Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:INFORMACJE O URZĘDZIE : Wydziały Urzędu : Biuro Gospodarcze : Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
- Dyrektor Generalny
- Wydziały Urzędu
- Delegatura Urzędu
- Majątek
- Statut
- Regulamin Organizacyjny
- Zarządzenia Dyrektora Generalnego
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3741205
13-05-2010 00:00
Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Stanowisko
Imię i nazwisko
pracownika

 Piętro
Nr pokoju

 Nr telefonu

 E-mail

Samodzielne Stanowisko
ds. bezpieczeństwa
i higieny pracy
Monika Pielichowska
VI
609
(95)
7 115 332
monika.pielichowska@lubuskie.uw.gov.pll

Do zadań stanowiska należy m. in. podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć dla zapewnienia pracownikom Urzędu bezpiecznych i higieniczno-sanitarnych warunków pracy, szkolenie wstępne nowoprzyjętych pracowników w zakresie BHP, prowadzenie kontroli w Urzędzie w zakresie przestrzegania przez pracowników przepisów dotyczących BHP oraz wydawane zaleceń pokontrolnych.autor:
Małgorzata Nowak
zatwierdził do publikacji:
Krystyna Kowałko
opublikował:
Magdalena Wilińska
ostatnie zmiany: 10-02-2012 11:08 przez
Barbara Koziorowicz
czytany: 3618
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd