Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:INFORMACJE O URZĘDZIE : Zarządzenia Dyrektora Generalnego : 2009


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
- Dyrektor Generalny
- Wydziały Urzędu
- Delegatura Urzędu
- Majątek
- Statut
- Regulamin Organizacyjny
- Zarządzenia Dyrektora Generalnego
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3862648
14-04-2009 00:00
Zarządzenia Dyrektora Generalnego na 2009 r.


Nr i data 
zarządzenia  

 W   sprawie

link

ZARZĄDZENIE nr  
z dnia 13 stycznia 2009r.

- w sprawie ustalenia zasad planowania pracy w Urzędzie.

/
zarz.general/
zarzadzenie_nr_1.doc
ZARZĄDZENIE nr 2                                       z dnia 21 stycznia
2009r.

- w   sprawie  powołania  Zespołu  do   spraw rozstrzygania protestów złożonych do Wojewody Lubuskiego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 
/zarz.general/
zarzadzenie_nr_2.doc
ZARZĄDZENIE nr 3
z dnia 30 stycznia
2009 r.

- zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sporządzania opisów i wartościowania stanowisk
pracy w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim


/zarz.general/
zarzadzenie_nr_3.doc
ZARZĄDZENIE nr 4
z dnia 30 stycznia
2009 r.
- w sprawie powołania komisji przetargowej/
zarz.general/
zarzadzenie_nr_4.doc
ZARZĄDZENIE nr 5
z dnia 4 lutego
2009 r.

- zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sporządzania opisów i wartościowania stanowisk
pracy w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim

http:///
zarz.general/
zarzadzenie_nr_5.doc
ZARZĄDZENIE nr 6
z dnia 26 lutego
2009 r.
- w sprawie powołania komisji przetargowej/
zarz.general/
zarzadzenie_nr_6.doc
ZARZĄDZENIE nr 7
z dnia 27 lutego
2009 r.

- w sprawie powołania Koordynatora Wspólnej
Metody  Oceny  (CAF) w   Lubuskim  Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

/
zarz.general/
zarzadzenie_nr_7.doc
ZARZĄDZENIE nr 8
z dnia 10 marca
2009 r.

- w sprawie powołania Zespołu  Redakcyjnego
Urzędu i Zespołu Redaktorów Wydziałowych do
spraw  Biuletynu   Informacji   Publicznej  oraz wyznaczenia pracownika  odpowiedzialnego za przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej niezbędnych informacji
do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej.

/
zarz.general/
zarzadzenie_nr_8.doc

ZARZĄDZENIE nr 9
z dnia 17 marca
2009 r.

- zmieniające zarządzenie w sprawie
wprowadzenia regulaminu pracy Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

/
zarz.general/
zarzadzenie_nr_9.doc
ZARZĄDZENIE nr 10 
z dnia 20 marca
2009r.

- w  sprawie   powołania w  Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.grup samooceny Wspólnej Metody Oceny (CAF).

/
zarz.general/
zarzadzenie_nr_10.doc


/
zarz.general/
zalacznik_nr_1.doc
ZARZĄDZENIE nr 11
z dnia 31 marca 2009r. 

-   w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego
Urzędu i Zespołu Redaktorów Wydziałowych do
spraw Biuletynu Informacji Publicznej oraz wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej niezbędnych informacji do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej

/
zarz.general/
zarzadzenie_nr_11.doc
ZARZĄDZENIE nr 12
z dnia 2 kwietnia
2009 r.

- w   sprawie  powołania  Likwidatora  Zarządu Drogowych Przejść Granicznych w Gorzowie Wlkp. gospodarstwa pomocniczego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.


/
zarz.general/
zarzadzenie_nr_12.doc
ZARZĄDZENIE nr 13
z dnia 12 maja
2009 r.

 zmieniające zarządzenie wsprawiewprowadzenia   Instrukcji    sporządzania,
obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojew.

/
zarz.general/
zarzadzenie_nr_13.doc

ZARZĄDZENIE nr 14
z dnia 13 maja
2009r.


ZAŁĄCZNIK nr 1
do zarządzenia nr 14 z dnia 13 maja 2009r.

- w   sprawie   ustalenia z asad   organizacji
wykonywania zamówień publicznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim


/
zarz.general/
zarzadzenie_nr_14.doc

/
zarz.general/
zalacznik_1_ do_zarzadzenia_nr_14.doc
ZARZĄDZENIE nr 15
z dnia 26 maja 2009r. 

- w sprawie powołania zespołu przeprowadzającego nabór na stanowisko dyrektora Wydziału Geodezji w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

/
zarz.general/
zarzadzenie_nr_15.doc

ZARZĄDZENIE nr 16
z dnia 26 maja 2009r.
z dnia 26 maja 2009r.

z dnia 26 maja 2009r.

- w sprawie ustanowienia procedury naboru na wyższe stanowiska w służbie cywilnej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

/
zarz.general/
zarzadzenie_nr_16.doc

ZARZĄDZENIE nr 17
z dnia  2 czerwca 2009r.

- w sprawie powołania komisji przetargowej/
zarz.general/
zarzadzenie_nr_17.doc

ZARZĄDZENIE nr 18
z dnia 2 czerwca
2009r.

- zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu przeprowadzającego nabór na stanowisko dyrektora Wydziału Geodezji w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

/
zarz.general/
zarzadzenie_nr_18.doc
ZARZĄDZENIE nr 19
z dnia  3 czerwca
2009 r.

- w sprawie  utworzenia  Wewnętrznego Zespołu Zamówień Publicznych.

/
zarz.general/
zarzadzenie_nr_19.doc
ZARZĄDZENIE nr 20
z dnia 3 czerwca 2009r.

- zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia  zasad   organizacji   w ykonywania   zamówień publicznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim

/
zarz.general/
zarzadzenie_nr_20.doc
ZARZĄDZENIE nr 21
z dnia 8 czerwca
2009r.
- w  sprawie powołania komisji przetargowej
/
zarz.general/
zarzadzenie_nr_21.doc
ZARZĄDZENIE nr 22 z dnia 26 czerwca
2009r.

- w sprawie powołania w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim komisji dyscyplinarnej urzędu

/
zarz.general/
zarzadzenie_nr_22.doc


Zarządzenia od nr 23 znajdują się na następnej stronie.


autor:
Jarosław Barańczak
zatwierdził do publikacji:
Magdalena Kaliczyńska
więcej
opublikował:
Barbara Koziorowicz
ostatnie zmiany: 03-11-2010 09:23 przez
Magdalena Wilińska
czytany: 3425
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd