Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:INFORMACJE O URZĘDZIE : Wydziały Urzędu : Biuro Gospodarcze : Oddział Księgowości Urzędu


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
- Dyrektor Generalny
- Wydziały Urzędu
- Delegatura Urzędu
- Majątek
- Statut
- Regulamin Organizacyjny
- Zarządzenia Dyrektora Generalnego
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3862680
17-01-2007 10:50
ODDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU

 

Stanowisko
Imię i nazwisko
pracownika

 Piętro
Nr pokoju

 Nr telefonu

 E-mail

Kierownik Oddziału - Główny Księgowy LUW
Danuta Przewięźlikowska
VII
705
(95)
7 115 216
danuta.przewiezlikowska@lubuskie.uw.gov.pl
Stanowisko ds. obsługi finansowo – księgowej dochodów budżetowych
Anna Marchewka
VII
706
(95)
7 115 410

anna.marchewka@lubuskie.uw.gov.pl
Stanowisko ds. wynagrodzeń
Elżbieta Kieda
VII
702
(95)
7 115 215
elzbieta.kieda@lubuskie.uw.gov.pl
Stanowisko ds. obsługi finansowo – księgowej wydatków budżetowych
Grażyna Radziuk – Wykpisz 

VII
709

(95)
7 115 407

 grazyna.radziuk@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds. obsługi finansowo – księgowej wydatków budżetowych
Beata Sudakowska
VII
704
(95)
7 115 308

beata.sudakowska@lubuskie.uw.gov.pl
Stanowisko ds. obsługi kasowej LUW
Elżbieta Kostanecka
VIII
832
(95)
7 115 221


elzbieta.kostanecka@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds. obsługi finansowo – księgowej wynagrodzeń bezosobowych
Małgorzata Lewandowska
VII
707
(95)
7 115 217
malgorzata.lewandowska@lubuskie.uw.gov.pl
Stanowisko ds. wynagrodzeń
Bogusława Kostrzyńska

VII
702

(95)
7 115 215

 boguslawa.kostrzynska@lubuskie.uw.gov.pl
Stanowisko ds. kontroli formalno - rachunkowej dokumentów w układzie tradycyjnym i budżetu zadaniowego
Justyna Tołoczko 

VII
706

(95)
7 115 410
 justyna.toloczko@lubuskie.uw.gov.pl
Stanowisko ds. rozliczeń emerytalno - rentowych i podróży służbowych
Krystyna Krawczyńska

VIII
831
(95)
7 115 219

Stanowisko ds. obsługi finansowo – księgowej dochodów budżetowych
Angelika Więcek

VIII
831
(95)
7 115 219Do zadań Oddziału Księgowości Urzędu należy w szczególności organizacja obsługi finansowo – księgowej Urzędu, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kontrolowanie kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.autor:
Jacek Zając
zatwierdził do publikacji:
Krystyna Kowałko
opublikował:
ostatnie zmiany: 13-09-2012 13:37 przez
Barbara Koziorowicz
czytany: 7949
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd