOWA
Marcin Jabłoński – Wojewoda Lubuski, Przewodniczący Komisji
Jan Świrepo - Wicewojewoda Lubuski
Małgorzata Krasowska - Marczyk – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej LUW

II. STRONA  SAMORZĄDOWA
Romuald Kreń - Członek Zarządu Województwa Lubuskiego, Wiceprzewodniczący Komisji
Maciej Szykuła – Wicemarszałek Województwa Lubuskiego

III. STRONA  PRACOWNIKÓW
Jarosław Porwich – NSZZ „Solidarność”
Maciej Jankowski – NSZZ „Solidarność”, Wiceprzewodniczący Komisji
Bożena Pierzgalska – NSZZ „Solidarność”
Krzysztofa Nalewa – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Wiceprzewodnicząca Komisji
Ryszard Majewski – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Bożena Mania - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Bogusława Kornowicz – Forum Związków Zawodowych, Wiceprzewodnicząca Komisji
Marlena Rutkowska - Wyrębska - Forum Związków Zawodowych
Sławomir Kostiuszko – Forum Związków Zawodowych

IV. STRONA  PRACODAWCÓW
Ryszard Barański – Lubuska Organizacja Pracodawców, Wiceprzewodniczący Komisji
Andrzej Graczykowski – Lubuska Organizacja Pracodawców
Bożena Wojtukiewicz – Lubuska Organizacja Pracodawców
Jerzy Kotarski – Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Wiceprzewodniczący Komisji
Janusz Jasiński – Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
Karol Humiński – Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
Stanisław Koleśnik - Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp., Wiceprzewodniczący Komisji
Krzysztof Hnat – Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze.
Zbigniew Mikulewicz –  Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze.
Ryszard Wtorkowski – Business Centre Club, Wiceprzewodniczący Komisji.
Piotr Pudłowski – Business Centre Club.
Józef Słowikowski – Business Centre Club.autor:
Lidia Grzegolec
zatwierdził do publikacji:
Małgorzata Krasowska-Marczyk
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 20-04-2012 11:34 przez
Barbara Koziorowicz
czytany: 4048
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd