Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:INFORMACJE O URZĘDZIE : Wydziały Urzędu : Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna : Wieloosobowe Stanowisko ds. Nadzoru Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
- Dyrektor Generalny
- Wydziały Urzędu
- Delegatura Urzędu
- Majątek
- Statut
- Regulamin Organizacyjny
- Zarządzenia Dyrektora Generalnego
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3716876
23-02-2010 00:00
WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. NADZORU ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

 

Stanowisko
Imię i nazwisko
pracownika

Piętro
Nr pokoju

 Nr telefonu

 E-mail

Wieloosobowe stanowisko
ds. nadzoru zasobu
geodezyjnego i kartograficznego
Piotr Foltyński

 X
1023

 (95) 7 115 557piotr.foltynski@lubuskie.uw.gov.pl
 
Wieloosobowe stanowisko
ds. nadzoru zasobu
geodezyjnego i kartograficznego
Andrzej Bylica
 210 (068) 4 527 159
andrzej.bylica@lubuskie.uw.gov.pl
Wieloosobowe stanowisko
ds. nadzoru zasobu
geodezyjnego i kartograficznego
Vacat
   

 

Zadania:

 1. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działaniem organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, w zakresie geodezji i kartografii;
 2. prowadzenie postępowań administracyjnych, dla których wojewódzki inspektor jest organem w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, pierwszej  instancji w  sprawach  określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej;
 3. przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi w sprawach kierowanych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w zakresie geodezji i kartografii;
 4. rozpatrywanie skarg i wniosków na działania organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, realizujących zadania określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz inne jednostki organizacyjne, których przedmiot działania obejmuje wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych;
 5. przygotowanie opinii do wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania nazw gmin i siedzib ich władz, potwierdzających dotychczasowy przebieg granic gminy lub gmin objętych wnioskiem z rejestrem granic i powierzchni jednostek zasadniczego podziału terytorialnego kraju;
 6. rozpatrywanie wniosków o zbadanie zasadności odmowy włączenia dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, powstałej w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych, składanych przez wykonawców tych prac;
 7. opracowywanie dokumentu w sprawie zatwierdzenia oceny komisji o wyłączenie materiałów z wojewódzkiego i powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które utraciły przydatność użytkową;
 8. opracowywanie na wniosek starosty opinii o przygotowaniu gminy do przejęcia jego zadań w zakresie geodezji i kartografii;
 9. ewidencjonowanie lokalnych systemów informacji o terenie;
 10. prowadzenie spraw związanych z przechowywaniem kopii zabezpieczających wojewódzkiej i powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie, w tym w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
 11. techniczne prowadzenie rejestru granic i powierzchni jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa w zakresie dotyczącym województwa;
 12. nadzorowanie spraw związanych z ochroną danych osobowych oraz informacjami niejawnymi w działalności geodezyjnej i kartograficznej;
 13. przygotowanie opinii do wniosków o refundację spółdzielniom mieszkaniowym kosztów uzasadnionych prac geodezyjnych poniesionych w związku z wyodrębnieniem własności lokali.


autor:
Maria Leszczak
zatwierdził do publikacji:
Aleksander Bońka
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 20-02-2012 08:08 przez
Izabela Milczarek
czytany: 3682
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd