Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:KOMISJE I ZESPOŁY : Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego : Akty Prawne


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
- Kolegium Doradcze Wojewody
- Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
- Komisja egzaminacyjna - dot. instruktorów nauki jazdy
- Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego
- Wojewódzki Komitet Ochrony Pamieci Walk i Męczeństwa
- Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Lubuskim
- Komisja Dyscyplinarna Lubuskiego Urzedu Wojewódzkiego
- Wojewódzka Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3601210
11-09-2012 14:00
Zarządzenie nr 290 Wojewody Lubuskiego z dnia 06 września 2012r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 65 z dnia 15 kwietnia 2002r. (z póź.zm) dotyczącego powołania Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. zarzadzenie_wojewody_lubuskiego_nr_290_06092012.pdf      pobierz dokumentautor:
Marta Krompaszczyk
zatwierdził do publikacji:
Małgorzata Krasowska-Marczyk
opublikował:
Izabela Milczarek
czytany: 1643
Rejestr zmian
 

09-03-2012 10:00
Akty prawne


autor:
Lidia Grzegolec
zatwierdził do publikacji:
Małgorzata Krasowska-Marczyk
opublikował:
Izabela Milczarek
ostatnie zmiany: 24-05-2012 13:44 przez
Barbara Koziorowicz
czytany: 1874
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd