Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:INFORMACJE O URZĘDZIE : Wydziały Urzędu : Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego : Centrum Powiadamiania Ratunkowego


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
- Dyrektor Generalny
- Wydziały Urzędu
- Delegatura Urzędu
- Majątek
- Statut
- Regulamin Organizacyjny
- Zarządzenia Dyrektora Generalnego
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3934529
07-12-2007 08:00
WOJEWÓDZKIE CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 

Stanowisko Imię i nazwisko pracownika

Nr pokoju
Nr telefonu
E-mail
Kierownik Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Jerzy Sroczyński
III
305
(95)
7 115 920
Fax:
(95)
7 115 930
Z-ca Kierownika Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Vacat
III
305
brak brak
Wieloosobowe stanowisko – koordynator 112
Vacat
brak brak brak
Wieloosobowe stanowisko – operator 112
Marek Banaś
Alicja Kamińska
Michał Kościelniak
Marta Mielcarek
Daniel Naumowicz
Jarosław Nawrocki
Monika Sosnowska
Monika Wiercińska
Stanisław Woronowicz
III
305
(95)
7 115 922
Fax:
(95)
7 115 940
brak
Stanowisko ds. informatyki
Vacat
brak
brak brak

 

Zadania:

Do szczegółowego zakresu działania Centrum Powiadamiania Ratunkowego należą następujące zadania:

  1. organizowanie stanowisk przyjmowania zgłoszeń z numeru alarmowego 112 w sposób zapewniający współdziałanie z jednostkami systemu;
  2. przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń z numeru alarmowego 112;
  3. przekierowywanie zgłoszeń odpowiednio do właściwych jednostek Policji, Państwowej Straży Pożarnej i pogotowia ratunkowego (dyspozytora medycznego) celem dysponowania tych podmiotów na poziomie właściwych stanowisk kierowania;
  4. zapewnienie właściwego serwisowania i utrzymania systemu teleinformatycznego w szczególności urządzeń technicznych, aplikacji systemowej oraz sprzętu do rejestracji zgłoszeń.


autor:
Jerzy Ratajczak
zatwierdził do publikacji:
Jarosław Śliwiński
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 09-08-2012 12:15 przez
Jerzy Ratajczak
czytany: 7796
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd