Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:INFORMACJE O URZĘDZIE : Wydziały Urzędu : Wydział Polityki Społecznej : Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
- Dyrektor Generalny
- Wydziały Urzędu
- Delegatura Urzędu
- Majątek
- Statut
- Regulamin Organizacyjny
- Zarządzenia Dyrektora Generalnego
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3902121
03-02-2010 00:00
WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 
Stanowisko
Imię i nazwisko pracownika

Piętro i pokój
Nr Telefonu
Email
Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Henryka Łukowiak
IV
431
(95) 7 115 402

henryka.lukowiak@lubuskie.uw.gov.pl

Sekretarz Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Piotr Myczkowski
IV
432
(95) 7 115 402
piotr.myczkowski@lubuskie.uw.gov.pl

do zadań Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności należy w szczególności:

 1. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności i orzekanie w II instancji o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
 2. wyrażanie zgody na powołanie i odwołanie przez starostę powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, ustalanie obszaru jego działania, w przypadku objęcia zasięgiem więcej niż jednego powiatu;
 3. prowadzenie bezpośredniego nadzoru nad powiatowymi zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności poprzez kontrolę prawidłowości i jednolitości stosowania standardów postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności oraz udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów regulujących postępowanie w sprawach dotyczących orzekania;
 4. współdziałanie z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:
  a) pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
  b) toczących się postępowań przed organami rentowymi i instytucjami realizującymi ubezpieczenia społeczne;
 5. przedstawianie Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych informacji o realizacji zadań:
  a) powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności   sporządzanych na podstawie informacji otrzymanych od starostów,
  b) wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności;
 6. przeprowadzanie badań specjalistycznych, w tym psychologicznych, osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;
 7. szkolenie członków powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, w szczególności ubiegających się o zaświadczenia uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności;
 8. wydawanie zaświadczeń uprawniających do orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dla członków powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności;
 9. prowadzenie baz danych w związku z prowadzoną działalnością orzeczniczą, w tym prowadzenie Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności;
 10. analiza wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań orzeczniczych w wojewódzkim zespole oraz w powiatowych zespołach.


autor:
Henryka Łukowiak
zatwierdził do publikacji:
Grażyna Jelska
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 14-02-2012 13:33 przez
Izabela Milczarek
czytany: 4104
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd