Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW : Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych-cyfrowa szkoła


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
- Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
- Program na rzecz Społeczności Romskiej w Polsce
- Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
- Program wieloletni Pomoc państwa w zakresie dożywiania
- Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych-cyfrowa szkoła
Wizyt:
3509662
14-05-2012 15:00
Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych-"Cyfrowa szkoła"

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła"

W dniu 3 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła", który będzie realizowany w okresie od 4 kwietnia 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r. Program ten jest programem pilotażowym dla planowanego wieloletniego programu rządowego  w sprawie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji.
Dzięki udziałowi w programie szkoły uzyskają możliwość unowocześnienia bazy technologicznej, a nauczyciele zdobędą nowe umiejętności i kompetencje pozwalające w sposób bardziej interesujący prowadzić zajęcia z uczniami.
W programie mogą uczestniczyć publiczne szkoły podstawowe i ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia, dla których organem prowadzącym jest samorząd.
Organy samorządu terytorialnego mogą otrzymać wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych w formie dotacji celowej. Wielkość dotacji zależy od wielkości szkoły:

  • „szkoły małe” , w których liczba uczniów wynosi 1 do 100 mogą otrzymać maksymalnie 90 000 zł,
  • „szkoły średnie”, w których liczba uczniów wynosi 101 do 300 mogą otrzymać maksymalnie 140 000 zł,
  • „szkoły duże”, w których liczba uczniów wynosi 301 i więcej mogą otrzymać maksymalnie 200 000 zł.

Samorząd zobowiązany jest wnieść wkład własny stanowiący co najmniej 20 % wartości zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa. Jeżeli wydatki na zakup danego rodzaju pomocy dydaktycznych są wydatkami inwestycyjnymi kwota wkładu własnego wynosi co najmniej 50% kosztów zakupu danego rodzaju pomocy dydaktycznych.

Koordynatorem Rządowego programu „Cyfrowa szkoła” jest pracownik Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Pani Krystyna Brodowska – telefon kontaktowy (95) 7115427;
W Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. utworzony został wojewódzki punkt konsultacyjny. Wyjaśnień na temat programu udzielają konsultanci:
Pani Wiesława Luftman - tel. (95) 7255000
Pani Mirosława Pietkun - tel. (95) 7255002

Więcej informacji na temat programu można uzyskać na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej – zakładka CYFROWA SZKOŁA, link do strony
http://www.cyfrowaszkola.men.gov.pl/autor:
Małgorzata Wołejko
zatwierdził do publikacji:
Teresa Kaczmarek
opublikował:
Barbara Koziorowicz
ostatnie zmiany: 14-05-2012 15:25 przez
Barbara Koziorowicz
czytany: 3532
Rejestr zmian
 

Drukuj   
 
Wykaz szkół zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym
 
Zgłoś błąd