Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:INFORMACJE O URZĘDZIE : Wydziały Urzędu : Wydział Polityki Społecznej : Oddział Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
- Dyrektor Generalny
- Wydziały Urzędu
- Delegatura Urzędu
- Majątek
- Statut
- Regulamin Organizacyjny
- Zarządzenia Dyrektora Generalnego
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3836833
03-02-2010 00:00
ODDZIAŁ LUBUSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO

 

Stanowisko
Imię i nazwisko pracownika

Piętro
Nr pokoju

Nr telefonu

Email

Kierownik oddziału
Krystyna Żuk

VI
601D

(95)
7 115 357


krystyna.zuk@lubuskie.uw.gov.pl


Stanowisko ds. rejestracji i nadzoru zakładów opieki zdrowotnej
Stanisława Armata
IX
913
(95) 7 115 510stanislawa.armata@lubuskie.uw.gov.pl
Stanowisko ds. rejestracji i nadzoru zakładów opieki zdrowotnej
Lilianna Maciaszek

IX
912

(95) 7 115 349

lilianna.maciaszek@lubuskie.uw.gov.pl


Stanowisko ds. rejestracji i nadzoru zakładów opieki zdrowotnej
Urszula Sołtysiak
zastępuje
Katarzyna Humeniuk

IX
914

(95)
7 115 516
urszula.soltysiak@lubuskie.uw.gov.pl katarzyna.humeniuk@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds. rejestracji i nadzoru zakładów opieki zdrowotnej
Małgorzata Jankowska
 

IX
912


(95) 7 115 347

malgorzata.jankowska@lubuskie.uw.gov.pl
Stanowisko ds. ochrony zdrowia Joanna Trojecka

IX

914
(95) 7 115 409
fax
(95) 7 115 409


joanna.trojecka@lubuskie.uw.gov.pl
Stanowisko ds. Ogólnopolskiego Badania Chorobowości Szpitalnej Ogólnej
Tomasz Zabiszak

VI
601A

(95) 7 115 527
fax
(95) 7 115 527

tomasz.zabiszak@lubuskie.uw.gov.pl
Stanowisko ds. analiz i statystyki medycznej
Agnieszka Bartoszewska

VI
601C

(95) 7 115 397

agnieszka.bartoszewska@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds. analiz i statystyki medycznej
Ewelina Niesłuchowska

VI
601C

(95) 7 115 397

ewelina.niesluchowska@lubuskie.uw.gov.pl
Stanowisko ds. analiz i statystyki medycznej
Ewa Kin

VI
601C

(95) 7 115 356

ewa.kin@lubuskie.uw.gov.pl
Stanowisko ds. finansów ochrony zdrowia
Katarzyna Folińska

VI
601B

(95) 7 115 415

 katarzyna.folinska@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds. promocji zdrowia
Ewelina Muszyńska

VI
601B

(95) 7 115 415

 ewelina.muszynska@lubuskie.uw.gov.pl

 

Zadania:

  1. Prowadzenie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.).
  2. Przeprowadzanie kontroli podmiotów leczniczych na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) oraz innych kontroli zleconych przez Wojewodę.
  3. Prowadzenie spraw związanych z typowaniem przedstawicieli Wojewody do Rad Społecznych, działających przy publicznych zakładach opieki zdrowotnej, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.).
  4. Koordynowanie i monitorowanie realizacji krajowych i wojewódzkich programów w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.
  5. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie ochrony zdrowia, prowadzenie spraw dotyczących przeciwdziałania patologiom społecznym oraz dofinansowywanie zadań w ramach konkursu ofert.
  6. Realizacja zadań statystyki publicznej w zakresie ochrony zdrowia wynikających z ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 ze zm.) oraz programu badań statystycznych statystyki publicznej określanego corocznie rozporządzeniem Rady Ministrów.
  7. Nadzór i kontrola nad realizacją budżetu Wojewody Lubuskiego w części dotyczącej ochrony zdrowia oraz planowanie, nadzorowanie i realizacja zadań finansowych dotyczących ochrony zdrowia.
  8. Monitorowanie sytuacji w ochronie zdrowia, w tym: przebiegu restrukturyzacji i sytuacji finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
 

autor:
Tomasz Zabiszak
zatwierdził do publikacji:
Małgorzata Krasowska-Marczyk
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 06-07-2012 14:15 przez
Barbara Koziorowicz
czytany: 12168
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd