Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW : Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
- Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
- Program na rzecz Społeczności Romskiej w Polsce
- Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
- Program wieloletni Pomoc państwa w zakresie dożywiania
- Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych-cyfrowa szkoła
Wizyt:
3509534
23-09-2011 12:50
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Program powstał we współpracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Edukacji Narodowej.
Głównym celem Programu jest ograniczenie skali zjawiska przemocy w rodzinie. Program realizowany jest na obszarze całego kraju od  2006r. Do realizacji tego celu zaangażowane są instytucje i rganizacje rządowe, samorządowe i pozarządowe w Polsce.
Program skierowany jest do:
1) ofiar przemocy w rodzinie, w tym:
- dzieci,
- współmałżonków lub partnerów w związkach nieformalnych,
- osób starszych,
- osób niepełnosprawnych;
2) sprawców przemocy w rodzinie;
3) świadków przemocy w rodzinie.

Realizatorami programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie są:
1) organy administracji rządowej przy  wsparciu państwowych jednostek organizacyjnych   realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
2) jednostki samorządu terytorialnego przy współpracy organizacji     pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych.

Szczegółowe informacje na temat "Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie " można uzyskać na stronie internatowej: http://www.mpips.gov.pl w zakładce przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, /akty-prawne/autor:
Krystyna Chabowska
zatwierdził do publikacji:
Małgorzata Krasowska-Marczyk
opublikował:
Barbara Koziorowicz
czytany: 5186
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd