Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:PRAWO : Zarządzenia Wojewody : 2010


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
- Dzienniki Urzędowe
- Zarządzenia Wojewody
- Rozporządzenia Wojewody
- Rządowe Centrum Legislacji
- Rozstrzygnięcia Nadzorcze
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3902255
29-12-2010 00:00
Zarządzenie Wojewody nr 493
w sprawie w sprawie ustalenia składu i sposobu funkcjonowania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 zalacznik_4932010.pdf      pobierz dokument

 zarzadzenie_4932010.pdf      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Jarosław Śliwiński
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 05-01-2011 14:25 przez
Magdalena Wilińska
czytany: 3287
Rejestr zmian
 

22-12-2010 00:00
Zarządzenie Wojewody nr 481

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. zarzadzenie_48110.pdf      pobierz dokumentautor:
Krystyna Kowałko
zatwierdził do publikacji:
Helena Hatka
opublikował:
Małgorzata Nowak
ostatnie zmiany: 13-01-2011 13:09 przez
Małgorzata Nowak
czytany: 3265
Rejestr zmian
 

09-12-2010 00:00
Zarządzenie Wojewody nr 466
w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie: Miasta Gorzowa Wlkp. oraz powiatów gorzowskiego, sulęcińskiego, międzyrzeckiego, strzelecko-drezdeneckiego.

 ZARZADZENIE4662010.pdf      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Jarosław Śliwiński
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 10-03-2011 09:49 przez
Magdalena Wilińska
czytany: 3379
Rejestr zmian
 

04-12-2010 00:00
Zarządzenie Wojewody nr 460

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie: Miasta Gorzowa Wlkp. oraz powiatów gorzowskiego, sulęcińskiego, międzyrzeckiego, strzelecko-drezdeneckiego zarzadzenie4602010.pdf      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Jarosław Śliwiński
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 3378
Rejestr zmian
 

26-10-2010 00:00
Zarządzenie Wojewody nr 407

w sprawie: wprowadzenia "Zasad organizowania i prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie lubuskim" zarzadzenie4072010.pdf      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Małgorzata Krasowska-Marczyk
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 3428
Rejestr zmian
 

25-10-2010 00:00
Zarządzenie Wojewody nr 406

zmieniające zarządzenie Nr 103 Wojewody Lubuskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania złożonych przez organizacje pozarządowe ofert, oraz wdrożenia i koordynowania realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” zarzadzenie4062010.pdf      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Jarosław Śliwiński
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 03-11-2010 11:05 przez
Magdalena Wilińska
czytany: 3564
Rejestr zmian
 

04-10-2010 00:00
Zarządzenie Wojewody nr 377
w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatów: krośnieńskiego,  zagańskiego i zielonogórskiego

 zarzadzenie3772010.pdf      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Jarosław Śliwiński
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 3642
Rejestr zmian
 

01-10-2010 00:00
Zarzadzenie Wojewody nr 371
w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie powiatów: zagańskiego, krośnieńskiego, zarskiego

 zarzadzenie3712010.pdf      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Jarosław Śliwiński
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 3641
Rejestr zmian
 

29-09-2010 00:00
Zarządzenie Wojewody nr 364

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatów: żagańskiego i zielonogórskiego zarzadzenie3642010.pdf      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Jarosław Śliwiński
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 3670
Rejestr zmian
 

28-09-2010 00:00
ZARZĄDZENIE WOJEWODY NR 359
w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatów: krośnieńskiego i żarskiego

 zarzadzenie3592010.pdf      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Jarosław Śliwiński
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 30-09-2010 10:51 przez
Magdalena Wilińska
czytany: 3670
Rejestr zmian
 

22-09-2010 00:00
ZARZĄDZENIE WOJEWODY NR 354
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 289 Wojewody Lubuskiego z dnia 2008r. w sprawie powołania komisji do oceny wniosków w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011", zmienionego Zarządzeniem Wojewody Lubuskiego Nr 252 z dnia 28 wrzesnia 2009r. i Zarządzeniem Wojewody Lubuskiego Nr 270 z dnia 15 października 2009r.

 zarzadzenie_3542010.doc      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Anna Maćkowiak
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 3695
Rejestr zmian
 

14-09-2010 00:00
ZARZĄDZENIE WOJEWODY NR 346

w sprawie systemu stałych dyżurów zarzadzenie3462010.pdf      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Jarosław Śliwiński
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 3708
Rejestr zmian
 

07-09-2010 00:00
ZARZĄDZENIE WOJEWODY NR 342
zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji Ośrodka Informatyki - Wojewódzkiego Banku Danych w Gorzowie Wlkp.

 zarzadzenie07092010.pdf      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Katarzyna Jankowiak
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 07-09-2010 13:21 przez
Magdalena Wilińska
czytany: 3766
Rejestr zmian
 

31-08-2010 00:00
ZARZĄDZENIE WOJEWODY NR 331

w sprawie zmainy zarzadzenia nr 231 w sprawie powołania Komisji  Wojewódzkiej do spraw weryfikowania szacunku strat spowodowanych przez  klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego zarzadzenie3312010.doc      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Anna Maćkowiak
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 19-11-2010 10:25 przez
Małgorzata Nowak
czytany: 3795
Rejestr zmian
 

31-08-2010 00:00
ZARZĄDZENIE WOJEWODY NR 330

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wielkopolskim zarzadzenie_330.pdf      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Prezes Rady Ministrów
opublikował:
Małgorzata Nowak
czytany: 3446
Rejestr zmian
 

24-08-2010 00:00
ZARZĄDZENIE WOJEWODY NR 317

w sprawie organizacji akcji kurierskiej zalacznikschemat_organizacyjny.pdf      pobierz dokument

 zarzadzenie3172010.pdf      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Jarosław Śliwiński
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 24-08-2010 12:03 przez
Magdalena Wilińska
czytany: 3884
Rejestr zmian
 

30-07-2010 00:00
Zarządzenie Wojewody Lubuskiego 281
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu Opiniowania Dokumentacji

 zarzadzenie2812010.doc      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Anna Maćkowiak
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 3957
Rejestr zmian
 

29-07-2010 00:00
ZARZĄDZENIE WOJEWODY NR 273
w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji

 zarzadzenie2732010.doc      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Anna Maćkowiak
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 02-08-2010 09:30 przez
Magdalena Wilińska
czytany: 3972
Rejestr zmian
 

16-07-2010 00:00
ZARZĄDZENIE WOJEWODY NR 239
w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji

 zarzadzenie2392010.doc      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Anna Maćkowiak
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 3957
Rejestr zmian
 

15-07-2010 01:00
ZARZĄDZENIE WOJEWODY NR 230

w sprawie powołania Zespołu doradczego ds. podziału środków na akcję zwalczania komarów na terenach dotkniętych powodzią w Województwie Lubuskim zarzadzenie2302010.pdf      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Jarosław Śliwiński
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 19-07-2010 10:49 przez
Magdalena Wilińska
czytany: 4029
Rejestr zmian
 

15-07-2010 00:00
ZARZĄDZENIE WOJEWODY NR 228

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Lubuskiego Urzędu wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. zarzadzenie_2282010.pdf      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Krystyna Kowałko
opublikował:
Małgorzata Nowak
ostatnie zmiany: 15-07-2010 12:37 przez
Małgorzata Nowak
czytany: 4056
Rejestr zmian
 

15-07-2010 00:00
ZARZĄDZENIE WOJEWODY NR 227

zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji Ośrodka Informatyki - Wojewódzkiego Banku Danych w Gorzowie Wlkp. zarzadzenie_2272010.pdf      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Krystyna Kowałko
opublikował:
Małgorzata Nowak
czytany: 4058
Rejestr zmian
 

15-07-2010 00:00
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO NR 231

w sprawie powołania Komisji  Wojewódzkiej do spraw weryfikowania szacunku strat spowodowanych przez  klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego
  zarzadzenie_2312010.doc      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Anna Maćkowiak
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 3998
Rejestr zmian
 

24-06-2010 00:00
ZARZĄDZENIE WOJEWODY NR 201

w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. i powiatów: wschowskiego, nowosolskiego, zielonogórskiego, krośnieńskiego, słubickiego, gorzowskiego, międzyrzeckiego, sulęcińskiego zarzadzenie2012010.pdf      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Jarosław Śliwiński
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 4027
Rejestr zmian
 

18-06-2010 00:00
ZARZADZENIE WOJEWODY NR 182

w sprawie ogłoszenia pogotowania przeciwpowodziowego na terenie Miasta Gorzów Wlkp. i powiatów: wschowskiego, nowosolskiego, zielonogórskiego, krośnieńskiego, słubickiego, gorzowskiego, miedzyrzeckiego, sulecińskiego zarzadzenie1822010.pdf      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Jarosław Śliwiński
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 4151
Rejestr zmian
 

18-06-2010 00:00
ZARZADZENIE WOJEWODY NR 183
w sprawie powołania przy Wojewodzie Lubuskim Zespołu ds. koordynacji przygotowania słuzb, strazy, inspekcji ds. zabezpieczania imprezy masowej XVI "Przystanek Woodstok"

 zarzadzenie1832010.pdf      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Jarosław Śliwiński
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 4146
Rejestr zmian
 

28-05-2010 00:00
ZARZADZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO NR 148
w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie Miasta Gorzów Wlkp. i powiatów: międzyrzeckiego, gorzowskiego, sulęcińskiego, strzelecko - drezdeneckiego

 zarzadzenie1482010.pdf      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Jarosław Śliwiński
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 4145
Rejestr zmian
 

26-05-2010 01:00
ZARZĄDZENIE WOJEWODY NR 145

w sprawie powołania Komisji Wojewodzkiej do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie województwa lubuskiego spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huraga, piorun, obsunięcie się ziemi, lub lawine w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zarzadzenie1452010.pdf      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Grzegorz Dłubek
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 08-06-2010 10:15 przez
Magdalena Wilińska
czytany: 4218
Rejestr zmian
 

26-05-2010 00:00
ZARZADZENIE WOJEWODY NR 142
w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu w Gorzowie Wlkp.

 zarzadzenie1422010.pdf      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Krystyna Kowałko
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 15-09-2010 11:48 przez
Małgorzata Nowak
czytany: 4295
Rejestr zmian
 

25-05-2010 00:00
ZARZADZENIE WOJEWODY NR 138
w sprawie ogłoszenia pogotowia  przeciwpowodziowego na terenie Miasta Gorzów Wlkp.

 zarzadzenie1382010.pdf      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Jarosław Śliwiński
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 26-05-2010 11:40 przez
Magdalena Wilińska
czytany: 4299
Rejestr zmian
 

24-05-2010 00:00
ZARZADZENIE WOJEWODY NR 137

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatów sulęcińskiego, miedzyrzeckiego, strzelecko - drezdeneckiego. zarzadzenie1372010.pdf      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Jarosław Śliwiński
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 4299
Rejestr zmian
 

22-05-2010 00:00
ZARZĄDZENIE WOJEWODY NR 136

w sprawie ogłoszenia stanu alarmu przeciwpowodziowego na terenie powiatów wschowskiego, nowosolskiego, zielonogórskiego, krosnieńskiego, słubickiego,gorzowskiego zarzadzenie1362010.pdf      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Jarosław Śliwiński
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 4299
Rejestr zmian
 

20-05-2010 00:00
ZARZĄDZENIE WOJEWODY NR 129

w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatów wschowskiego, nowosolskiego, zielonogórskiego, krośnieńskiego, słubickiego, gorzowskiego zarzadzenie1292010.pdf      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Joanna Rutkowska
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 4340
Rejestr zmian
 

14-05-2010 00:00
ZARZĄDZENIE WOJEWODY NR 125
w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Biura Spisowego w Gorzowie Wlkp.

 zarzadzenie1252010.pdf      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Krystyna Kowałko
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 15-09-2010 11:50 przez
Małgorzata Nowak
czytany: 4296
Rejestr zmian
 

12-05-2010 00:00
ZARZĄDZENIE WOJEWODY NR 103

zmieniajace zarządzenie w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskichautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Paweł Klimczak
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 4334
Rejestr zmian
 

11-05-2010 00:00
ZARZĄDZENIE WOJEWODY NR 118

zmieniające zarządzenie nr 318 Wojewody Lubuskiego z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie organizacji działalności kontrolnej wykonywanej przez wojewodę zarzadzenie1182010.doc      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Małgorzata Wołejko
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 11-05-2010 12:40 przez
Magdalena Wilińska
czytany: 4400
Rejestr zmian
 

10-05-2010 00:00
ZARZĄDZENIE WOJEWODY NR 117

w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowieska w Zielonej Górze zarzadzenie1172010.pdf      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Krystyna Kowałko
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 15-09-2010 11:50 przez
Małgorzata Nowak
czytany: 4365
Rejestr zmian
 

05-05-2010 01:00
ZARZĄDZENIE WOJEWODY NR 113

w sprawie tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych stanowiących uzupełnienie łóżkowej bazy szpitalne województwa lubuskiego w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny zarzadzenie1132010.pdf      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Jarosław Śliwiński
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 3710
Rejestr zmian
 

05-05-2010 00:00
ZARZĄDZENIE WOJEWODY NR 110
w sprawie powołania Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Gorzowie Wlkp.

 zarzadzenie1102010.doc      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Paweł Klimczak
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 4412
Rejestr zmian
 

30-04-2010 00:00
ZARZĄDZENIE WOJEWODY NR 109

w sprawie likwidacji Ośrodka Informatyki - Wojewódzkiego Banku Danych w Gorzowie Wlkp. zarzadzenie1092010.pdf      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Krystyna Kowałko
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 15-09-2010 11:51 przez
Małgorzata Nowak
czytany: 4430
Rejestr zmian
 

26-04-2010 00:00
ZARZADZENIE WOJEWODY NR 103

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania złożonych przez organizacje pozarządowe ofert, oraz wdrożenia i koordynowania realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” zalacznik26042010.doc      pobierz dokument

 zarzadzenie1032010.doc      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Jarosław Śliwiński
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 26-04-2010 12:37 przez
Magdalena Wilińska
czytany: 4463
Rejestr zmian
 

26-04-2010 00:00
ZARZADZENIE WOJEWODY NR 104

w sprawie ustalenia zasad przyznawania przez Wojewodę Lubuskiego dodatku specjalnego oraz wysokości tego dodatku Lubuskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi sanitarnemu oraz Zastępcy Lubuskiego Państwowego  Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zarzadzenie1042010.doc      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Krystyna Kowałko
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 15-09-2010 11:52 przez
Małgorzata Nowak
czytany: 4451
Rejestr zmian
 

24-04-2010 00:00
ZARZĄDZENIE WOJEWODY NR 84

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wojwewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich zarzadzenie842010.doc      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Paweł Klimczak
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 4336
Rejestr zmian
 

15-04-2010 00:00
ZARZĄDZENIE WOJEWODY NR 78

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich zarzadzenie782010.doc      pobierze dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Krystyna Kowałko
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 15-09-2010 11:53 przez
Małgorzata Nowak
czytany: 4339
Rejestr zmian
 

09-04-2010 03:00
ZARZĄDZENIE WOJEWODY NR 77

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiej Radzie Ochrony Zabytków przy Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków w Zielonej Górze  zarzadzenie772010.pdf      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Krystyna Kowałko
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 15-09-2010 11:53 przez
Małgorzata Nowak
czytany: 4365
Rejestr zmian
 

09-04-2010 01:00
ZARZĄDZENIE WOJEWODY NR 76

w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Biura Spisowego w Zielonej Górze zarzadzenie762010.pdf      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Krystyna Kowałko
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 15-09-2010 11:54 przez
Małgorzata Nowak
czytany: 4365
Rejestr zmian
 

09-04-2010 00:00
ZARZADZENIE WOJEWODY NR 75
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

zarzadzenie_752010 - pobierz dokument

autor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Krystyna Kowałko
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 15-09-2010 11:55 przez
Małgorzata Nowak
czytany: 4534
Rejestr zmian
 

08-04-2010 00:00
ZARZĄDZENIE WOJEWODY NR 74
w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp.

 zarzadzenie742010.pdf      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Krystyna Kowałko
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 15-09-2010 11:59 przez
Małgorzata Nowak
czytany: 4365
Rejestr zmian
 

31-03-2010 02:00
ZARZĄDZENIE WOJEWODY NR 71

w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu  Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Zielonej Górze zarzadzenie712010.pdf      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Krystyna Kowałko
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 15-09-2010 11:46 przez
Małgorzata Nowak
czytany: 4365
Rejestr zmian
 

31-03-2010 01:00
Zarządzenie Wojewody Nr 70
w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.

 zarzadzenie702010.pdf      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Krystyna Kowałko
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 15-09-2010 11:59 przez
Małgorzata Nowak
czytany: 4365
Rejestr zmian
 

31-03-2010 00:00
ZARZĄDZENIE WOJEWODY NR 68
w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.: Zarządu Drogowych Przejść Granicznych w Gorzowie Wlkp.

 zarzadzenie682010.doc      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Krystyna Kowałko
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 15-09-2010 11:47 przez
Małgorzata Nowak
czytany: 6467
Rejestr zmian
 

22-03-2010 00:00
ZARZADZENIE WOJEWODY NR 59
zmieniajace zarządzenie w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji wojskowych

 zarzadzenie_5910.doc      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Paweł Klimczak
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 4581
Rejestr zmian
 

11-03-2010 00:00
ZARZADZENIE WOJEWODY NR 53
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich

 zarzadzenie_5310.doc      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Paweł Klimczak
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 4603
Rejestr zmian
 

10-03-2010 00:00
ZARZADZENIE WOJEWODY NR 48

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich zarzadzenie_4810.doc      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Paweł Klimczak
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 4630
Rejestr zmian
 

01-03-2010 00:00
ZARZADZENIE WOJEWODY NR 44
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich

 zarzadzenie_4410.doc      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Mariola Wesołowska
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 4663
Rejestr zmian
 

26-02-2010 00:00
ZARZADZENIE WOJEWODY NR 43
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich

 zarzadzenie_4310.doc      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Mariola Wesołowska
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 4664
Rejestr zmian
 

26-02-2010 00:00
ZARZADZENIE WOJEWODY NR 42

zmieniające zarządzenie w sprawie wszczęcia likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Państwowe Zakład Utylizacyjny w Brójcach. zarzadzenie422010.doc      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Teresa Kaczmarek
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 4649
Rejestr zmian
 

23-02-2010 00:00
ZARZĄDZENIE WOJEWODY NR 36

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich zarzadzenie_3610.doc      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Paweł Klimczak
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 4686
Rejestr zmian
 

11-02-2010 00:00
ZARZADZENIE WOJEWODY NR 25

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich zarzadzenie_25.doc      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Paweł Klimczak
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 17-02-2010 12:52 przez
Magdalena Wilińska
czytany: 4723
Rejestr zmian
 

01-02-2010 00:00
ZARZĄDZENIE WOJEWODY NR 19a

w sprawie likwidacji Zakładu Obsługi Administracji przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim zalacznik_do_zarzadzenia.pdf      pobierz dokument

 zarzadzenie_19a01022010.pdf      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Krystyna Kowałko
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 15-09-2010 12:00 przez
Małgorzata Nowak
czytany: 4480
Rejestr zmian
 

28-01-2010 00:00
ZARZADZENIE WOJEWODY NR 17

w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich zarzadzenie_17.doc      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Paweł Klimczak
opublikował:
Magdalena Wilińska
czytany: 4794
Rejestr zmian
 

27-01-2010 00:00
ZARZADZENIE WOJEWODY NR 10

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim zarzadzenie101510.doc      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Krystyna Kowałko
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 15-09-2010 12:01 przez
Małgorzata Nowak
czytany: 4801
Rejestr zmian
 

14-01-2010 00:00
ZARZADZENIE WOJEWODY NR 8
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wielkopolskim

 zarzadzenie_080210.doc      pobierz dokumentautor:
Helena Hatka
zatwierdził do publikacji:
Krystyna Kowałko
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 15-09-2010 12:01 przez
Małgorzata Nowak
czytany: 4715
Rejestr zmian
 

Drukuj   
 
Rejestr zarządzeń
 
Zgłoś błąd