Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:KOMISJE I ZESPOŁY : Komisja egzaminacyjna - dot. instruktorów nauki jazdy : Członkowie Komisji


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
- Kolegium Doradcze Wojewody
- Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
- Komisja egzaminacyjna - dot. instruktorów nauki jazdy
- Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego
- Wojewódzki Komitet Ochrony Pamieci Walk i Męczeństwa
- Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Lubuskim
- Komisja Dyscyplinarna Lubuskiego Urzedu Wojewódzkiego
- Wojewódzka Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3325209
15-05-2007 08:00
CZŁONKOWIE KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DO SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WPIS DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY I INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY SKIEROWANYCH NA EGZAMIN PRZEZ STAROSTĘ

 

1) Marek Maciejewski – przewodniczący (przedstawiciel wojewody)

2) Lech Szczygielski – zastępca przewodniczącego

3) Bogdan Trzpis – członek

4) Henryk Winiarski – członek

5) Kazimierz Ratajczak – członek

6) Ryszard Kolba – członek

7) Roman Uździcki – członek

8) Władysław Jakubowski – członek

9) Zbigniew Pelc – członek

10) Czesław Hołołub – członek

11) Lidia Szymkowiak – sekretarzautor:
Marek Maciejewski
zatwierdził do publikacji:
Anna Maćkowiak
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 2579
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd