Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:INFORMACJE O URZĘDZIE : Wydziały Urzędu : Wydział Gospodarki Nieruchomościami : Oddział Rolnictwa i Rozwoju Wsi


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
- Dyrektor Generalny
- Wydziały Urzędu
- Delegatura Urzędu
- Majątek
- Statut
- Regulamin Organizacyjny
- Zarządzenia Dyrektora Generalnego
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3902283
04-03-2009 00:00
Oddział Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 Stanowisko
Imię i nazwisko pracownika

  Piętro
Nr pokoju

 Nr telefonu

E-mail

Kierownik Oddziału
Wanda Cichowska
X
1011
(95)
7 115 300
wanda.cichowska@lubuskie.uw.gov.pl
Stanowisko ds. realizacji
budżetu rolnictwa i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Jolanta Ciągło
X
1011
(95)
7 115 528
jolanta.ciaglo@lubuskie.uw.gov.pl
Stanowisko ds. melioracji
wodnych podstawowych
spółek wodnych i gospodarki wodnej
Jan Wyszyński
 X
1012

(95)
7115 545

jan.wyszynski@lubuskie.uw.gov.pl
Stanowisko ds. pomocy
publicznej w rolnictwie
Paulina Świtoń

 X
1010

(95)
7 115 287

paulina.switon@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds. rolnictwa i środowiska
Sławomir Markow

X
1011

(95)
7115333


slawomir.markow@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds. kontroli w zakresie PROW 2007-2013
Stanisław Ganczarski
X
1010
 (95)
7 115 247
stanislaw.ganczarski@lubuskie.uw.gov.pl


Zadania:
1.Realizacja projektów finansowanych w ramach programów i środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie rozwoju obszarów wiejskich, w tym Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
2.Realizacja budżetu z działu rolnictwa i środowiska.
3.Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadania dotyczącego przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
4.Nadzór nad realizacją inwestycji melioracyjnych i utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych podstawowych pod względem zgodności z planem finansowo-rzeczowym zatwierdzonym przez wojewodę.
5.Podział dotacji dla spółek wodnych i nadzór nad prawidłowością wykorzystania przyznanych dotacji celowych.
6.Koordynowanie i monitorowanie realizacji wieloletniego Programu dla Odry 2006 w województwie lubuskim.
7.Prowadzenie spraw związanych z szacowaniem szkód w rolnictwie i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych w wyniku anomalii pogodowych, tj. suszy, gradobicia, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi, w celu umożliwienia producentom rolnym skorzystania z pomocy krajowej (kredyty „klęskowe”) na wznowienie produkcji.
8.Wydawanie zaświadczeń/opinii o zgodności planu działalności rolno-środowiskowej do Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006.
9.Przygotowywanie zaświadczeń wojewody o spełnieniu wymagań przez eksperta przyrodniczego na potrzeby sporządzania programu rolnośrodowiskowego w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.autor:
Marcin Astramowicz
zatwierdził do publikacji:
Grzegorz Dłubek
więcej
opublikował:
Barbara Koziorowicz
ostatnie zmiany: 14-02-2012 12:32 przez
Izabela Milczarek
czytany: 1481
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd