Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:INFORMACJE O URZĘDZIE : Wydziały Urzędu : Wydział Nadzoru i Kontroli : Informacje dla jednostek samorządu terytorialnego


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
- Dyrektor Generalny
- Wydziały Urzędu
- Delegatura Urzędu
- Majątek
- Statut
- Regulamin Organizacyjny
- Zarządzenia Dyrektora Generalnego
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3942005
25-10-2011 11:15
Informacja o szkoleniu
 

 informacja_o_szkoleniu.docx      pobierz dokumentautor:
Małgorzata Wołejko
zatwierdził do publikacji:
Waldemar Gredka
opublikował:
Barbara Koziorowicz
czytany: 2375
Rejestr zmian
 

06-10-2011 12:00
Informacja dotycząca rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi
   


 informacja_dla_samorzadow.doc      pobierz dokumentautor:
Małgorzata Wołejko
zatwierdził do publikacji:
Teresa Kaczmarek
opublikował:
Barbara Koziorowicz
ostatnie zmiany: 06-10-2011 12:13 przez
Barbara Koziorowicz
czytany: 2435
Rejestr zmian
 

13-07-2011 08:00
Informacja na temat szkolenia w zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

  szkolenie.pdf      pobierz dokumentautor:
Robert Kamiński
zatwierdził do publikacji:
Teresa Kaczmarek
opublikował:
Izabela Milczarek
ostatnie zmiany: 13-07-2011 09:32 przez
Izabela Milczarek
czytany: 2519
Rejestr zmian
 

15-06-2011 00:00
Wyrok WSA w sprawie ze skargi Rady Miasta Zielona Góra na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubyskiego stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Zielona Góra w przedmiocie ustalenia cen i opłat, zwolnień oraz ulg w cenach za usługi przewozowe w zakres
  WYROK WSA - POBIERZ DOKUMENT

autor:
Małgorzata Wołejko
zatwierdził do publikacji:
Teresa Kaczmarek
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 15-06-2011 07:42 przez
Magdalena Wilińska
czytany: 2548
Rejestr zmian
 

19-05-2011 00:00
Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie ze skargi Wojewody Lubuskiego na uchwałę Rady Gminy Wymiarki w przedmiocie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
   

 wyrok19052011.pdf      WYROK WSAautor:
Małgorzata Wołejko
zatwierdził do publikacji:
Teresa Kaczmarek
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 2580
Rejestr zmian
 

25-02-2011 00:00
Wyrok WSA sprawy ze skargi Wojewody Lubuskiegow sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Nowa Sól - Miasto
   WYROK WSA - pobierz dokument

autor:
Małgorzatę Wołejko
zatwierdził do publikacji:
Teresa Kaczmarek
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 25-02-2011 12:29 przez
Magdalena Wilińska
czytany: 2645
Rejestr zmian
 

30-11-2010 00:00
Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 listopada 2010 r. dotyczące złożenia ślubowania przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r.
    

 wyjasnienia1.doc      Wyjaśnienia PKWautor:
Teresa Kaczmarek
zatwierdził do publikacji:
Teresa Kaczmarek
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 2763
Rejestr zmian
 

30-11-2010 00:00
Dodatkowe wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące zwołania sesji rady w celu złożenia ślubowania przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r.
    

 wyjasnienia2.doc      Dodatkowe wyjaśnieniaautor:
Teresa Kaczmarek
zatwierdził do publikacji:
Teresa Kaczmarek
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 30-11-2010 11:32 przez
Magdalena Wilińska
czytany: 2763
Rejestr zmian
 

17-09-2010 00:00
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w dnia 7 kwietnia 2010r. w przedmiocie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
 

 wyrok.doc      pobierz dokumentautor:
Małgorzata Wołejko
zatwierdził do publikacji:
Teresa Kaczmarek
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 2802
Rejestr zmian
 

17-09-2010 00:00
Informacja dotycząca ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu
  

 pozytek_publiczny.doc      pobierz dokumentautor:
Małgorzata Wołejko
zatwierdził do publikacji:
Teresa Kaczmarek
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 2796
Rejestr zmian
 

28-12-2009 00:00
Informacja dla jednostek samorzadu terytorialnego odnośnie opiniowania aktów prawnych ze związkami zawodowymi
   


 zwiazki.doc      pobierz dokumentautor:
Małgorzata Wołejko
zatwierdził do publikacji:
Teresa Kaczmarek
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 3047
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd