Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:KOMISJE I ZESPOŁY : Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego : Aktualności


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
- Kolegium Doradcze Wojewody
- Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
- Komisja egzaminacyjna - dot. instruktorów nauki jazdy
- Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego
- Wojewódzki Komitet Ochrony Pamieci Walk i Męczeństwa
- Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Lubuskim
- Komisja Dyscyplinarna Lubuskiego Urzedu Wojewódzkiego
- Wojewódzka Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3601218
30-08-2012 12:20
Informacja o posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego

W dniu 17 września 2012 roku w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. planowane jest posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, które poświęcone będzie polityce zatrudnienia oraz sytuacji na lokalnym rynku pracy na terenie województwa lubuskiego. Ponadto w trakcie posiedzenia promotor dialogu społecznego zaprezentuje efekty realizowanego przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza projektu pt. „Akademia rozwoju i współpracy Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego”.autor:
Marta Krompaszczyk
zatwierdził do publikacji:
Grażyna Jelska
opublikował:
Izabela Milczarek
czytany: 1533
Rejestr zmian
 

31-05-2012 11:00
Informacja o posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego

W dniu 21 czerwca 2012 roku w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. planowane jest posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, które poświęcone będzie problemom ochrony zdrowia w województwie lubuskim.autor:
Marta Krompaszczyk
zatwierdził do publikacji:
Małgorzata Krasowska-Marczyk
opublikował:
Izabela Milczarek
ostatnie zmiany: 31-05-2012 11:06 przez
Izabela Milczarek
czytany: 1609
Rejestr zmian
 

20-04-2012 11:15
Informacja o posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego

W dniu 24 kwietnia 2012 roku w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. odbędzie się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, które poświecone będzie systemowi oświaty w województwie lubuskim.autor:
Lidia Grzegolec
zatwierdził do publikacji:
Małgorzata Krasowska-Marczyk
opublikował:
Izabela Milczarek
czytany: 1677
Rejestr zmian
 

12-03-2012 09:00
Informacja o posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego

W dniu 12 marca 2012 roku w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. odbędzie się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, które poświęcone będzie zmianom w systemie emerytalnym.autor:
Lidia Grzegolec
zatwierdził do publikacji:
Małgorzata Krasowska-Marczyk
opublikował:
Barbara Koziorowicz
ostatnie zmiany: 12-03-2012 09:44 przez
Barbara Koziorowicz
czytany: 1724
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd