Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:KOMISJE I ZESPOŁY : Wojewódzki Komitet Ochrony Pamieci Walk i Męczeństwa : Medal " Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej"


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
- Kolegium Doradcze Wojewody
- Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
- Komisja egzaminacyjna - dot. instruktorów nauki jazdy
- Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego
- Wojewódzki Komitet Ochrony Pamieci Walk i Męczeństwa
- Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Lubuskim
- Komisja Dyscyplinarna Lubuskiego Urzedu Wojewódzkiego
- Wojewódzka Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3481637
21-05-2007 08:00
Medal "Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej"

Wnioski o nadanie  medalu „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

W ramach swojej pracy WKOPWiM opiniuje wnioski o nadanie medalu „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” przesłane z jednostek, organizacji społecznych itp. dla osób  zasłużonych dla idei pamięci narodowej oraz opieki  nad miejscami walk  i męczeństwa.
Wnioski opiniuje Komisja ds. opiniowania wniosków o nadanie medalu „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” powołana przez Wojewodę Lubuskiego na podstawie  regulaminu Komitetu. 
W skład Komisji  wchodzi  Sekretarz WKOPWiM (Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców) oraz dwóch członków, w tym  pracownik  na stanowisku ds. wyznań i cmentarnictwa wojennego.

Pozytywnie  zaopiniowane wnioski o nadanie medalu „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przesyłane są do Rady Ochrony Pamięci Walk  i Męczeństwa w Warszawie, celem zatwierdzenia i nadania  medalu „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” .

Siedzibą i miejscem spotkań Komisji ds.  opiniowania wniosków o nadanie   medalu „Opiekuna   Miejsc Pamięci Narodowej:” jest  Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.]


 

Wzór wniosku o nadanie  medalu złotego – srebrnego „OPIEKUN MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ” wniosek.doc      pobierz dokumentautor:
Maria Jędrzejczak
zatwierdził do publikacji:
Paweł Klimczak
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 21-05-2007 13:50 przez
Magdalena Wilińska
czytany: 4781
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd