Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |
Jesteś tutaj: www.bip.luw.pl:INFORMACJE O URZĘDZIE : Wydziały Urzędu : Wydział Finansów i Budżetu


 Szukaj również w archiwum

WOJEWODA
WICEWOJEWODA
RZECZNIK PRASOWY
PEŁNOMOCNICY WOJEWODY
KOMISJE I ZESPOŁY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WOJEWODZIE
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA
PRZEDSIĘBIORSTWA NADZOROWANE PRZEZ WOJEWODĘ
PRAWO
BUDŻET
OBWIESZCZENIA
KOMUNIKATY
INFORMACJE O URZĘDZIE
- Dyrektor Generalny
- Wydziały Urzędu
- Delegatura Urzędu
- Majątek
- Statut
- Regulamin Organizacyjny
- Zarządzenia Dyrektora Generalnego
PORADNIK KLIENTA
PRACA
PRZETARGI
PROFIL ZAUFANY
REJESTRY I ARCHIWA
KONTROLE
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE
OBYWATELSKA KARTA ANTYKORUPCYJNA
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
REDAKCJA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PLANY DZIAŁANIA NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ LUW
Wizyt:
3942037
17-01-2007 00:00
WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU

 

Dyrektor   Wydziału                               Barbara Ziółkowska

barbara.ziolkowska@lubuskie.uw.gov.pl     


Sekretariat
Dorota Jurkiewicz 

 


piętro VIII
Nr tel
Nr fax.
e-mail


pokój 802
(95) 7 115 385
(95) 7 115 373
budzet@lubuskie.uw.gov.pl

Główny Księgowy
Budżetu Wojewody Lubuskiego
Ryszard Kołodziejski

 

 

piętro VIII
Nr tel.
e-mail:
pokój 834
(95) 7 115 547
ryszard.kolodziejski@lubuskie.uw.gov.pl


W skład wydziału wchodzą:
 1. Oddział Budżetu i Analiz;
 2. Oddział Rachunkowości i Sprawozdawczości Budżetowej;
 3. Oddział Kontroli Finansowej;
 4. Oddział Mandatów
 5. Samodzielne stanowiska pracy.


Do podstawowych zadań wydziału należy:

 1. Opracowywanie projektu budżetu Wojewody w zakresie planu dochodów i planu wydatków budżetowych oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją budżetu Wojewody;
 2. Dokonywanie okresowych ocen przebiegu wykonania zadań oraz dochodów i wydatków przez jednostki organizacyjne wykonujące budżet Wojewody;
 3. Prowadzenie kontroli finansowej w jednostkach objętych budżetem Wojewody oraz otrzymujących dotacje z tego budżetu;
 4. Pełnienie zadań głównego dysponenta środków budżetu państwa w zakresie organizowania i uruchamiania środków otrzymywanych z Ministerstwa Finansów;
 5. Sporządzanie sprawozdawczości zbiorczej z wykonania budżetu Wojewody, gospodarki pozabudżetowej oraz zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego;
 6. Zarządzanie procesem płatniczym dotyczącym funduszy pomocowych.
 7. Realizacja dochodów Skarbu Państwa z tytułu mandatów karnych nakładanych przez upoważnione organy.
 8. Prowadzenie całokształtu spraw zwiazanych z ewidencją i windykacją należności wynikających z opłat legalizacyjnych i kar nakładanych przez nadzór budowlany na podstawie przepisów - Prawo budowlane.


autor:
Małgorzata Ratajczak
zatwierdził do publikacji:
Barbara Ziółkowska
opublikował:
ostatnie zmiany: 09-02-2012 13:56 przez
Izabela Milczarek
czytany: 10548
Rejestr zmian
 

Drukuj   
 
Oddział Budżetu i Analiz
 
Oddział Rachunkowości i Sprawozdawczości Budżetowej
 
Oddział Kontroli Finansowej
 
Oddział Mandatów
 
Samodzielne Stanowiska Pracy
 
Zgłoś błąd