Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:INFORMACJE O URZĘDZIE : Wydziały Urzędu : Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna : Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontroli i Nadzoru Ewidencji Gruntów i Budynków


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
- Dyrektor Generalny
- Wydziały Urzędu
- Delegatura Urzędu
- Majątek
- Statut
- Regulamin Organizacyjny
- Zarządzenia Dyrektora Generalnego
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3716874
23-02-2010 00:00
WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. KONTROLI I NADZORU EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Stanowisko
Imię i nazwisko
pracownika

Piętro
Nr pokoju

 Nr telefonu

 E-mail

Wieloosobowe stanowisko
ds. kontroli i nadzoru
ewidencji gruntów i budynków
Vacat

 X
1022

 (95) 7 115 451piotr.foltynski@lubuskie.uw.gov.pl
 

Wieloosobowe stanowisko
ds. kontroli i nadzoru
ewidencji gruntów i budynków
Vacat

   

Zadania:

 1. koordynowanie kontroli prowadzonych przez inspekcję,
 2. kontrolowanie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii przez urzędy, instytucje publiczne i przedsiębiorców, w zakresie:
  a) zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz standardami technicznymi w dziedzinie geodezji i kartografii,
  b) wypełniania obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji uzyskanych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz uzyskiwania zgody na rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechnienia i rozprowadzenia map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny,
  c) posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  d) pełniania wymagań kwalifikacyjnych przez geodetów powiatowych, geodetów gminnych (miejskich),  inne osoby zatrudnione w urzędach na stanowiskach, na których jest wymagane  posiadanie uprawnień  zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii,
  e) prawidłowości prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, wojewódzkich i powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
  f) wykonywania zadań dotyczących zakładania i aktualizacji mapy zasadniczej, zakładania osnów szczegółowych, uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zatwierdzania projektów osnów szczegółowych,
  g) przestrzegania obowiązku ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i  magnetycznych,
  h) wykonywania obowiązku zgłaszania lokalnych systemów informacji o terenie do zaewidencjonowania oraz obowiązku przekazywania kopii zabezpieczających bazy danych systemu do wojewódzkiego inspektora,
  i) prawidłowości naliczania i egzekwowania opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, prowadzenie krajowego systemu informacji o terenie, udzielanie informacji, wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków,
  j) kontrolowanie prawidłowości wydatkowania środków wojewódzkiego i powiatowych funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym,
 3. kontrolowanie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii w urzędach realizujących zadania służby geodezyjnej i kartograficznej w zakresie prawidłowości prowadzenia postępowań administracyjnych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz numeracji porządkowej nieruchomości;
 4. sprawdzanie legalności i celowości wydatkowania środków budżetowych na zadania geodezyjne i kartograficzne;
 5. opracowywanie wszelkich informacji i sprawozdań w zakresie przeprowadzonych kontroli.


autor:
Maria Leszczak
zatwierdził do publikacji:
Aleksander Bońka
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 13-02-2012 14:01 przez
Izabela Milczarek
czytany: 3129
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd