Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:INFORMACJE O URZĘDZIE : Wydziały Urzędu : Biuro Organizacyjne i Kadr : Oddział Kadr i Szkolenia


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
- Dyrektor Generalny
- Wydziały Urzędu
- Delegatura Urzędu
- Majątek
- Statut
- Regulamin Organizacyjny
- Zarządzenia Dyrektora Generalnego
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3902234
17-01-2007 10:44
ODDZIAŁ KADR I SZKOLENIA W BIURZE ORGANIZACYJNYM I KADR

Stanowisko
Imię i nazwisko pracownika

Piętro
Nr pokoju

Nr telefonu          

E-mail

Kierownik Oddziału Agnieszka Mróz          

VII
731


(95) 7 115 311

agnieszka.mroz@lubuskie.uw.gov.pl
Stanowisko ds. funduszu wynagrodzeń.
Janina Gmiąt
VII
727a
(95) 7 115 291  janina.gmiat@lubuskie.uw.gov.pl
Stanowisko ds. szkoleń, podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz zatrudniania bezrobotnych
Alina Graczykowska

VII
725

(95) 7 115 229

alina.graczykowska@lubuskie.uw.gov.pl
Stanowisko ds. socjalnych
Krystyna Wojciechowska

 VII
 729

 (95) 7 115 212 krystyna.wojciechowska@lubuskie.uw.gov.pl
Stanowisko ds. kadrowych
Ewelina Domańska 

VII
726

(95) 7 115 261

ewelina.domanska@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds. kadrowych i organizacji naborów w służbie cywilnej
Daniela Milczarczyk
VII
727
(95) 7115 263 daniela.milczarczyk@lubuskie.uw.gov.pl
Stanowisko ds. kadrowych
Grażyna Dzikowicka 

VII
726

 (95) 7115 962

grazyna.dzikowicka@lubuskie.uw.gov.pl

Stanowisko ds. analiz funduszu wynagrodzeń i budżetu zadaniowego
Grażyna Kaczmarek

   VII
  728

 (95) 7115 400

grazyna.kaczmarek@lubuskie.uw.gov.plZadania:

 1. prowadzenie spraw wynikających z ustaw: o służbie cywilnej, o pracownikach urzędów państwowych oraz wojewodzie i administracji rządowej w województwie w tym przygotowywanie stosownych projektów dla Dyrektora Generalnego Urzędu;
 2. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu, kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży, kierowników wojewódzkich jednostek organizacyjnych;
 3. sprawowanie nadzoru nad dyscypliną pracy w Urzędzie;
 4. gospodarowanie funduszem wynagrodzeń;
 5. prowadzenie spraw pracowników związanych z nagrodami jubileuszowymi oraz dodatkami do wynagrodzeń;
 6. prowadzenie ewidencji etatów w Urzędzie, analizowanie i opiniowanie wniosków w tym zakresie;
 7. prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem oraz samokształceniem pracowników LUW;
 8. organizowanie praktyk studenckich i uczniowskich oraz wolontariatu, nadzór nad prawidłowym ich przebiegiem;
 9. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie zawierania umów o staż absolwencki oraz dalsza opieka nad stażystami;
 10. opracowywanie i realizowanie planów finansowych działalności socjalnej dla pracowników LUW oraz Państwowej Straży Rybackiej;
 11. organizowanie wczasów we własnym ośrodku wypoczynkowym oraz rozprowadzanie skierowań dla uprawnionych pracowników;
 12. nadzór nad procesem ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej w LUW;
 13. opracowywanie zasad dotyczących ustalania indywidualnego programu rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej oraz nadzór nad ich wdrożeniem w LUW;
 14. potwierdzanie, przedłużanie ważności oraz unieważnianie profili zaufanych na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej;
 15. przyjmowanie i przesyłanie do Instytutu Pamięci Narodowej oświadczeń lustracyjnych pracowników Urzędu złożonych w związku z pełnieniem funkcji publicznej w Urzędzie oraz kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży, kierowników administracji niezespolonej i ich zastępców.autor:
Małgorzata Nowak
zatwierdził do publikacji:
Krystyna Kowałko
opublikował:
ostatnie zmiany: 20-06-2012 09:06 przez
Izabela Milczarek
czytany: 11367
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd