Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:INFORMACJE O URZĘDZIE : Zarządzenia Dyrektora Generalnego : 2012


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
- Dyrektor Generalny
- Wydziały Urzędu
- Delegatura Urzędu
- Majątek
- Statut
- Regulamin Organizacyjny
- Zarządzenia Dyrektora Generalnego
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3862571
31-07-2012 00:00
ZARZĄDZENIE nr 40 z dnia 30 lipca 2012r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

 zarzadzenie_40.pdf      pobierz dokumentautor:
Sebastian Franas
zatwierdził do publikacji:
Dyrektor Generalny
opublikował:
Michał Szerwiński
czytany: 2321
Rejestr zmian
 

27-07-2012 11:30
ZARZĄDZENIE nr 39 z dnia 23 lipca 2012r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

 zarzadzenie_39.pdf      pobierz dokumentautor:
Grzegorz Dłubek
zatwierdził do publikacji:
Dyrektor Generalny
opublikował:
Michał Szerwiński
czytany: 2327
Rejestr zmian
 

27-07-2012 11:15
ZARZĄDZENIE nr 38 z dnia 9 lipca 2012r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 zarzadzenie_38.pdf      pobierz dokumentautor:
Sebastian Franas
zatwierdził do publikacji:
Dyrektor Generalny
opublikował:
Michał Szerwiński
czytany: 2328
Rejestr zmian
 

27-07-2012 11:00
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 37 z dnia 17 lipca 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Biura Gospodarczego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego

 zarzadzenie_37.pdf      pobierz dokumentautor:
Sebastian Franas
zatwierdził do publikacji:
Dyrektor Generalny
opublikował:
Michał Szerwiński
czytany: 2329
Rejestr zmian
 

17-07-2012 15:00
ZARZĄDZENIE nr 36 z dnia 11 lipca 2012r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

 zarzadzenie_36.pdf      pobierz dokumentautor:
Sebastian Franas
zatwierdził do publikacji:
Dyrektor Generalny
opublikował:
Michał Szerwiński
czytany: 2360
Rejestr zmian
 

17-07-2012 14:30
ZARZĄDZENIE nr 35 z dnia 11 lipca 2012r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

 zarzadzenie_35.pdf      pobierz dokumentautor:
Sebastian Franas
zatwierdził do publikacji:
Dyrektor Generalny
opublikował:
Michał Szerwiński
czytany: 2361
Rejestr zmian
 

17-07-2012 14:00
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 34 z dnia 12 lipca 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. zarzadzenie_34.pdf      pobierz dokumentautor:
Jarosław Śliwiński
zatwierdził do publikacji:
Dyrektor Generalny
opublikował:
Michał Szerwiński
czytany: 2362
Rejestr zmian
 

17-07-2012 13:00
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 33 z dnia 3 lipca 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Biura Gospodarczego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego

 zarzadzenie_33.pdf      pobierz dokumentautor:
Sebastian Franas
zatwierdził do publikacji:
Dyrektor Generalny
opublikował:
Michał Szerwiński
ostatnie zmiany: 17-07-2012 12:17 przez
Michał Szerwiński
czytany: 2365
Rejestr zmian
 

17-07-2012 12:00
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 32 z dnia 2 lipca 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

 zarzadzenie_32.pdf      pobierz dokumentautor:
Katarzyna Jankowiak
zatwierdził do publikacji:
Dyrektor Generalny
opublikował:
Michał Szerwiński
ostatnie zmiany: 17-07-2012 12:07 przez
Michał Szerwiński
czytany: 2367
Rejestr zmian
 

11-07-2012 14:00
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 31 z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie ustalenia zasad organizacji i realizacji szkoleń oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych rozporzadzenie_31.pdf      pobierz dokumentautor:
Krystyna Kowałko
zatwierdził do publikacji:
Dyrektor Generalny
opublikował:
Michał Szerwiński
czytany: 2397
Rejestr zmian
 

10-07-2012 13:00
ZARZĄDZENIE nr 30 z dnia 19 czerwca 2012r.
w sprawie powołania Komisji ds. wyceny gruntów będących w trwałym zarządzie Lubuskigo Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

 zarzadzenie_nr_30.pdf      pobierz dokumentautor:
Sebastian Franas
zatwierdził do publikacji:
Dyrektor Generalny
opublikował:
Michał Szerwiński
ostatnie zmiany: 17-07-2012 11:44 przez
Michał Szerwiński
czytany: 2370
Rejestr zmian
 

12-06-2012 00:00
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 29 z dnia 12 czerwca 2012 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

 zarzadzenie_29.pdf      pobierz dokumentautor:
Sebastian Franas
zatwierdził do publikacji:
Dyrektor Generalny
opublikował:
Małgorzata Nowak
czytany: 2471
Rejestr zmian
 

31-05-2012 00:00
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 28 z dnia 31 maja 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania koordynatorów wydziałowych do spraw sytemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim oraz bieżącego nadzoru nad wdrożeniem sysyemu w komórkach organizacyjnych Urzędu zarzadzenie_28.pdf      pobierz dokumentautor:
Krystyna Kowałko
zatwierdził do publikacji:
Dyrektor Generalny
opublikował:
Małgorzata Nowak
czytany: 2472
Rejestr zmian
 

23-05-2012 00:00
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 27 z dnia 23 maja 2012 r.

w sprawie powołania koordynatorów wydziałowych do spraw sytemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim oraz bieżącego nadzoru nad wdrożeniem systemu w komórkach organizacyjnych Urzędu zarzadzenie_27.pdf      pobierz dokumentautor:
Krystyna Kowałko
zatwierdził do publikacji:
Dyrektor Generalny
opublikował:
Małgorzata Nowak
czytany: 2473
Rejestr zmian
 

22-05-2012 00:00
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 26 z dnia 22 maja 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji projektu w zakresie budowy serwisu internetowego, aplikacji na urządzenia mobilne oraz identyfikacji wiizualnej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim zarzadzenie_262012.pdf      pobierz dokumentautor:
Wojciech Woropaj
zatwierdził do publikacji:
Dyrektor Generalny
opublikował:
Małgorzata Nowak
czytany: 2538
Rejestr zmian
 

16-05-2012 00:00
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 25 z dnia 16 maja 2012 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gorzowie Wlkp.

 zarzadzenie_252012.pdf      pobierz dokumentautor:
Krystyna Kowałko
zatwierdził do publikacji:
Dyrektor Generalny
opublikował:
Małgorzata Nowak
czytany: 2547
Rejestr zmian
 

14-05-2012 00:00
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 24 z dnia 14 maja 2012 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

 zarzadzenie_242012.pdf      pobierz dokumentautor:
Sebastian Franas
zatwierdził do publikacji:
Dyrektor Generalny
opublikował:
Małgorzata Nowak
czytany: 2548
Rejestr zmian
 

04-05-2012 00:00
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 23 z dnia 04 maja 2012 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie obowiązku prowadzenia rejestrów i oceny wykonawców dostaw, usług i robót budowlanych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim zarzadzenie_232012.pdf      pobierz dokumentautor:
Sebastian Franas
zatwierdził do publikacji:
Dyrektor Generalny
opublikował:
Małgorzata Nowak
czytany: 2596
Rejestr zmian
 

04-05-2012 00:00
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 22 z dnia 04 maja 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad organizacji i wykonywania zamówień publicznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. zarzadzenie222012.pdf      pobierz dokumentautor:
Sebastian Franas
zatwierdził do publikacji:
Dyrektor Generalny
opublikował:
Małgorzata Nowak
czytany: 2597
Rejestr zmian
 

05-04-2012 00:00
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 21 z dnia 5 kwietnia 2012 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

 zarzadzenie_212012.pdf      pobierz dokumentautor:
Sebastian Franas
zatwierdził do publikacji:
Dyrektor Generalny
opublikował:
Małgorzata Nowak
ostatnie zmiany: 30-04-2012 10:51 przez
Małgorzata Nowak
czytany: 2613
Rejestr zmian
 

05-04-2012 00:00
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 20 z dnia 05 kwietnia 2012 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

 zarzadzenie_202012.pdf      pobierz dokumentautor:
Sebastian Franas
zatwierdził do publikacji:
Dyrektor Generalny
opublikował:
Małgorzata Nowak
czytany: 2688
Rejestr zmian
 

02-04-2012 00:00
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 19 z dnia 02 kwietnia 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji projektu w zakresie budowy serwisu internetowego, aplikacji na urządzenia mobilne oraz identyfikacji wizualnej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.  zarzadzenie_192012.pdf      pobierz dokumentautor:
Krystyna Kowałko
zatwierdził do publikacji:
Dyrektor Generalny
opublikował:
Małgorzata Nowak
czytany: 2700
Rejestr zmian
 

30-03-2012 00:00
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 18 z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Biura Organizacyjnego i Kadr Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. zarzadzenie_182012.pdf      pobierz dokumentautor:
Krystyna Kowałko
zatwierdził do publikacji:
Dyrektor Generalny
opublikował:
Małgorzata Nowak
ostatnie zmiany: 17-04-2012 15:14 przez
Małgorzata Nowak
czytany: 2651
Rejestr zmian
 

30-03-2012 00:00
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 17 z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego zarzadzenie_172012.pdf      pobierz dokumentautor:
Teresa Kaczmarek
zatwierdził do publikacji:
Czesław Domalewski
opublikował:
Małgorzata Nowak
czytany: 2734
Rejestr zmian
 

29-03-2012 00:00
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 16 z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie powołania komisji ds. oceny i brakowania dokumentacji paszportowej pochodzącej z dawnego Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji byłego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim oraz obecnego Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim zarzadzenie_nr_162012.pdf      pobierz dokumentautor:
Krystyna Kowałko
zatwierdził do publikacji:
Czesław Domalewski
opublikował:
Małgorzata Nowak
ostatnie zmiany: 30-03-2012 09:35 przez
Małgorzata Nowak
czytany: 2736
Rejestr zmian
 

28-03-2012 00:00
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 15 z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie ustalenia zasad korzystania z mobilnego Internetu bezprzewodowego w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim zarzadzenie_152012.pdf      pobierz dokumentautor:
Sebastian Franas
zatwierdził do publikacji:
Czesław Domalewski
opublikował:
Małgorzata Nowak
czytany: 2754
Rejestr zmian
 

26-03-2012 00:00
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 14 z dnia 26 marca 2012 r.

w sprawie ustalenia składu komisji egazminacyjnej na egzamin kończący służbę przygotowawczą zarzadzenie_142012.pdf      pobierz dokumentautor:
Krystyna Kowałko
zatwierdził do publikacji:
Czesław Domalewski
opublikował:
Małgorzata Nowak
czytany: 2767
Rejestr zmian
 

19-03-2012 00:00
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 13 z dnia 19 marca 2012 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji projektu w zakresie budowy serwisu internetowego, aplikacji na urządzenia mobilne oraz identyfikacji wizualnej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. zarzadzenie_132012.pdf      pobierz dokumentautor:
Wojciech Woropaj
zatwierdził do publikacji:
Czesław Domalewski
opublikował:
Małgorzata Nowak
ostatnie zmiany: 02-04-2012 10:25 przez
Małgorzata Nowak
czytany: 2768
Rejestr zmian
 

13-03-2012 00:00
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 12 z dnia 13 marca 2012 r.

w sprawie ustalenia zasad przekazywania do Wydziału Finsnsów i Budżetu  informacji o udzieleniu pomocy publicznej zarzadzenie_122012.pdf      pobierz dokumentautor:
Barbara Ziółkowska
zatwierdził do publikacji:
Wojewoda Lubuski
opublikował:
Małgorzata Nowak
czytany: 2854
Rejestr zmian
 

06-03-2012 00:00
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 11 z dnia 6 marca 2012 r.

w sprawie ustalenia zasad uzgadniania ewidencji dochodów budżetu państwa z tytułu mandatów karnych, opłat legalizacyjnych i innych kar pieniężnych, opłat paszportowych, opłat za egzaminy na instruktora nauki jazdy i innych wpławt stanowiących dochód budżetu państwa zarzadzenie_112012.pdf      pobierz dokumentautor:
Krystyna Kowałko
zatwierdził do publikacji:
Dyrektor Generalny
opublikował:
Małgorzata Nowak
ostatnie zmiany: 06-03-2012 09:32 przez
Małgorzata Nowak
czytany: 2913
Rejestr zmian
 

24-02-2012 00:00
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 10 z dnia 24 lutego 2012 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania zmianw wielobranżowej dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp zarzadzenie_102012.pdf      pobierz dokumentautor:
Sebastian Franas
zatwierdził do publikacji:
Dyrektor Generalny
opublikował:
Małgorzata Nowak
ostatnie zmiany: 06-03-2012 09:31 przez
Małgorzata Nowak
czytany: 2929
Rejestr zmian
 

21-02-2012 00:00
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 9 z dnia 21 lutego 2012 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

 zarzadzenie_92012.pdf      pobierz dokumentautor:
Grzegorz Dłubek
zatwierdził do publikacji:
Dyrektor Generalny
opublikował:
Małgorzata Nowak
ostatnie zmiany: 05-03-2012 14:49 przez
Małgorzata Nowak
czytany: 2941
Rejestr zmian
 

21-02-2012 00:00
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 8 z dnia 21 lutego 2012 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

 zarzadzenie_82012.pdf      pobierz dokumentautor:
Sebastian Franas
zatwierdził do publikacji:
Dyrektor Generalny
opublikował:
Małgorzata Nowak
ostatnie zmiany: 05-03-2012 14:50 przez
Małgorzata Nowak
czytany: 2947
Rejestr zmian
 

20-02-2012 00:00
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 7 z dnia 20 lutego 2012 r.
w sprawie powołania Zespołu przeprowadzającego nabór na stanowisko dyrektora Biura Gospodarczego w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

 zarzadznr_72012.pdf      pobierz dokumentautor:
Krystyna Kowałko
zatwierdził do publikacji:
Dyrektor Generalny
opublikował:
Małgorzata Nowak
ostatnie zmiany: 05-03-2012 15:04 przez
Małgorzata Nowak
czytany: 2950
Rejestr zmian
 

31-01-2012 00:00
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 6 z dnia 31 stycznia 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

 zarzadzenie_62012.pdf      pobierz dokumentautor:
Sebastian Franas
zatwierdził do publikacji:
Czesław Domalewski
opublikował:
Małgorzata Nowak
czytany: 3064
Rejestr zmian
 

26-01-2012 00:00
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 5 z dnia 19 stycznia 2012 r.

w sprawie utowrzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i ustalenia regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zal_do_zarzadzenia_nr_5.pdf      pobierz dokument

 zarzadzenie_nr_52012.pdf      pobierz dokumentautor:
Krystyna Kowałko
zatwierdził do publikacji:
Czesław Domalewski
opublikował:
Małgorzata Nowak
ostatnie zmiany: 01-02-2012 12:19 przez
Małgorzata Nowak
czytany: 3063
Rejestr zmian
 

26-01-2012 00:00
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 4 z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie ustalenia procedury dotyczącej sposobu i trybu przyjmowania i załatwiania wniosków
o udzielenie informacji publicznej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. zarzadzenie_42012.pdf      pobierz dokumentautor:
Krystyna Kowałko
zatwierdził do publikacji:
Czesław Domalewski
opublikował:
Małgorzata Nowak
czytany: 3065
Rejestr zmian
 

18-01-2012 00:00
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 3 z dnia 18 stycznia 2012 r.

w sprawie ustalenia wysokości kwoty zwrotu za okulary korygujące wzrok dla pracowników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. zarzadzenie_32012.pdf      pobierz dokumentautor:
Krystyna Kowałko
zatwierdził do publikacji:
Czesław Domalewski
opublikował:
Małgorzata Nowak
ostatnie zmiany: 06-03-2012 12:54 przez
Małgorzata Nowak
czytany: 3135
Rejestr zmian
 

09-01-2012 00:00
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 2 z dnia 9 stycznia 2012 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Spraw Obywatleskich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. zarzadzenie_22012.pdf      pobierz dokumentautor:
Paweł Klimczak
zatwierdził do publikacji:
Czesław Domalewski
opublikował:
Małgorzata Nowak
czytany: 3135
Rejestr zmian
 

02-01-2012 00:00
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 1 z dnia 02 stycznia 2012 r.
w sprawie powołania stałego zespołu powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadków w pracy oraz wypadków w drodze do pracy lub z pracy.

 zarzadzenie_12012.pdf      pobierz dokumentautor:
Krystyna Kowałko
zatwierdził do publikacji:
Czesław Domalewski
opublikował:
Małgorzata Nowak
czytany: 3197
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd